3 Şubat 2015 Salı

Kur'ân Sûrelerin Sıralaması

Sûre No
Sûre Adı
 İniş Yeri
Nüzûl Sırası
Resmî Sıra
Âyet Sayısı
Cüz
Sayfa
1)
Alâk
     Mekke
2
96
19
30
597
2)
A’lâ
     Mekke
9
87
19
30
591
3)
A’raf
     Mekke
56
7
206
8
150
4)
Abese
     Mekke
27
80
42
30
584
5)
Âdiyât
     Mekke
14
100
11
30
599
6)
Ahkâf
     Mekke
86
46
35
26
501
7)
Ahzâb
     Medîne
105
33
73
21
417
8)
Âl-i İmran
     Medîne
98
3
200
3
49
9)
Ankebût  
       Mekke
89
29
69
20
395
10)
Asr
     Mekke
13
103
103
30
601
11)
Bakara
     Medîne
94
2
286
1
1
12)
Beled
     Mekke
37
90
20
30
593
13)
Beyyine
     Medîne
101
98
8
30
598
14)
Burûc
     Mekke
29
85
22
30
589
15)
Câsiye
     Mekke
85
45
37
25
498
16)
Cin
     Mekke
63
72
28
29
571
17)
Cum’a
     Medîne
100
62
11
28
552
18)
Duhâ
     Mekke
5
93
11
30
595
19)
Duhân
     Mekke
84
44
59
25
495
20)
En-âm
     Mekke
73
6
165
7
127
21)
Enbiyâ
     Mekke
79
21
112
17
321
22)
Enfâl
     Medîne
95
8
75
9
176
23)
Fâtır
     Mekke
42
35
45
22
433
24)
Fâtiha
     Mekke
1
1
7
1
0
25)
Fecr
     Mekke
11
89
30
30
592
26)
Felak
     Mekke
23
113
5
30
604
27)
Fetih
     Medîne
110
48
29
26
510
28)
Fîl
     Mekke
20
105
5
30
601
29)
Furkân
     Mekke
40
25
77
18
358
30)
Fussilet
     Mekke
81
41
54
24
476
31)
Ğâşiye
     Mekke
61
88
30
30
591
32)
Hac
     Medîne
91
22
78
17
331
33)
Hadîd
     Medîne
96
57
29
27
536
34)
Hâkka
     Mekke
45
69
52
29
565
35)
Haşr
     Medîne
102
59
24
28
544
36)
Hicr
     Mekke
72
15
99
14
261
37)
Hucurât
     Medîne
112
49
18
26
514
38)
Hûd
     Mekke
70
11
123
11
220
39)
Hümeze
     Mekke
34
104
9
30
601
40)
İbrâhim
     Mekke
65
14
52
13
254
41)
İhlâs
     Mekke
25
112
4
30
604
42)
İnfitâr
     Mekke
49
82
19
30
586
43)
İnsân
     Medîne
32
76
31
29
577
44)
İnşikâk
     Mekke
52
84
25
30
588
45)
İnşirâh
     Mekke
6
94
8
30
596
46)
İsrâ
     Mekke
68
17
111
15
281
47)
Kadr
     Mekke
12
97
5
30
598
48)
Kâf
     Mekke
36
50
45
26
517
49)
Kâfirûn
     Mekke
18
109
6
30
603
50)
Kalem
     Mekke
7
68
52
29
563
51)
Kamer
     Mekke
54
54
55
27
527
52)
Kâria
     Mekke
22
101
11
30
600
53)
Kasas
     Mekke
67
28
88
20
384
54)
Kehf
     Mekke
62
18
110
15
292
55)
Kevser
     Mekke
15
108
3
30
602
56)
Kıyâmet
     Mekke
33
75
40
29
576
57)
Kureyş
     Mekke
21
106
4
30
602
58)
Leyl
     Mekke
10
92
21
30
595
59)
Lokman
     Mekke
75
31
34
21
410
60)
Mâide
     Medîne
108
5
120
30
602
61)
Mâûn
     Mekke
17
107
7
6
105
62)
Meâric
     Mekke
46
70
44
29
567
63)
Meryem
     Mekke
43
19
98
16
304
64)
Muhammed    
         Medîne
92
47
38
26
506
65)
Mutaffifîn
     Mekke
90
83
36
30
587
66)
Mü’min
     Mekke
78
40
85
24
466
67)
Mü’minûn
     Mekke
80
23
118
18
341
68)
Mücâdile
     Medîne
104
58
22
28
541
69)
Müddesir
     Mekke
4
74
56
29
574
70)
Mülk
     Mekke
60
67
30
29
561
71)
Mümtehine
     Medîne
109
60
13
28
548
72)
Münâfikûn
     Medîne
103
63
11
28
553
73)
Mürselât
     Mekke
35
77
50
29
579
74)
Müzzemmil
     Mekke
3
73
20
29
573
75)
Nahl
     Mekke
74
16
128
14
266
76)
Nâs
     Mekke
24
114
6
30
604
77)
Nasr
     Medîne
111
110
3
30
603
78)
Nâziât
     Mekke
48
79
46
30
582
79)
Nebe’
     Mekke
47
78
40
30
581
80)
Necm
     Mekke
26
53
62
27
525
81)
Neml
     Mekke
53
27
93
19
376
82)
Nîsâ
     Medîne
106
4
176
4
76
83)
Nûh
     Mekke
64
71
28
29
569
84)
Nûr
     Medîne
97
24
64
18
349
85)
Ra’d
     Medîne
58
13
43
12
248
86)
Rahmân
     Medîne
41
55
78
27
530
87)
Rûm
     Mekke
88
30
60
21
403
88)
Sâd
     Mekke
55
38
88
23
452
89)
Saff
     Medîne
99
61
14
28
550
90)
Sâffât
     Mekke
66
37
182
23
445
91)
Sebe’
     Mekke
76
34
54
22
427
92)
Secde
     Mekke
57
32
30
21
414
93)
Şems
     Mekke
28
91
15
30
594
94)
Şuârâ
     Mekke
51
26
227
19
366
95)
Şûrâ
     Mekke
82
42
53
25
482
96)
Tâ-hâ
     Mekke
44
20
135
16
311
97)
Tahrîm
     Medîne
113
66
12
28
559
98)
Talâk
     Medîne
107
65
12
28
557
99)
Târık
     Mekke
38
86
17
30
590
100)
Tebbet
     Mekke
19
111
5
30
603
101)
Teğâbün
     Medîne
93
64
18
28
555
102)
Tekâsür
     Mekke
16
102
8
30
600
103)
Tekvîr
     Mekke
8
81
29
30
585
104)
Tevbe
     Medîne
114
9
129
10
186
105)
Tîn
     Mekke
30
95
8
30
596
106)
Tûr
     Mekke
59
52
49
27
522
107)
Vâkıa
     Mekke
50
56
96
27
533
108)
Yâsin
     Mekke
39
36
83
22
439
109)
Yûnus
     Mekke
69
10
109
11
207
110)
Yûsuf
     Mekke
71
12
111
12
234
111)
Zâriyât
     Mekke
87
51
60
26
519
112)
Zilzâl
      Medîne
31
99
8
30
599
113)
Zuhrûf
     Mekke
83
43
89
25
488
114)
Zümer
     Mekke
77
39
75
23
457

En doğrusunu sâdece Allah bilir.

(Not. İniş sırası Mustafa İslamoğlu tertibine göre yapılmıştır).

Hârûn Görmüş
Mayıs 2015


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder