3 Şubat 2015 Salı

Nüzûl Sırasına Göre Kur’ân’ın Konu Fihristi
MEKKE DÖNEMİ

1- Fatiha

1      Besmele
3      Rahman, Rahim.
4      Din-günün sâhibi Allah’tır.
5      Yardım sâdece Allah’tan istenir. İlk duâ 5-7.                       

2- ‘Alâk

1      Oku/duyur/çağır/anlat.
6      İlk zenginlik eleştirisi 6,7.
17    Hiç kimse zebânilerle başa çıkamaz 17-18.
19    Tehtidlere boyun eğme!.

3- Müzzemmil

5      Kur’ân, sorumluluğu ağır bir kitaptır.
6      Kur’ân, sessiz ortamlarda daha iyi kavranılır.
9      İlk tevhid söylemi.
10    Müşriklerden güzel bir şekilde ayrıl.
11    Nîmeti sâhiplenenlere öfke.
17    Şirk içinde ölürseniz, çocukların saçlarını bir-anda bembeyaz yapacak bir günde perişân olursunuz.
20    Teheccüd zamânı yumuşatılıyor. Zekat.

4- Müddesir

1      Büyük hareketin başlangıcı 1-10.
2      Kıyâma kalk, kıyam et!. Dâvet bir kıyamdır.
4      Elbiseni temizle, kılık-kıyâfetini düzelt. Kendini topla.
5      Istırap/endişeden sıyrıl. Bunlar sana engel olmasın. Peygamber, toplumun kötü durumundan son-derece muzdaripti. 5-6.
7      Allah yolunda zorluklarla karşılaşacaksın. Güçlüklere göğüs ger.
38    Günahkârlar, günahlarının esiridir.
43    Salât etmeyenler: Namaz kılmayan/ibâdet etmeyen; yoksulu gözetmeyen (doyurmayan); âyetleri kâle almayan; âhireti takmayan ve bu şekilde ölenler cehenneme giderler. Bu, cehennemdekilerin îtirâfıdır.
48    Cehennemlik olanlar Kur’ân’dan, aslandan korkup kaçan yaban eşekleri (zebra) gibi kaçarlar.
52    Kendilerine özel vahiy isteyenler.
53    Kendilerine özel vahiy gelse de yine de inanmaz/îmânın gereğini yerine getirmezler.
54    Aklınızı başınıza alın da Kur’ân’a uyun.
56    Kur’ân’a ancak Allah’ın lâyık buldukları uyabilir.

5- Duhâ

3      Allah seni kolay-kolay terk etmez.
4      Sabret, geleceğin parlak 4-5.
6      (Hârûn) şunu sakın unutma ki Allah sana sâhip çıktı ve sana doğru yolu gösterdi 6-8.
8      Yetimlere kötü davranma!. Yoksulu azarlama! 8-10.
11    Rabbinin nîmetini (Kur’ân) sürekli anlat. Sürekli ondan bahset.

6- İnşirâh (şerh)

1      Allah, yolunda gidenin sıkıntılarını vahiy ile ferahlatarak alır 1-5.
2      Allah belini büken yükü alır 2-3.
4      Vahiy şan-şeref verir.
5      Her zorlukla berâber bir kolaylık da vardır 5-6.
7      Zorluğu aştığında/boş kaldığında rehâvete kapılma!, hemen başka bir işe koyul!. D3aima Rabbine yönel 7-8.

7- Kalem

4      Sen yüce bir ahlâk üzeresin.
8      Tâviz yok! 8-9.
10    Boyun eğilmeyecek adam tipi 10-13.
13    Zengin-yoksul 13-15.
14    Mal-mülk sâhibi diye kimseye boyun bükme!.
17    İlk kıssa, bahçe sahipleri. Bir işi yapacağın zaman “inşaallah” de! 17-33.
33    Dünyâ’daki azap.
37    “Her istediğiniz verilecektir” diyen bir kitabınız mı var?.
43    Cehennemliklerde aşağılık duygusu olacak.
44    Helâk, kâfirlerin farkına varamadıkları şekilde yavaş-yavaş gelecek.
50    Görev-yerini izinsiz terk etmek peygamberlikten alınma sebebidir. Hz. Yûnus 2. kez seçiliyor.
51    Kâfirler Kur’ân okunuşuna dayanamazlar.

8- Tekvîr

1      Kıyâmet sahnesi 1-7.
8      Diri-diri gömülen kız-çocuğuna sorulduğunda, hangi suçundan dolayı öldürüldü 8-9.
10    Kıyâmet sahneleri 10-14.
14    Her-şeyin anlaşılacağı (idrâk) gün.
19    Vahyin kaynağı 19-22.
24    Peygamber, aldığı vahiylerin/bilgilerin hiç-birini saklamaz. Herkese açıklar.
26    Fe eyne tezhebün? Nereye gidiyorsunuz?.

9- A’lâ

9      Tebliğ çoğu kimseye yarar vermez. Faydalı olacaksa öğüt ver, aksi-hâlde fazla uğraşma!.
10    Haşyet-sâhibi olanlardan başkası öğüt almaz. Bedbaht olanlara öğüt fayda vermez.
18    Hak olan, her peygamberin vahiylerinde aynıdır 18-19.

10- Leyl

4      Sizin işlerinin çeşit-çeşittir. Herkes farklı hedeflere benimsemiş.
5      Vemek (ita) cömerte kolay, cimriye zordur. Verip arınan felâha kavuşur 5-11
18    Vererek temizlenmek.

11- Fecr

5      Kur’ân’daki yeminlerde akıl-sâhipleri için ibret var.
6      Şatafatlı ülkelere azap 6-10.
11    Şatafatlı bir hayat, peşinden azgınlığı ve fesadı mutlaka getirir 11-14.
17    Servet-sâhiplerinin işi âhirette çok zor 17-24.
25    Kimse Allah gibi cezâlandıramaz.
27    Aymazlık içinde yaşayan insan!. Bırak bu aymazlığı da Rabbine yönel ve râzı olmuş ve râzı olunmuş olarak cennetime gir.

12- Kadr

1      Kur’ân’ın inişi Kadir Gecesi’nde başlamıştır.
3      Bin aydan (83 yıl=bir ömür) daha hayırlı olan gece.
4      Melek ve Rûh.
5      O gece, tan yerine kadar esenlik gecesidir.

13- Asr

1      Asra andolsun!.
2      İnsan zamânı heder etmekle zarar-ziyandadır.
3      Îman nedir. Îmânın önemi. Îman ve sâlih-amel yapanlar, bir-birlerine hakkı tavsiye edenler zararda değildirler.

14- Âdiyât

6      Konjonktürün ve zulmün dile gelişi 6-8.
8      İnsanın Dünyâ’ya düşkünlüğü târifsizdir.

15- Kevser

1      Gerçek zenginlik târifi.
2      Namazı kıl, kurbanı kes!.
3      Gerçek soyu kesik olanlar, sana karşı olanlardır.

16- Tekâsür

1      Kabirlere kadar devâm eden zenginlik yarışı 1-2.
5      Derinden bakabilseydiniz, felâkete/cehenneme doğru gittiğinizi görürdünüz 5-6.
8      Kapitâlizm eleştirisi.

17 Mâûn

1      Âhirete inanmayanlar yardım yapmak istemezler. Âhiret yoksa niye versinler ki?. Yardımlaşmadan uzak duranlar 1-4.
5      Gerçek ibâdetten habersiz olanlardır. Onlar aslında gösteriş yapıyorlar. Fakire en ufak bir yardım bile yapmıyorlar. Kapitâlizm eleştirisi. Dîni yalanlamak=vermemektir. Mekke’liler namaz kılıyorlardı. (Savaşımız “dindar” kapitâlistlerledir) 5-7.

18- Kâfirûn

1      Ey kâfirler!. Ben sizin ibâdet ettiklerinize ibâdet etmem.
5      Din nedir Kâfir kelimesinin anlamı. İbâdet nedir 5-6.
6      Sizin dîniniz size, benim dînim bana.

19- Tebbet

2      Mülkiyet eleştirisi.
3      Dedikoducular müşriklerin yanında yer alırlar.

20- Fîl

1      Fil olayı. Allah umulmadık olaylarla kâfirlerin oyununu bozar. Ebrehe’nin perişân olması 1-3.
2      Allah, tuzakları boşa çıkarır.
5      Beytullah’a saldıranların sonu.

21- Kureyş

1      Îlaf için şükür 1-3.
2      Kureyş’in anlamı: Yaz ve kış yolculuğu yapan?.
4      Allah’ın Kureyş’e nîmeti.

22- Kâria

1      Ansızın gelecek olan felâket (kâria).
4      O gün insanlar kelebekler gibi sağa-sola dağılacaklar.
5      Kıyâmette dağların durumu.
6      Ölçülü ol. Terâziye dikkat et!. Terâzi burada bozulduğunda âhirette de bozuluyor 6-9.

23- Felak

1      İstiâze (sığınma).
2      Tüm kötülüklerden Allah’a sığın.
3      Maddî-mânevî komplolara karşı duâ 3-5.

24- Nâs

1      Tüm vesveselerden sığın Allah’a.
4      Sakınılanlara dikkat 4-6.

25- İhlâs

1      Allah “tek”tir. Ehad ve Samed’dir. Dengi yoktur 1-3.
3      O, doğmamış, doğurmamıştır.
4      Allah’ın eşi-benzeri yoktur.

26- Necm

2      Muhammed yolunu şaşırmış değildir.
3      Peygamber hevâ-hevesinden konuşmuyor. Sâdece vahiydir konuştukları.
5      Vahiy, Peygambere tâlim ettirilmiştir.
19    Lât, Menat, Uzza 19-20.
24    İstediğin her-şeye sâhip olacağını mı zannediyorsun?.
26    Şefaat, cennetlik olana yapılacak.
28    Sanılarının peşinden gidenler.
29    Dünyâ’dan başkasını bilmeyen ve vahye sırt çevirene adam diye dönüp bakma bile!.
31    Lehülmülk.
32    Özellikle yüz-kızartıcı olan olmak üzere günahlardan koru kendini. Kendini temize çıkarma!.
34    Biraz verip çoğunu tutanlar.
39    İnsan için emeğinden başkası yoktur.
57    Kıyâmet günden-güne yaklaşıyor.
60    Ağlanacağına gülünüyor. Ağlayacağınız yerde gülüyorsunuz.
61    Gaflet içinde oyalanıyorsunuz.

27- Abese

1      Zengini boş-ver, garibana yönel 1-6.
13    Âyetlerin kaynağı da, geliş-şekli de, getiren de sağlamdır.
34    Ana-babadan, kardeşten kaçınılacak günden sakın 34-37.

28- Şems

1      Yeminler silsilesi 1-8.
9      Kendini arındıran kurtulur.
11    Semûd kıssası
15    Allah azâbın sonucundan çekinecek değildir.

29- Burûc

4      Ashab-ı Uhdud 4-8.
15    Arşın sâhibi Allah.
20    Allah’ın kuşatması.
21    Kur’ân, Levh-i Mahfuz’dan gelen vahiylerdir 21-22.

30- Tîn

1      İncire ve zeytine andolsun!.
4      En güzel şekilde yaratılış. Sonra da sefil/âciz hâle geliş 4-5.
8      Allah en iyi hükmedendir.

31- Zilzâl

4      Yer-yüzünün dile gelmesi.
5      Allah’ın yer-yüzüne vahyetmesi.
6      Mahşer tasvirleri.
7      Zerre miktârı iyilik ve kötülük karşına çıkacak 7-8.

32- İnsân (Dehr)

1      İnsan çok uzun süre anılmaya değer değildi.
5      Cennette kâfûr katılmış şarap.
8      İstekli yoksul gözetmesi. Başkalarını kendisine tercih edenler.
9      Yapacağını Allah rızâsı için yap!.
13    Cennette sıcak ve soğuk yok.
18    Selsebil.
20    Cennet, nîmetlerle çevrilidir.
23    Kur’ân aşama-aşama iniyor.
25    Rabbinin adını sürekli an!.
26    Namaz ve tesbih ile teheccüd.
27    Kâfirler/müşrikler Dünyâ’daki hayâtın tadını çıkarmayı çok severler. Âhireti de pek takmazlar. Günü kurtarmayı severler.
28    Biz insana sağlam bir vücut verdik. Yeterli kuvvete sâhiptir.
31    Cennete, lâyık olanlar girer.

33- Kıyâmet

2      Nefs-i Levvame. Vallâhi öldükten sonra dirilip hesâba çekileceksiniz.
4      Parmak uçlarının yaratılması.
5      İnsan, zamânını isyân ile geçiriyor.
9      Ay ile Güneş bir-birine girdiğinde..
10    O gün Allah’tan kaçacak yer olmayacak 10-12.
14    Kâfirler, günahlarını kendileri anlatacak.
15    O gün mâzeretler geçersizdir.
20    Dünyâ’ya çok düşkünsünüz. Çünkü âhireti göz-ardı ediyorsunuz.
26    Gafletten uyanın da aklınızı başınıza alın!.
27    Ölüm, okuyup-üflemekle önlenemez.
31    Namaz ile tasdik.
36    Başı-boş bırakılacağınızı mı sanıyordunuz?.

34- Hümeze

1      Alaycılık yapma!. Ayıp/kusur arama!.
2      Zengin eleştirisi. Mülk ve Huld tutkunluğu yapma!. Biriktirme! 2-4.
7      Yüreklere işleyen ateş: Hutame.

35- Mürselât

6      Tebliğ, özrü geçersiz kılar.
13    Yargı ve hüküm günü!.
36    Mâzeretin/özrün fayda vermeyeceği gün.

36- Kâf

1      Şerefli Kur’ân.
3      Müşrikler/Allah’a ortak koşanlar, yâni Allah’a inananların âhireti kabûl etmemesi.
6      İlk yaratılış 6-8.
16    O sana şah-damarından daha yakın.
17    Yazıcı melekler.
18    Ağzından çıkan her söze dikkat et! Yazılıyor zîrâ.
19    İnsan ölene kadar ölümden kaçacak.
21    Herkes mahşer meydanına iki şâhit (melek) ile berâber gelecek.
27    Şeytan’ın sözleri. Allah’ın huzûrunda tartışma olmaz. Allah zulmetmez 27-28.
30    Cehennem oldukça geniştir. Dolmaz.
34    Sonsuz hayâtın başlangıcı.
35    Cennette her-şey var.
36    Nice güçlüler perişân oldu.
37    Kur’ân ile hatırlat.
38    Altı gün.
39    Zorla inandırma yok.

37- Beled

1      Yaşadığın şehir.
4      İnsanlar zorluk içinde/zorluğa uygun olarak yaratılmışlardır.
12    Fekku Ragabe 12-13. Erdemlilerin özellikleri 12-18.
13    Kölelere özgürlük!. 5-17
18    Defterleri sağdan ve soldan verilenler 18-19.

38- Târık

2      Târık nedir? Karanlığı delen yıldız/Kur’ân 2-3.
4      Yanı-başında gözcü bir muhâfız/melek bulunmayan hiç kimse yoktur.
5      Bel ile göğüs kemikleri arasından 5-7.
9      Kıyâmette hiç-bir şey gizli kalmayacak.
13    Kur’ân hak ile bâtılı ayıran kesin bir sözdür 13-14.
17    Mühleti az ver.

39- Yâsin

5      Peygamberin görevi.
6      Ataları uyarılmayanın çocukları da gâfil olur.
7      Artık îman gelmeyecek olanlar.
8      Kâfirler başları ve burunları havada gezerler. Hakîkati bu yüzden göremezler. Kibirliler hakîkati göremezler. İki cihanda da bu böyle.
11    Sen ancak haşyet içinde olanı uyarabilirsin.
14    Üç peygamber.
18    Peygamberler birilerinin düzenini/dümenini bozarlar. Uğursuzluk kuşu.
20    Şehrin öte-yanından koşarak gelen adam.
26    Cennetlikler kendi halklarının da cennete girmesini isterler.
31    Gidenler dönmez.
35    Kendi-kendine yetişen ürünler. Bu şükürsüzlük neden?.
36    Her şey çifttir. Allah hâriç.
37    Güneş tutulması.
40    Güneş Ay’a yetişemez, gece gündüzü geçemez.
41    Zürriyetlerin gemi içinde taşınması.
43    Nice “batmaz” zannedilenler batmıştır. Hiç-bir şey de yapamadılar. Yardım eden de olmadı.
47    “Allah’ın doyurabileceği kişiyi biz neden doyuralım ki?” diyenler.
49    Kıyâmet, insan farkında olmadığı anda ansızın gelir.
52    Eyvah! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı?. İnsanlar uyarılmayı sevmezler.
56    Cennette âilelerimizle birlikte olacağız. Cennet hayâtı 55-58.
65    Âhirette ağızlar mühürlenecek, eller-ayaklar konuşacak.
68    Yaş ilerledikçe güç azalır. Uzun yaşamak her-zaman iyi değildir.
69    Kur’ân bir şiir değil, titreyip kendine gelme çağrısıdır.
70    Kur’ân diriler içindir.
71    Binilen ve yenen hayvanlar 71-72.
73    Şükretmek, îmâna yol açar.
77    Bir damla sudan yaratılan insana bak, sonunda zıvanadan çıkıyor ve Allah’a meydan okuyor.
79    Allah yaratmanın her türlüsünü bilir.
81    Yaratan kim ise, her-şeyi bilen de O’dur.
82    “Ol” deyince oluverir.

40- Furkân

1      Doğruyu yanlıştan ayıran ölçü, furkan.
2      Mülkiyetinde ortağı yoktur.
7      İnsan-peygamberi beğenmeyenler.
9      Mûcize şartı koşanlar sapıktır.
13    Cehennemde “yetiş ölüm”! diye bağıracaklar.
14    Cehennemde tek bir ölüm yetmez.
16    Cennette her istenilen olacak, sonsuza kadar kalınacak.
18    Zevk-u sefa Allah’ı hatırlamayı unutturur.
20    Tüm peygamberler insandır. Kimin ne olduğu belli olsun diye imtihan ediliyoruz.
22    Kâfirler için melekleri görmek iyi bir şey değil. İyi haber vermezler çünkü.
26    Gök yarılıp melekler inmeye başlayınca mülkün gerçek sâhibinin Allah olduğu ortaya çıkacaktır.
27    Son pişmanlık fayda vermez.
29    Şeytan’a güvenilmez.
30    Peygamber diyecek ki: Ey Rabbim! Benim ümmetim bu Kur’ân’ı bir kenara attı. Mehcûr bıraktı.
31    Her peygamberin bir düşmanı vardır.
32    Kur’ân hayâtın/olayların içine iner.
33    Kur’ân’ın tüm sorulara cevâbı vardır.
35    Kavimlerin helâkı 35-39.
40    Dirilip hesap vermeye kimsenin aldırış ettiği yok.
43    Hevâ ve hevesini ilahlaştıranı gördün mü?. Bırak onu ne hâli varsa görsün.
44    İnsanların çoğu sözden anlamaz.
45    Gölge ve güneş.
47    Gece uyku, gündüz çalışma. Doğal olan budur.
50    İnsanların çoğu hayâta karşı umursamaz.
51    Kâfirlerle mücâdele âyetlerle/Kur’ân-merkezli olur.
53    İki deniz, tatlı ve tuzlu, bir-birlerine karışmazlar.
54    İnsan döl suyundan yaratıldı.
55    Kâfir: Allah’a sırt dönendir.
59    Her-şey 6 günde yaratıldı. Ne isteyeceksen her-şeyi bilenden iste.
60    Rahmâna gıcık olanlar.
63    Mü’minlerin davranışları 63-68,72-76.
67    Ne cimri ol ne de savurgan. Dengeli ol!.
68    Zînâ ile cana kıyma aynı yerde.
70    Tevbe kötülükleri iyiliklere çevirir.
71    Tevbe+sâlih amel.
72    Bâtıla şâhitlik etme!.
77    Duânız/îmânınız/ibâdetiniz olmazsa Rabbim sizi ne yapsın?.

41- Rahmân

1      Rahman Kur’ân’ı öğretti ve insanı yarattı 1-3.
8      Dengeyi bozup ölçüyü şaşırmayın, ölçülü olun (kıst). Allah tüm kâinâta denge koymuştur, siz de Dünyâ’ya benzer bir denge koyun. 8-9
10    Yer-yüzü tüm canlılarındır.
14    İnsan topraktan, cinler ateşten yaratılmıştır 14-15.
22    İnci ve mercan.
26    Her-şeyin bir eceli vardır, fânidir. Allah’ın yüzü/zâtı hâriç 26-27.
29    O her-an yeni bir “şeen” (yaratış) dedir.
31    Sizden hesap soracağız ey günah yüklüler.
33    Ey insanlar ve cinler! Yerin ve göğün sınırlarına ulaşabiliyorsanız hadi ulaşın. Ama bunun için bir sultan güç gerekir ama o da fayda vermez, o güce ulaşamazsınız, yanarsınız.
37    Gök, yanık yağ gibi kıpkırmızı olduğunda.
39    Âhirette günahkârların günahları sorulmaz/sorgulanmaz, çünkü yüzlerinden tanınırlar 39-41.
46    Âhiret endişesi taşıyanlara iki cennet. Cennet tasvirleri. Yâkut ve mercan. (Kırmızı-kırmızı eşler?) 46-58.
62    Cennet içinde cennetler.
72    Çadırlar içinde bekletilen hûriler.
74    İnsan ve cinin dokunmadığı vesveseden uzak bâkire eşler.
76    Mü’minler cennette krallar gibi yaşayacak.
78    Zülcelâli vel ikrâm.

42- Fâtır

1      Yarılarak yaratılış. İkişer, üçer, dörder kanatlı melekler. Allah sürekli yaratma hâlindedir.
2      Allah’ın açtığını kimse kapatamaz, kapattığını kimse açamaz.
5      Sakın dünyâ-hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı sizi dünya hayatı ile aldatmasın. Şeytan sizi Allah’ın merhâmetine güvendirerek kandırmasın.
6      Şeytan size düşmandır, siz de ona düşman olun.
8      Günahkârlığı fazîlet gibi görenler. Kâfirler için kendini harâp etmeye değmez.
10    İzzet Allah’ın yanındadır. Bütün güzel sözler O’na yükselir. Bu sözleri sâlih-amel yükseltir.
11    İlk önce topraktan, sonra bir damla sudan yaratılış.
13    Allah’tan başkaları bir çekirdek zarını bile idâre edemez.
14    Kimse Allah gibi haber veremez.
18    Kimse kimsenin yükünü çekmeyecek. Haşyet-sâhibi olanları ve namaz kılanları uyarabilirsin ancak.
19    Mü’min ile kâfir bir değildir.
24    Kendilerine uyarıcı gelmeyen bir toplum yoktur.
28    Allah’tan hakkıyla ancak âlimler korkar.
29    İnfâk, fazla olan maldan değil, rızk olarak verilenden yapılır.
32    Müslümanların içinde kendilerine zulmedenler, tutarlı olanlar ve iyilikte öne geçenler vardır. Bunlar cennetin orta yerine girecek ve altın-inci ile süsleneceklerdir 32-33.
35    Cennette yorgunluk ve bıkkınlık yoktur.
36    Cehennemde ölmek yok. Ey kâfirler! Yaşayacaksınız.. ama cehennemde.
37    Son pişmanlık fayda vermez. Dünyâ’da yaşama süresi yeterli. Zâten peygamber örnekliği de var.
40    Kâfirler, kurdukları düzen ile bir-birlerini aldatıyor.
41    Gökleri yıkılmasın diye Allah tutuyor.
42    Tebliğ, kâfiri îmandan daha fazla uzaklaştırır.
43    Kin; kibir ve küstahlığa neden olur. Sünnetullahta değişiklik bulamazsın.
45    Allah cezâyı hemen verecek olsaydı Dünyâ’da insan kalmazdı.

43- Meryem

3      Duâ hâli.
4      Zekeriyyâ’nın duâsı.
7      Yahyâ isminin ilk kez verilişi.
8      Zekeriyyâ’nın duâ-dışı hâli.
9      Sizin için zor olan şey Allah için zor değildir.
10    Zekeriyyâ’nın sükut orucu.
11    Allah’a teslimiyeti her şekilde bildir.
12    Yahyâ daha çocuk iken bilgeydi.
14    Şefkat ve karakterli olmak.
16    Meryem 16-29.
17    Meleğin erkek şeklinde gözükmesi.
21    Allah’ın dileğinin olmasının önüne kimse geçemez.
26    Meryem’in sükut (konuşmama) orucu.
29    Îsa beşikte konuşuyor. Îsa ilk konuşmasını süt-bebeği iken yaptı.
31    Hz. Îsa namaz kılar ve zekat verirdi.
35    Allah’ın oğlu olmaz. O bir-şeye “ol” deyince oluverir.
42    Hz. İbrâhim’in süper tebliği ve tebliğin işe yaramaması 42-46.
45    İnsanlar Şeytan ile iş tuttuğunu azâba uğrayınca anlarlar ve görürler.
48    İbrâhim ateşten önce o bölgeden uzaklaşmıştı.
58    Peygamberlik Âdem ile başlar. Peygamberler âyetlerin adamıdırlar.
59    Namaz, şehveti önler. Namazı terk edenler şehvetlerine uyarlar.
62    Cennette boş laf yok.
63    Cennete kimler girecek..
71    Cehenneme herkes bi girecek.
73    Mal-mülk, adamı kurtaramaz.
74    Nice lüks hayat yaşayanlar helâk oldu.
76    Allah doğru yolda yürüyenin yürüyüşünü/yolunu sağlamlaştırır. Îman, doğru yolda yürürken artar ve işe dönüşür.
77    Cennetle alay.
81    Allah’tan başkasına tapılma sebebi: Güç ve destek sağlamak.
83    Şeytan kâfirleri oyuncak etmiştir. K3afirler Şeytan ile berâber takılırlar.
87    Şefaat.
88    Allah’a çocuk isnat etmek çok ağır bir şeydir 88-92.
96    Allah mü’minlerin etrafında bir sevgi hâlesi oluşturacak (vedûd).
97    Kur’ân kolay anlaşılır bir kitaptır.
98    Ölenin kendisini bırak, sesini-soluğunu bile duyamazsın.

44- Tâ-Hâ

2      Kur’ân’ı sana mutsuz olasın, meşakkat versin diye indirmedik.
3      Kur’ân, içinde korku ve titremesi olana bir öğüttür.
5      Rahman arş üzerine istivâ etti ve kâinât üzerinde hükümranlık kurdu.
6      Lehülmülk.
11    Ey Mûsa! Benim Ben. Pabuçlarını çıkar.
13    Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyedilenleri can-kulağı ile dinle.
14    Hz. Mûsa namaz kılıyordu.
15    Kıyâmetin vakti gizlidir.
16    Boş işlerle uğraşanlar sana âhireti unutturmasın. Yoksa perişan olursun.
17    Âsâ-yı Mûsa 17-21.
18    Âsâda bir a-normâllik yok.
20    Âsânın yılan oluvermesi.
22    Yed-i beyzâ.
39    Mûsa’nın sepet içine bırakılması.
41    Ey Mûsa! Seni Kendim için seçtim. (Tüm peygamberler Allah’ın birer incisidir. Allah hepsini seçmiştir).
44    Firavun olsa bile yumuşak söyle.
46    Allah mü’minlerle berâberdir. O yüzden korkmayın.
50    Allah her şeyi yaratır ve sonra da yaratılışı sürdürür.
52    Allah hiç-bir şeyi ıskalamaz.
55    Topraktan geldik toprağa döneceğiz ve oradan tekrar diriltileceğiz.
57    Diktatörlerin büyük korkusu: Yerlerinden olmak.
63    Kâfirler hep aynı saftadırlar.
67    Sûni şeyler de korkutucu olabilir.
69    Âsâ-yı Mûsa sihirbaz hîlesi değildir. Sihirbazlar felah bulamazlar.
70    Sihirbazların îmânı.
71    Diktatörler îman dâhil her şeyi kontrol etmek isterler. Cezâlar vermek için olmayacak bahâneler uydururlar.
72    Diktatörün hükmü yalnızca bu Dünyâ’da geçer.
74    Cehennemde ne ölmek var ne de yaşamak.
77    Gece yürüyüşü. Denizde kuru bir yolun açılması.
78    Firavun boğuluyor.
79    Firavun, halkını sapıklığa sürükledi. Halkı sapıklığa ve zulme sürükleyen her lider firavundur.
80    Kudret-helvası ve bıldırcın.
81    Rızıkların en hoşlarından yiyin ama helâl sınırını da aşmayın. Helâl de olsa domuz gibi yemek yasaktır. Çok yemek yasaktır.
83    Îman kalbine tam yerleşmeden eğitimi bırakma!.
85    Samîri halkı yoldan çıkarıyor.
87    Samîri’nin, altından böğüren heykel yapması.
88    Altın buzağıya tapmak, altına tapmaktır. (Kapitâlizm).
90    Hârûn kâfir değildir.
94    Hârûn İsrâiloğullarının bölünmesini önlüyor.
96    Samîri’nin iddiası.
97    Altın buzağı yakılıp denize atılıyor. Yakılan kurban?.
102  Kıyâmette günahkarların gözleri belermiş, kan-çanağına dönmüş olacak. Sûrun üfürülmesi.
103  Zaman izâfisi.
106  Kıyâmette yer-yüzü dümdüz olacak.
108  Kıyâmette kimse konuşamayacak. Ancak bir mırıldanma olacak.
109  Şefaat.
112  Îman ve sâlih-amel azaptan emin kılar.
113  Arapça Kur’ân. Kur’ân’da temel konuların tamâmı var.
114  Kur’ân’ı bütünsel okumaya tabi tut ve “Rabbim ilmimi arttır” de. Kur’ân’ın rûhu bütünlüğünde açığa çıkar.
117  Şeytan’a uyarsan mutsuz olursun.
118  Cennette aç ve açıkta kalmak yok, susama ve sıcak yok.
120  Şeytan Âdem’i mülk ile kandırıyor.
121  Yasak ağaç. Yasak ağaçtan yiyenin çirkinlikleri görünür.
122  Allah Âdem’i seçti ve tevbesini kabûl etti.
123  İnin oradan. Yer-yüzüne dağılın.
124  Allah’ı unutmak darlık ve sıkıntı sebebidir. Kur’ân şeriatı olmadığında Dünyâ sıkıntılı bir Dünyâ olur. Kıyamette kör olarak haşrolunur.
126  Âyetleri umursamayanlar umursanmazlar.
130  5 vakit namaz.
131  Dünyâ-hayâtına kapılma! Yoksa imtihanın büyük olur.
132  Yakınlarına/âilene namazı emret ve sen de namaza iyi sarıl. Rızk peşinde koşarak kendini harâp etme!. Gelecek sakınanların olacaktır.
133  Mûcize talebine karşı sözlü vahiy. Kur’ân mûcize olarak yetmiyor mu?
135  Yakında kimin doğru yolda olduğu ortaya çıkar.

45- Hâkka

1      Kesin gerçek 1-2.
3      Kıyâmeti tasavvur edemezsin.
7      Yedi gün süren azap.
17    Sekiz melek arşı taşır.
25    Cehennemdeki pişmanlık 25-29.
34    Yoksulu doyurmak için acele et. Cehennemliklerin ortak günahı: yoksulu gözetmemek.
40    Kur’ân bir kâhin sözü değil, şerefli bir peygamberin sözüdür 40-43.
44    Peygamber kendiliğinde Allah adına söz söylemez 44-45.

46- Meâric

1      Azap isteyen adam.
4      Melekler ve ruh, süresi 50.00 yıl tutan bir günde O’na çıkarlar.
5      Güçlüklere en güzel şekilde göğüs ger.
8      Kıyâmet sahnesi 8-15.
12    Kişi o günün azabından kurtulmak için çoluğunu-çocuğunu, tüm Dünyâ’yı kurtuluş fidyesi olarak vermek ister 12-14.
18    Toplayıp kasaya yığan ateşe girecek.
19    İnsan hırsına düşkün yaratılmıştır.
22    İnsan nankördür, namaz kılanlar hâriç. Namaz, insanı nankörlükten korur 20-21-22.
24    Zenginlerin mallarında yoksulların hakkı vardır 24-25.
28    Kimse azaptan emin olamaz.
30    Eşler, “yâni” meşru şekilde sahip olunanlar. Câriyeler. Bunlarla olan ilişkiden dolayı kınama olmaz.
32    Emânete riâyet et. Sözüne sadâkat göster. Şâhitliği dürüst yap. İbâdetlerinde devamlı ol! 32-35.
40    Doğuların ve batıların (her yönün) Rabbi.
41    Allah’ın gücünün yetmediği bir şey yoktur, olamaz.
42    Mâlûm güne kadar bırak onları oynasınlar dursunlar.
43    Kabirlerden hızla kalkış.

47- Nebe’

8      Çift-çift yaratılış.
9      Uyku bir tür ölümdür.
12    Yedi gök.
23    Cehennemde kalış süresi?.
24    Firavunlar/diktatörler, “Ben sizin en yüce Rabbinizim” diye bağıranlardır.
27    Âhireti umursamayanlar, âyetleri hiç umursamazlar, hattâ yalanlayabilirler de.
35    Cennete boş söz ve yalan yok.
38    O gün Allah izin vermeden kimse konuşamaz.
40    “Keşke toprak olsaydım” yakarışı.

48- Nâziât

6      Kıyâmette şiddetli sarsıntılar/depremler olacak 6-7.
13    Kıyâmet tek bir haykırıştır.
14    Bir-anda tüm insanlar mahşer-meydanında toplanacak.
17    Zamânın Firavun’una git, çünkü o çok azdı.
20    En büyük mûcize isyan=âsâ’dır.
24    Ben sizin en büyük rabbinizim.
27    Allah için yaratmak zor değildir.
28    Kâinât süper âhenklidir.
34    Neyin peşinden gittiğinizi yakında göreceksiniz 34-35.
42    Peygamber kıyâmetin zamânını bilemez, sâdece Allah bilir 42-43.
46    Kıyâmet zaman-algılarını bozar.

49- İnfitâr

1      Yaptıklarınızdan ve yapmanız gerekirken yapmadığınızdan hesâba çekileceğiniz gün.
6      Bu kadar cömert olan Rabbine karşı bu gurûrun ne?!.
10    Yaptığınız her-şeyi hiç kaçırmadan kaydeden yazıcılar var 10-12.
17    Hesap-gününe inanmayanlar işin gereğini yapmazlar 17-19.
20    Hesap-günü nedir? Mutlak hüküm ve hükümdarlığın Allah’ın olduğu gündür.

50- Vâkıa

1      Büyük olay.
7      Kıyâmette üç sınıf insan. Ashabu meymene, ashabumeşeme, sâbikun 7-10.
11    Allah’ın yakın dostları arasına girecek olanların çoğu eski çağlardan (öncül olanlar), azı da sonraki çağlardandır (arkada kalanlar) 11-14.
17    Cennette genç hizmetçiler olacak. Cennet târifi 17-26-40.
35    Bambaşka bir yaratılış.
38    Cennetliklerin bir-çoğu önceki ümmetlerden, azı da sonraki ümmetlerden. İnsanlar içinde cennetlik olanlar git-gide azalıyor. 38-40.
44    Cehennem içeceği ne serinletir ne de rahatlatır.
45    Güzellikleri Dünyâ’da tüketenler.
52    İnkarcılar zakkum ağacından yiyecekler ve üzerine kaynar su içecekler, hem de develer gibi içecekler 52-55.
56    Müşriklere/kâfirlere cehennemde verilen ziyâfet.
58    Attığınız o meniyi siz mi atıyorsunuz yoksa Biz mi? 58-59.
61    Bilemeyeceğimiz şekilde yeni bir yaratılışla yaratılma.
62    İlk yaratılış.
75    Yıldız yerlerine andolsun!.
77    Kur’ân çok değerlidir.
78    Kur’ân korunmuş bir kaynaktan (levhi mahfuz) gelmedir.
79    Ona temizlerden başkası dokunamaz 79-80.
83    Ölüm ânı 83-85.
95    Kur’ân âyetleri şüphe götürmez gerçeklerdir.
96    Rabbini büyük isminle an.

51- Şuârâ

3      İnanmıyorlar diye kendini helâk edip de sıkıntıya sokma!.
4      Allah, zorla îman yolunu istemiyor.
5      Müşrikler öğütlerden hoşlanmazlar.
7      Yer-yüzüne ibret gözüyle bakarsan nice nîmetler görürsün.
8      İbret almak için îman etmek gerekir.
14    Firavun kavminde kısasa-kısas hükmü var mıydı?.
15    Zamânın Firavun’una gidin ve onu uyarın. Korkmayın, Biz sizinle berâberiz.
20    Mûsa’nın cinâyeti yanlışlıkla oldu. Zoraki nîmet.
23    “Âlemlerin Rabbi de kim” sorusu?
24    Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbidir O.
25    Firavunlar/diktatörler Allah’ın mutlak rabliğini kabûl edemezler.
27    Firavunlar/diktatörler hakîkati söyleyenlere “kaçık” muâmelesi yaparlar ilk-başta.
29    Firavunların/diktatörlerin son hamlesi.
40    Halk, gücün yanındadır, alışkanlığını bozmak istemez çünkü.
41    Yardakçılar yüksek makamlara göz dikerler.
42    Firavunlar/diktatörler yardakçılarını korurlar ve desteklerler.
46    Firavun’un sihirbazlarının îmanı 46-48.
49    Diktatörler îman dâhil her-şeyi kontrol etmek isterler.
50    Îman edenler için ölüm çok da önemli değil. Nasıl olsa Rablerine dönecekler.
54    Topu-topu “bir avuç” olmak önemli değil. Onlara/zâlimlere karşı kararlı ve nefret dolu olmaları önemli mü’minlerin54-55.
57    Garibanın isyân etmesi normâldir.
59    “Bir avuç” topluluğun zaferi. Zafer eninde-gecinde mü’minlerindir.
61    Tam yakalanacakları anda Hz. Mûsa denizi yarıyor.
62    Allah mü’minlerle berâberdir. Bir “çıkış-yolu” gösterecektir.
63    Denizin yarılması, iki yanda dağ gibi sular oluştu.
67    İnanmayacak olana ya da harekete geçmeyecek olana deliller yetmez.
77    Âlemlerin Rabbi hâriç tüm tanrılar düşmanımdır!.
78    Allah kimdir 78-82.
80    Şifâyı Allah verir.
90    Cennet sakınanlara yaklaştırılacak.
97    Başkalarını Allah ile bir tutanlar sapıktır.
109  Hiç-bir peygamber, kavminden ücret istemez.
111  Peygamberlere ilk önce toplumun en aşağı tabakası uyar.
114  Îman edenleri sakın kovma!.
128  Güç gösterisi. Yüksek binâlar yapmak uygun değildir. Bu yapıların sâhipleri Hz. Hud tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor.
136  Kâfirler için öğüt ha verilmiş ha verilmemiş, aynıdır.
146  Dünyâ’da hep rahat ve lüks içinde yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz?.
153  “Senin beynin yıkanmış” diyenler.
154  Peygamber olmak için melek olmaya yada melek gibi olmaya gerek yok. Onlar da bir insan sonuçta.
155  Sâlih’in devesi.
157  Deveyi boğazladılar ama sonra pişman oldular. Çünkü azâba uğradılar. Son pişmanlık ise fayda vermez.
165  Eş-cinsel Lut Kavmi. Şehvet olmadık işler yaptırır.
167  Ahlâk tebliği insanlara zor geliyor.
168  Tiksinti duyulan bir işin eleştirilmesi çok normâldir.
171  Lût’un karısı “geride” kaldı/arkasına baktı.
173  Lût Kavmine azap. Uyarıldıkları hâlde kâfirlikte direnenlerin başına taş yağar.
181  Ölçeği tam ölçün ve hak yiyenlerden olmayın, doğru terâzi ile tartın, insanların malına-mülküne göz dikmeyin, bozgunculuk yapmayın 181-183.
187  Mûcize istemek azap istemek demektir. Bu nedenle mûcize istemek çok risklidir.
192  Bu Kur’ân âlemlerin Rabbinden gelmedir.
193  Kur’ân’ı Ruh-ul Emin indirdi.
195  Kur’ân’daki arapça çok açık-seçik-fâsih bir arapçadır.
196  Kur’ân önceki kitaplarda özü îtibârıyla var.
199  Kur’ân her toplumun kendi dilinde gelseydi de yine de îman etmeyeceklerdi.
200  Kur’ân, günahkârların bir kulağından girer, diğerinden çıkar gider. İnkârda direnenlere artık laf anlatılmaz. Onlar azâbı görmedikçe îman etmezler/îmanlarının gereğini yapmazlar.
202  O azap kendilerine hiç beklemedikleri bir anda gelecektir.
208  Uyarılmadan hiç-bir toplum helâk edilmez. Çünkü biz zâlim değiliz.
210  Bu Kur’ân Şeytan’ın işi değil. Zâten Şeytan’ın harcı değildir bu iş. Vahiyleri dinleyemezler de 210-212.
213  Ey insan! Sakın şirk koşma!. Yoksa perişân olursun.
214  En yakınlarından başlayarak herkesi uyanışa çağır ve onlara kol-kanat ger.
222  Şeytanlar günahkârların yârânıdır.
224 “Şâirler”e/kâhinlere sapkınlar uyar ancak. Her-yerde şaşkın-şaşkın dolaşırlar. Her-şeye burunlarını sokarlar.
226  Yapmayacağın şeyi söyleme!.
227  O zâlimler büyük bir devrimle yıkılıp gidecektir.

52- İnşikâk

5      İnsan Dünyâ’da yapıp-ettiği her-şeyi karşısında bulacak.
6      Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp-çabalayacaksın.
13    “Keyifle” yaşamanın sonu hüsrandır 13-15.

53- Neml

2      Âyetler mü’minlere hem rehberlik ederler hem de müjdeler verirler.
3      Namaz, zekat, âhiret.
4      Âhirete inanmayanlar ve bu inancın gereğini yerine getirmeyenler günahları hoş görür ve günah bataklıklarında oyalanıp dururlar.
5      Âhirete inanmayanlar âhirette sıkıntıya girecekler.
12    Dokuz âyet.
16    Monarşi. Peygamberlik gibi hükümdarlık da babadan oğula geçebilir.
17    Süleyman’ın cinlerden, insanlardan, kuşlardan oluşan düzenli ordusu.
18    Karınca konuşuyor.
22    Hüd-hüd Hz. Süleyman’ın bilmediği şeyi biliyor.
23    Kadın hükümdar. Savaş sebebi 23-31.
24    Şeytan, insanları yaptıkları işlerin iyi olduğuna inandırarak kandırır ve yoldan çıkarır. Bu nedenle doğru yolu bulamazlar. Sebe’liler Güneş’e tapıyorlardı.
28    Hüd-hüd Hitit’li bir ajan/danışman/asker mi?.
30    Mektuba/yazıya besmele ile başla.
32    Meşrûti yönetim şekli. 32-33.
40    Tahtın bir-anda yapılması. Hz. Süleyman’ın mûcizevî bir olay karşısındaki tutumu. Mûcizeyi sorgulamıyor. Şükrediyor.
43    Şirk, kişinin sapmasını hızlandırır.
44    Şirk yönetimlerinde ömürler/zamanlar boşa tüketilir.
45    Tebliğ, mü’min-müşrik arasını ayırır. Hattâ düşman hâline getirir.
46    Neden îman etmekte ve îmânın gereğini yerine getirmekte bu kadar isteksizsiniz?.
47    Mâzeretin sonu yok. Olmadı, alâkasız bir mâzeret buluyorlar. Uğursuzluk kuşu.
48    Dokuz kişilik çete.
52    Kâfirlikte direnirseniz ülkeniz harâb olur.
54    Pis bir işi bile-bile nasıl yapıyorsunuz?
56    Sapıklığın olduğu yede nâmuslu insanlar sevilmez.
60    İnsanlar bir ağaç bile yapamaz/yaratamazlar.
61    Tatlı-tuzlu su karışmıyor.
65    Gaybı Allah’tan başkası bilemez.
66    Her-türlü bilgiye rağmen yine de şüpheden kurtulunamıyor. Bilgi yetmiyor.
72    Azap ne zaman mı?.. Sizi kuşatmış bile -72.
73    Nîmetin şükrü kendi cinsindendir.
77    Kur’ân îman edenler için merhâmet kaynağıdır. Aldırış etmeyenler anlamaz.
80    Kur’ân’ı kim duymaz, kim duyar?. 81-82.
82    Dabbe-tül arz. Kesin inanmadığımızı anlatacak.
84    Âyetler ilimle tam kuşatılamadan/ihâta etmeden yalanlanamaz.
86    Gece-gündüzün olmasını nedeni. Bu bir nîmettir.
87    Sûra üflenmesi.
88    Dağların (kıyâmette) bulutlar gibi hareket etmesi.
89    Mü’minlere âhirette beklediğinden  çok daha fazla mükâfat verilecek.
92    Kur’ân’ı okumakla emrolunduk, anlamakla değil. Okumak anlamak demektir çünkü.

54- Kamer

5      Uyarılar fayda vermiyor.
7      Mezarlardan çekirgeler gibi kalkmak.
15    Nuh’un gemisi âyet/mûcizedir.Kur’ân’dan öğüt alan var mı? 15,17,22,32,40
23    İnsanlar sözünü dinlemek için kişide çok farklı ve üstün özellikler ararlar. Ahlâk üstünlüğüne bakmazlar ama.
44    Kimse “biz yenilmez bit topluluğuz” diye düşünmesin. Yakında yenilecekler 44-45.
49    Her-şey bir ölçü ve plân dâhilinde yaratıldı.
50    İşimiz/yaratışımız bir-anda olur.

55- Sâd

2      O kâfirlerin üstünlüklerine bakma, yürekleri paramparçadır.
5      Uyarıların yarar sağlamaması.
6      İleri gelenlerin “İlahlarınızı koruyun”, “ideolojinizi koruyun” çağrısı.
10    Zenginlikten şımarmış olanlar bu Dünyâ’yı babalarının malı mı sanıyorlar?.
11    Korktuğun kişiler, küçük bir darbeyle devriliverecek bir toplumdur.
15    Tek bir çığlık yeter.
17    Dağları ve kuşları Davut’un emrine verdik 17-18.
21    Davud sınanıyor 21-24.
24    Ortaklar (çok azı müstesna) genelde bir-birlerine haksızlık ederler.
26    Davut halife idi. Halifelik yönetimi.
27    Yeri-göğü boş-yere yaratmadık.
29    Kur’ân.
31    Hz. Süleyman, atlar ve sonuç 31-33.
32    Güzel olan her şeyi severim, çünkü bana Rabbimi hatırlatır. Hayr sevgisi.
34    Süleyman’ın imtihanı.
35    Kimsenin ulaşamayacağı bir mülk istemek.
36    Rüzgar Süleyman’ın emrine veriliyor.
39    Hükümdarlığı istersen devâm ettir, istersen başkasına ver.
41    Eyyub ve hastalığı.
42    Ayağını yere sağlam bas.
44    Eline bir demet alarak vur. Dövmede yumuşatma.
45    Nâdir bulunan insanlar 45-47.
50    Cennet. Peygamber cenneti Adn.
57    Kaynar su ve irin.
59    Cehennem muhabbetleri 59-64.
67    Kur’ân muazzam mesajlar veriyor, ona nasıl aldırış etmezsiniz?.
73    Meleklerin secdesi.
74    İblis secde etmiyor.
76    İblis’in ırkçılığı ve materyalistliği.
78    Şeytan kıyâmete kadar lânetlidir.
83    Şeytan, ihlaslı kullara hiç-bir şey yapamaz.
85    Cehennem, Şeytan ve şeytânilerle dolacak.
86    Peygamberlik meslek değildir.
87    Kur’ân insanlığa kendi özünü hatırlatır.

56- A’raf

2      Müşriklere uyarı, mü’minlere öğüt. Bu kitap sana ferahlaman için verildi.
3      Allah varken başka önderlere kapılma!.
4      Ansızın gelen azapla helak.
5      Âfetler insanı yola getiriyor.
8      Terâzi.
11    Âdem’e secde edin emri.
12    İblis’in üstünlük kıyası.
16    Şeytan konuşuyor. Şeytan’ın etki şekli.
19    Yasak ağaç.
20    Şeytan’ın Âdem-Havva’yı aldatıcı sözleri. Cinselliği öne çıkarıyor.
22    Çirkin yerlerin yapraklarla örtülmesi. Şeytan sizin amansız düşmanınızdır.
23    Biz nefsimize zulm ettik.
24    Bir-birinize düşman olarak inin.
25    Yaşama, ölme, dirilme Dünyâ’da/Dünyâ’dan.
26    Takva elbisesi elbiselerin en güzeli. Çıplaklığınızı örtün!.
27    Şeytan sizi çıplaklıkla kandırır. Çıplaklık cennetten eder. Şeytan ve taraftarları sürekli zaaflarınızı gözetler. Şeytan müşriklerin kankasıdır.
28    Bilgi-sâhibi olmadan fikir-sâhibi olmayın. Allah çirkin işleri emretmez.
29    Adâlet ve eşitlik.
30    Yoldan sapmış olanlar doğru yolda yürüdüklerini sanırlar.
31    İsrâf etmeyin.
32    Allah’ın helâl kıldığını haramlaştırmayın.
33    Allah’ın yasakladıkları.
34    Ecel.
36    Îman etmeme sebeplerinden biri de kibirdir. Cehennemde kalış süresi.
38    Çift azap.
40    Deve iğne deliğinden geçmedikçe...
42    Kimseye kaldıramayacağı yük yüklenmez.
43    Cennette kim ve nefret olmayacak. Allah hidâyet vermezse kimse doğru yolu bulamaz.
44    Allah’ın lâneti zâlimlerin üstüne olsun.
46    Araftakiler.
48    Kâfirler sîmalarından tanınırlar. Dünyâ’da edinilen mal-mülk-îtibar âhirette geçersizdir. Allah kişiyi zengin olup-olmamasına göre değerlendirmez.
50    Cennet kâfirlere haram. Cehennemde yanmak biraz da susuzluktan yanmaktır.
51    Oyun ve eğlenceyi din edinenler. Âhirete kavuşacaklarını unutanlar.
52    Kur’ân hem îman edenlere hem de îman etmek isteyenlere bir öğüttür.
53    “Nasılsa kurtuluruz” düşüncesi. Artık çok geç.
54    6 gün. Yalın gerçek: kim yarattıysa o emreder.
58    Çorak topraktan sâdece diken çıkar.
64    Bir toplumda İslâm’i duyarlılığı kalış insan kalmadığında azap hak olur.
70    “Kıyamet ne zaman kopacak” diyenler.. o sizi çepeçevre kuşatmış bile.
73    Kamu malına zarar vermeyin.
74    Semud Kavmi, yazın sayfiyelerde, kışın köşklerde yaşıyordu.
75    Peygamberlere ilk önce ezilen kesim îman eder.
76    Zengin-fakir inanç farkı.
79    İnsanlar nasihati sevmiyorlar.
80    Lut ve eş-cinselliğin (Lûti) başlangıcı.
84    Üzerine “taş” yağanlar.
85    Tartıyı-ölçüyü düzgün yap.
88    Kâfirler kendileri gibi düşünmeyenleri yurttan kovmak isterler.
90    Üstü-kapalı tehdit.
91    Doğal felâketler ansızın gelir.
93    Kâfirlikte direnen topluma üzülmeye değmez.
94    Peygamberlerin geldiği yerlerde maddî sıkıntılar olur.
95    Îman etmeye niyeti olmayanlar felâketlere bile bir kılıf bulurlar. Cezâları/felâketleri de olağan görmeye başlayanlar. Azap bir-anda gelir.
97    Âfetler ansızın gelir.
101  Ön-yargı îmâna engel olur.
105  Mûcize.
107  Âsa bir-anda bildiğimiz yılana dönüşüyor.
108  Birden-bire yed-i beyza.
109  Hz. Mûsa’nın yaptıkları sihir değil, bu, îmansızların iddiaları.
110  Diktatörlerin korkusu, “yerlerinden olma” korkusudur.
117  Âsa-yı Mûsa mûcizesi.
123  Diktatörler îman dâhil her şeyi kontrol etmek isterler.
124  Elin-ayağın çaprazlama kesilmesi.
127  Oğullar öldürülüp kadınlar sağ bırakılıyor.
129  Şerefsizce ve şereflice acı çekme.
133  Belâlarla sınama. Afetler.
137  Ezilen halkın Dünyâ’ya vâris kılınması.
143  Len terâni. Beni asla göremezsin. Allah görülmez. Allah’ı görmeye dayanamayız.
146  Îman etmeyecek olanlara delil yetmez.
147  Âyetleri ve âhireti inkâr edenlerin yaptıkları boşa gider.
148  Altın buzağıdan ilah.
150  Yöneticiler biraz sert olmalı.
155  İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helâk mı edeceksin?.
156  Sevgi ve merhâmet, sevgi ve merhâmet sâhiplerine gelir.
157  Gereksiz yasakları boş-ver.
160  Mûsa’nın kavmine mûcizevî nîmetler.
162  Tevrat’ı tahrif eden yahudiler.
163  Cumartesi tatili.
164  Tebliğ sorumluluktur. İsterse yararı olmasın. Tebliği yapan tebliğ sorumluluğundan kurtulur. Tebliğ genelde kişiyi pek değiştirmez.
166  Aşağılık maymunlar.
167  Kralların, yahudileri katledeceği haber veriliyor.
168  İsrâiloğullarının yer-yüzüne dağılması.
168  Yahudilerin içinde iyiler de var.
169  Kendilerini “kurtulmuş” görenler Dünyâ’ya asılırlar. Yahudi milliyetçiliği. Dünyâ’ya dalanlar domuzlaşır. Düzenli Tevrat okumaları fayda vermiyor.
170  Kitaba sımsıkı sarılmak yetmez, namaz kılınmalı.
171  Teorik araştırma kitabın emirlerine riâyet olmadan fayda vermez.
172  Elest bezmi.
175  Âyetleri çok iyi bilmek kurtarmaz, eylem gerekli.
176  Kur’ân uzmanlığı Dünyâ’ya kapılmaktan kurtarmıyor. Malûmat-ı furuş değil, cuh-u huruş önemli.
179  Kavrayış akılla-gözle-kulakla değil, kâlp ile olur. Hayvandan aşağı olanlar.
180  Esma-ül Hüsna. Esma-ül Hüsna’yı fazla zorlama!.
181  Gerçeğin peşinde ve adanmış olanlar dâima bulunur.
182  Yavaş-yavaş/adım-adım azap.
187  Kıyâmetin bilgisi Allah’ın yanındadır ancak, O bilir. Kıyâmet ansızın gelir.
188  Peygamber gaybı bilmez.
189  Tek özden yaratılış. Çocukla imtihan.
193  Yapmak ile yapmamak arasında fark olmayan şey.
194  Putlar da yaratılmıştır. Yaratılan, ilah olamaz.
199  Hoş-görülü ol.
200  Euzü besmele. İstiâze.
201  Şeytâni bir düşüncede hemen kendini topla!.
202  Bilinçsiz arkadaşlardan uzak dur.
203  Peygambere “âyet uydur” diyenler.
204  Kur’ân okunduğunda onu dinle.
205  Sabah-akşam (sürekli) Allah’ı an.
206  İbâdette kibir olmaz.

57- Secde

3      Mekke’liler ilk defâ Hz. Muhammed ile peygamber gördüler.
4      Altı günde yaratılış.
5      Bir iş, bizim hesâbımızla 1.000 yıllık bir sürede Allah’a ulaşır.
7      Yaratılan her-şey tam ve güzel yaratılmıştır. Yaratılışın ilk aşaması.
9      Rûhun üflenmesi.
13    Cehennem insan ve cinlerle dolacak.
14    Cehennem kendi ellerinizin yaptıkları yüzündendir.
16    Teheccüd ve infâk.
18    Mü’min ile fâsık bir olmaz.
19    Cennette görkemli karşılama.
20    Cehennemden çıkış yok.
21    Büyük azaptan önce yakın azap.
24    Önderlerin çıkış sebebi ve nasıl çıkacağı.
29    Kâfirler “kıyâmet ne zaman” diye sorarlar. De ki onlara; “Onun için ne hazırladınız?”.

58- Ra’d

1      İnsanların çoğu inanmayacak.
2      Rabbinin huzuruna çıkacağını unutma!.
5      Şaşılacak söz.
6      Allah’ın azâbından emin olunmaz.
11    Bir toplum kendi özündekini değiştirmedikçe Allah da o toplumun durumunu değiştirmez.
12    Korku ve ümit bir-arada.
13    Allah’a karşı mücâdele etmek çok saçmadır.
14    Bir şeyi istemekle ona ulaşamazsın, ona doğru yürümen lâzım.
15    Gölgeler ve insanlar. Hepsi Allah’ın istediği gibi yaşamak/ibâdet etmek zorundalar.
17    Köpük gider, asıl kalır. Sahte ve gerçek.
20    Vicdan ve sağ-duyunun önemi. Mü’minlerin özellikleri (20-22).
23    Mü’min ise cennette tüm âile berâber olacak.
24    Selâmün aleyküm.
26    Âhirete göre Dünyâ’nın değeri çok azdır.
28    Kâlpler ancak Allah’ı anmakla/Allah’ın zikri (Kur’ân) huzur bulur.
29    Zikir nedir? Îman edip îmâna uygun işler yapmak.
31    Tüm insanların îman etmemesinin nedeni, Allah’ın onları îmâna lâyık bulmamasıdır. Sonunda zafer mü’minlerin.
32    Allah kendilerini düzeltmeleri için onlara mühlet verir.
33    Tanrılara caf-caflı isimler vermek. Laf-olsun diye konuşma!. Sapık düşüncelerin câzibesi.
35    Cennet târifi. Cennetteki iklim farklı. Gölgeler ve meyveler dâimi.
36    Ehl-i kitaptan bâzıları Kur’ân’ı severler.
37    Vahiyden koparsan Allah’ın korumasından çıkarsın. Peygamberlerin dinden çıkma hakları yok.
38    Peygamberler kendi keyfine göre âyet/mûcize getiremez.
41    Yer-yüzü kaçınılmaz sona doğru hızla ilerliyor. Allah hesâbı çok çabuk görür.
42    Âhirette ak-kara belli olacak. Allah’a rağmen plân yapma!.

59- Tûr

8      Kıyâmete kimse engel olamaz. Onu hiç-bir güç önleyemez.
12    Oyunda-oynaşta olanın işi zor.
16    Cehennem, insanın yaptıklarının karşılığıdır.
20    Cennet eşleri.
21    Herkes yaptığının esiridir. Îman edenlerin îmânlı çocuk/torunlarını cennette buluşturacağız.
22    İlk önce meyve, sonra et.
23    Cennette sarhoş etmeyen içki.
24    Gılman.
25    Cennette geçmişe dönük muhabbet 26-28.
29    Hatırlatmaya devâm..                                             
33    İnanmak istemeyene delil yetmez.
35    Evrim sorusu.
36    Allah’ın kudretini kavrayamayanlar bilmez. Kesin inanç olmalı.
37    Allah’tan başka kimse kâinâta hâkim değil.
44    Mûcizeye karşı bilimsel tepki.
45    Kıyâmete kadar onları kendi hâline bırak.
47    “Büyük azap”tan önce yakın azap.
48    Hep Allah ile olduğunun bilincinde olarak güçlüklere göğüs ger! 48-49.

60- Mülk

1      Mülk O’nun. İstediğini yapar.
2      İyi amel işleyenleri ortaya çıkarmak için hayâtı ve ölümü yarattı.
3      O’nun yarattığında tevâfüt (uygunsuzluk) yok. İstediğin kadar bak, en ufak bir kusur göremezsin 3-4.
8      Cehennemin öfkesi.
11    Cehennemlikler kahrolsun!.
16    Allah göktedir?.
22    Düz yol hedefe daha çabuk ulaştırır.
30    Ya bir sabah susuz kalırsanız… Size suyu kim getirecek?.

61- Ğâşiye

1      Cennet-cehennem tasvirleri 1-7.
5      Cehennem yiyecek-içeceği 5-7.
17    Zooloji, astronomi, ekoloji, coğrafya, jeoloji ilimlerine teşvik 17-20.
21    Sen şimdilik öğüt vermekle mükellefsin. Zorla îman olmaz.

62- Kehf

1      Allah’ı ne kadar övseniz azdır. Kur’ân’da bir tutarsızlık ve çelişki yoktur.
9      Ashâb-ı kehf.         Ashâb-ı kehf olayı şaşılacak bir olay değil.
10    Mağarada yapılan duâ.
11    Mağara uzun yıllar derin uyku.
12    Hayatla olmak ile ayrı kalmanın farkı.
13    Doğru-yolda olma bilinci.
14    Ashab-ı kehf kıyâmı. Kıyam için sağlam yürekler lâzım.
15    Şirk bir işgâldir. Kesin bir delîli yok çünkü. İşgâl edilen yerdeki insanlar zamanla işgâlcilerin dînine inanmaya başlarlar.
16    Şirk ortamından uzaklaşın, gideceğiniz yer isterse bir mağara olsun. Şirk ortamından uzaklaşmak bereket getirir.
17    Ashâb-ı kehf mağarasının girişi kuzeye bakıyordu. Ashâb-ı kehf mağarası gerçekten mağaradır, ev değil. Kuzeye bakan mağaralarda uzun-ömür olur.
18    Ashâb-ı kehf’in uyku hâlleri ve dehşet görüntüleri.
20    Şirke düşmek ya da ölüm.. ikisi de aynı şey.
22    Ashâb-ı kehf tartışması. Bu konuyu çok fazla tartışma!.
23    Hiç-bir şey için “ben bunu yarın muhakkak yaparım” deme. İnşallah de. Allah’ı hesâba katmadan konuşmak günahtır.
25    300+9 yıl.
26    Gaybı Allah bilir/görür. Hükümdarlığına ortak kabûl etmesi mümkün değildir.
27    Vahyi oku!. Onun sözlerini kimse değiştiremez.
28    Allah-rızâsı peşinde olanlarla ve garibanlarla birlikte ol! Dünyâ’nın câzibesine kapılarak onları bırakma!.
29    Ateşi söndürmek için su yerine erimiş kurşun.
30    Îman edip sâlih amel işleyenlere büyük mükâfatlar olacak.
31    Cennet yaşamı ve Adn cennetinde krallar gibi yaşam.
32    Süper bahçe anlatımı.
33    İçinden su geçen bahçeler.
34    Mal-mülk ile övünme!.
35    Dünyâ nîmetleri ebedî olamaz.
36    Kibrin sonu inkâr. Kibirliler inkâra çabuk kapılır.
43    Son pişmanlık fayda etmez. Tevbeye dönmek zarûridir artık.
44    Lehülmülk. Çâresizlik durumunda Allah’a sığınmak.
45    Dünyâ nedir?. Dünyâ-hayâtı şuna benzer: Sonu çer-çöp olan fânilik.
46    Mal-mülk Dünyâ’nın geçici zevkleridir.
47    Kıyâmet sahnesi.
48    İlk-yaratılış hâline dönmek.
49    Süper kayıt-defteri. Allah kimseye torpil yapmaz.
50    Âdem’e secde. Melek olsan da Allah’ın emrettiğine ve gösterdiğine itaat (secde) edeceksin.
51    Yaratmayı sadece Allah yapar. Bu yaratmaya kimseyi şâhit tutmaz. (çünkü yaratma bir-anda olur).
53    Ateş çekicidir. Kâfirleri içine çeker.
54    Gerçekler Kur’ân’da çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Lâkin kâfirler yine de îmâna gelmez.
55    Azâbı görmeden îman etmeyenler.
56    Kâfirler hep kof iddiâlara sarılırlar.
59    Zulmün kaldırılması, zâlimin ortadan kaldırılmasıyla olur.
60    İki deniz.
62    Mûsa ve balık olayı.
65    İlm-i ledün.
66    Efendi-sâlik ilişkisi nasıl olur? Mûsa-Hızır konuşması 66-82.
67    Aklının almayacağı,
68    İç-yüzünü bilemeyeceğiniz şeye dayanamazsınız.
70    Zamansız soru, işin büyüsünü bozuyor.                  
82    Ergenlik çağına yani 40 yaşına gelmemiş olanlara hâzine zarar verir.
83    Zülkarneyn.
84    İktidâr da bir araçtır.
87    İnsan ancak zulüm içeren cezâlar verebilir, gerisi Allah’a kalmış. Müşriklikte direnenler cezâlandırılır. Yer-yüzünün neresinde olursa-olsun mü’min toplumun görevi zulmü kaldırmaktır.
88    Îman edene kolaylık.
90    Şehirde her-ev Güneş görmelidir, hiç-bir şey Güneş’e engel olmamalıdır. Doğada yaşayan insanları çağdaşlaştırmaya kalkma!.
94    Yecüc-Mecüc.
95    “Kurtarıcı”ya bedenen yardım edin. İktidardayken sizden yardım istenildiğinde ücret istemeyin.
96    Bronz (demir-bakır) set.
98    Hiç-bir set zamâna dayanamaz.
102  En iyi dost Allah’tır.
103  En çok zarara uğrayanlar.
104  İnsan iyi-iyi diye kötü iş yapar.
105  Âyetleri ve âhireti inkâr, yapılan işleri boşa çıkarır.
107  Firdevs cennetlerine girecek olanlar.
109  Allah’ın ilmini yazmaya yedi deniz mürekkep olsa yetmez.
110  Allah’ı râzı edecek işler yapmaya bakın.

63- Cin

1      Cinlerin Kur’ân dinlemesi.
6      Cinlere sığınanlar.
9      Gök ile fazla uğraşmanın sonucu ateştir. Uzaylıları dinlemek boştur.
11    Cinlerden iyiler de var, iyiliğe erişememiş olanlar da.
13    Îman edenler âhirette haksızlığa uğrama korkusu duymazlar.
14    Doğru yolda gidenler müslümanlardır.
16    Allah’ın istediği gibi yaşanırsa bet-bereket artar.
17    Allah’tan uzaklaştığın müddetçe azabın artar.
18    Şirk yapma!.
19    Peygamberlerin kıyâmı.
24    Cehennem bir anlamda kimsesiz ve çâresiz kalmaktır.
26    Gaybı Allah bilir. Gaybın derin sırlarını -vahyederek bâzı elçilerinden başka- kimseye açmaz.

64- Nûh

5      Tebliğ, bâzılarının kaçışlarını arttırır. Israrlı tebliğ bile fayda vermiyor. Hattâ kaçışı arttırıyor. 5-6.
11    Tevbe, bereketi arttırır 11-12.
13    Allah, umurlarında bile olmayanlar.
14    Çeşitli evrelerden geçirerek yaratma.
15    Yedi gök uyum içinde.
17    Toprak unsurlarından yaratıldık.
21    İnsanları şımarık zenginler yoldan çıkarırlar.
23    Arabistan putları Nûh zamânından.
26    Hz. Nûh’un bedduâsı.

65- İbrâhim

3      Dosdoğru yolu eğri göstermeye çalışanlar.
4      Peygamberler kendi halkının diliyle gelir.
6      Zulmün en kötüsü: Oğullar katledilip kadınlar hayâsızlığa itiliyor.
7      Nîmete şükür, nîmeti arttırır.
8      Allah’a en ufak bir zarar veremezsiniz.
10    Kâfirlerin hep aynı terâneleri.
13    Kâfirler mü’minlere; “ya topraklarımızdan defolun gidin, ya da bizim inanç-sistemimizi kabûl edin” derler.
14    Kâfirler helâk olacaklar ve topraklara mü’minler mîrasçı olacaklar.
15    Peygamberler zafer ister.
21    Kâfirler kendi aralarında konuşuyorlar.
22    Şeytan konuşuyor: Şeytan’ın yaptırım gücü yok, sâdece kışkırtır.
24    Güzel söz güzel bir ağaca benzer.
25    Güzel sözden oluşan güzel ağaç her dâim meyvesini verir.
26    Kötü söz kuru bir ağaca benzer.
30    Şirk, sâdece müşriğin kendine değil, çevresine de zarar verir.
31    Namazı cân-ı gönülden kılın ve zekatı verin.
32    Allah her şeyi emrimize vermiştir.
34    Allah’ın nîmetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.
35    Güvenli belde: Mekke.
37    Kâbe’nin ilk sâkinleri.
42    Ölüm ânı.
43    Ölüm telâşı.
46    Kâfirlerin hiç-bir tuzağı yeterince güçlü değildir.
48    Yerin başka yere, göğün de başka göğe dönmesi.
52    Kur’ân’ın gönderiliş amacı.

66- Sâffât

4      Vallâhi tek ilah var.
6      Gök hakkında sınırsız bilgi yok 6-9.
10    Şihaplar.
11    Ey müşrikler! Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?
12    İki farklı bakış-açısı. Müşrik tip 12-17.
19    Hesap günü tek bir sesle başlayacak.
26    Bu-dünyâ’da kendi irâdesi ile teslim olmayan, diğer tarafta mecbûri teslim olacak.
28    Tağutlar ve avâneleri Dünyâ’da herkese iyi niyetli görünürler ama… Cehennem muhabbeti 28-32.
39    Cehennem zulüm değil, yapılanın karşılığı.
40    Cennet târifi 40-49.
48    Yumurta gibi Hûriler.
54    Cennet muhabbetine bir örnek 54-59.
59    Cennette ölüm yok.
61    Cennet için çalışıp didin.
62    Zakkum ağacı.
75    Nûh, İbrâhim, Mûsa, Hârûn, İlyas, Lût, Yûnus Kıssaları 75-147.
91    Put-kırıcı İbrâhim 91-93.
99    Hz. İbrâhim’in hicreti.
102  Hz. İsmâil’in kurbân edilmek istenmesi.
106  Büyük imtihan.
115  Firavun=sıkıntı.
142  Hz. Yûnus’u balık yutuyor.
150  Meleklerin dişi olduğu da nereden çıkıyor?.
151  Allah kimsenin zannettiği gibi değildir 151-157.
158  Allah ile melekler arasında bir soy-bağı yok.
164  Melekler Allah’ın yarattığı emre âmâde kullardır.
173  Hizbullah, Allah’ın ordusu/tarafı gâlip gelecek.
180  Allah tüm nitelemelerden münezzehtir.
181  Tüm peygamberlere selam.

67- Kasas

4      Mûsa-Firavun kıssası. Firavun’un zulmü tam bir zulümdü.
5      Allah mustazafları yer-yüzüne önder yapmak istiyor.
6      Mustazaflar ile, Firavun ve Haman’ın korktuklarını başlarına getirmek istiyoruz.
7      Hz. Mûsa’nın nehre bırakılması.
8      İnsanları Firavun’dan kurtaracak olan kişiyi Allah dilerse Firavun’un sarayında yetiştirir.
16    Kazâ ile öldürmeler bağışlanabilir.
38    Firavun. “Ben sizin en yüce rabbinizim”. Haman fabrikatördü.
48    Peygamberimize, Mûsa’ya verilen türden/mûcize türünden âyet verilmedi.
55    Câhillerle işimiz yok. Bu âyetin hükmü müşriklerden bir şekilde uzaklaşmakla gerçekleşir.
56    Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, lâyık olması lâzım.
57    Maddiyattan dolayı Kur’ân’a gelmiyorlar.
58    Refahın ayyuka çıktığı yerler bir-zaman sonra harâbeye döner.
59    Ana-merkezleri Kur’ân ile uyar.
60    Seçme hakkımız sınırlı.
63    Yoldan çıkma bulaşıcıdır. Sahte ilahlara yapılan tapınma, aslında hevâ-hevese yapılan tapınmadır.
66    Mâzeretin kalmayacağı yer.
67    Sâlih amelin sonu kurtuluştur.
68    Peygamberi sâdece Allah seçebilir.
73    Allah gece ve gündüz şefkat ve merhâmetinin eseri olarak yarattı.
78    Kârun’un hazînesi. Servet sınır tanımaz.
76    Servet şımartır. Servet Allah yolunda harcanmak üzere verilir. Servetin şükrü onu paylaşmaktır. Servet kişiye, o kişinin eliyle dağıtılması için verilir. Servet-sâhipleri bir-zaman sonra zulüm ve zorbalığa baş-vurmaya başlarlar. Soru/tebliğ fayda vermiyor. Servet-sâhipleri servetlerini Allah’ın lütfuyla değil de kendi bilgileri/çabaları sonucu kazandıklarını iddia ederler. Gerçek ilim-sâhipleri servetin iyi bir-şey olmadığını bilirler. Kârun’un ve servetinin sonu. Servet hakkında yanlış düşünenlerin sözleri.76-82.
85    Allah, mü’minleri sonunda yine hâkim kılacak.
86    Peygamberimiz kendisine vahyedileceğini bilmiyordu. Sakın kâfirlere yardımcı olma!.
87    Kur’ân ile muhâtap olanlara mutlaka sataşılacaktır. Kur’ân’dan alıkoymak için.
88    O’ndan başka her-şey yok olucudur. Bu yüzden karar da O’nundur.

68- İsrâ

1      Gece yürüyüşü.
2      Hz. Mûsâ’ya gelen vahiyler Tevhidden bahsediyordu.
4      İsrâiloğullarının fesatları.
5      İsrâiloğullarının birinci cezâlandırılması.
7      İsrâiloğullarının ikinci kez cezâlandırılması.
8      Eğer günaha dönerseniz biz de cezâya döneriz.
9      Kur’ân en doğru yola nasıl yürüneceğini gösterir. Îmandan sonraki çalışma.
11    İnsan iyilik diye-diye kötülük işler. İnsan acelecidir.
13    Her insanın tâlih kuşu boynuna asılmıştır.
14    Herkes hesâbını kendi görecek.
15    Kimse başkasının günahını taşımaz. Peygamber gönderilmeden azap olmaz.
16    Helâk edilen yerlerde nîmetten şımarmış olanlar iş-başına gelir. Bunlar ahâliyi yoldan çıkarırlar.
17    Hz. Nuh’tan sonra azap şekli değişmiştir.
18    “Şimdi” olanı istemenin sonu cehennem.
20    Allah’ın nîmetleri insanların sâdece bir-kısmına mahsus değildir.
22    Şirkin sonu rezâlettir.
23    Allah’a ibâdetten sonra önem sırası ana-babaya iyi davranmaktır. Ana-babaya “öf” bile deme. Allah’ın emirleri: 23-39.
24    Ana-babaya şefkat ve merhâmetle kol-kanat ger ve onlara duâ et.
25    Ana-babaya iyi davranma azminde olursanız, Allah küçük kusurlarınızı affeder.
26    Akrabâyı-yoksulu gözet. Saçıp savurma!.
27    Saçıp savuranlar (isrâf) Şeytan’ın kardeşleridir.
28    Yoksulluktan dolayı yardım yapamıyorsan en azından tatlı dilli ol!.
29    Ne cimri ol ne de isrâf et.
31    Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Rızık Allah’tan çünkü.
32    Zinâya yaklaşma!. Zîna çok çirkin bir iştir.
33    Haksız yere cana kıyma!. Can, dokunulmazdır. Kısas. Öldürmede aşırı gitmeyin.
34    Yetimin malına el uzatma!. Gaybın peşine düşme!. Verdiğiniz sözden sorumlusunuz. Söze sadâkat göster.
35    Ölçüyü doğru yapın.
36    Aslını-esâsını bilmediğin şeyin ardına düşme!.
37    Kibirli yürüme!. Sen kimsin ki!.
39    Şirkin sonu cehennem.
41    Kur’ân birilerinin nefretini arttırıyor.
42    Şirk kaosa neden olur.
44    Allah’ı yüceltip övmeyen hiç-bir şey yoktur.
45    Müşrikler Kur’ân’da Allah “tek” olarak anıldığında rahatsız olurlar.
50    Toz-toprak olsanız da diriltileceksiniz.
52    Dünyâ’da az süre kaldığını sanmak.
53    Sözün en güzelini söyle ve müşriklerle en güzel şekilde tartış. Çünkü amansız düşmanınız Şeytan çekişmenizi istiyor.
54    Allah merhâmet de eder, azâba da uğratır.
57    Rabbinin azâbı çetindir.
58    Kâfirlikte direnen halkları/ülkeleri yıkıma uğratarak cezâlandırırız. Allah’ın değişmez kânunudur bu.
59    Âfetlerin gönderiliş sebebi.
60    Uyarı taşkınlığı arttırıyor.
61    Meleklere Âdem’e secde edin dedi. Şeytan’ın küstahlığı.
63    Şeytan’ın kullandığı taktikler.
64    Şeytan’ın fiziki etkisi olamaz, yalnızca vesvese.
65    Yürekli olanlara Şeytan bir şey yapamaz.
67    Denizin ortasında gerçekleşen bir fırtınada gemide ateist kalmaz. Karaya çıkınca ise bir-şey olmamış gibi hemen değişirler. İnsanın nankörlüğü.
68    Karada ölüm yok mu sanki?. Karada bir garantiniz mi var?. En iyi güveni Allah verir.
72    Dünyâ’daki olumsuzluk âhirette iki katına çıkar. Dünyâ’da “kör” olan, âhirette bir de sağır olur meselâ.
73    İnsan ara-ara yanlış yollara girip çıkabilir.
74    Az daha onlara meyledecektin.
75    Eğer meyletseydin sonun perişanlıktı.
76    Peygamber bir yerden gitmek zorunda kalırsa oraya azap gelir.
77    Ebedî ve ezelî yasa. Allah’ın sünnetinde değişme olmaz. Zaman ve zemin Allah’ın yasasının değişmesi için geçerli değildir.
78    Sabah-öğle-akşam namazları. Sabah okuması/namazı çok etkilidir. Ferahlık ve dinginlik verir.
79    Teheccüd. Teheccüd, kulu övülmüş makamlara çıkarır.
80    Hicret duâsı.
81    Hak geldi bâtıl yok oldu. Olmaya mahkûmdur zâten.
82    Kur’ân’ın fâsılalı inişi. Müşriklerin zarârına bir iniştir bu.
83    Sıkıntı zamânında ümitsizliğe düşmek daha da kötüdür.
84    Herkes tercih ettiği yol ve yaşantıya göre hareket eder. Kimin doğru yolda olduğunu Allah bilir ve bildirir. Vahiy-merkezli yaşayanlar.
85    Ruh. Ruh hakkında çok sınırlı bilgi verilmiştir.
88    Kur’ân’ın benzeri yapılamaz, tüm Dünyâ, hattâ Allah’tan gayrı tüm varlık bir-araya gelse bile.
89    Kur’ân’ın her-türlü açıklaması bile yeterli gelmiyor inanmayacak olana.
90    İnanmayacak olana delil yetmez.
93    Müşrikler her-zaman işi yokuşa sürerler.
94    İnsanı elçi olarak beğenmeme.
95    Siz melek olsaydınız size elçi olarak melek gönderirdik.
97    Cehenneme kör-dilsiz-sağır olarak girmek. Cehennem ateşi asla sönmez.
100  Cimriye tüm Dünyâ’yı versen biter korkusuyla yine de paylaşmazdı. İnsan çok cimridir.
101  Mûsa’ya verilen 9 âyet.
102  Apaçık mûcizeler.
105  Gerçeğin ta kendisi. Müjdeci ve uyarıcı Peygamber.
106  Kur’ân bölüm-bölüm indirildi.
109  Kur’ân okundukça saygı ve bağlılığı artanlar.
110  Duâ etme şekli. Esmâ-ül Hüsnâ O’nundur. Duâ nasıl edilir?.
111  Allahuekber!. Allah âciz değildir ki bir yardımcıya ihtiyaç duysun. O’ndan başka bir varlık söz-konusu olmasa da Allah’ın şânı ve kudreti sınırsızdır.

69-   Yûnus

3      Altı gün.
4      Yaratmayı başlatır, sonra da yenileyerek sürdürür.
10    Cennette selamlaşma ve muhabbet.
11    Âhirete inanamayanlar/hesâba katmayanlar azgınlaşır.
12    İnsan zora düşünce Allah’a yalvarır, kurtulunca da yüz çevirir. Ömürlerini boşa harcayanlara yaptıkları güzel gözükür.
15    Kur’ân’ı olduğu gibi kabûl edemeyenler aşırı yorumlanmış şekline tâlip olurlar.
17    Uydurma hadislerle/sözlerle felâha ulaşılamaz.
18    Allah’a ilim öğretmeye kalkanlar.
19    İnsanlar ilk-başta tek ümmetti. Aralarındaki anlaşmazlıklar ve farklı ihtiyaçlar yüzünden farklılaştılar ve çekişmeye başladılar.
20    Mûcize göndermek Allah’ın elindedir. Mûcizeyi peygamberler değil, Allah gösterir.
22    Denizde fırtına sırasında akıllara sâdece Allah gelir. Fırtınalı denizdeki gemide müşrik bulunmaz.
23    İnsanlar fazla rahat bırakılmaya gelmezler.
25    Dârüsselam, barış yurdu. Sırat-ı müstakim, dârüsselâmı kurma yoludur.
26    Allah cennetliklere hak-ettiklerinden fazlasını verecek.
27    Kötülüğün karşılığı kendisi kadardır.
29    Putlar konuşuyor.
31    Müşrikler en büyük yaratıcı olarak Allah’ı tanır.
34    Allah yaratmayı başlatır, sonra da yenileyerek sürdürür.
35    Putlara gücünü insanlar verir.
36    İnsanların çoğunluğu kuruntularının (zan) peşinden gider.
38    Kur’ân’ın benzeri getirilemez. Çünkü uydurma değildir.
39    Kur’ân’ın kıymetinin bilinemeyişinin nedeni.
44    Allah insanlara zerre miktârı haksızlık etmez.
45    Âhirette insanlara, Dünyâ’da sanki 1 saat kalmışlar gibi gelecek.
49    Her toplumun Dünyâ’da belli bir yaşam süresi var.
50    Dünyâ’nın yuvarlak oluşunun ince bir şekilde anlatılışı.
51    Azâbı görmeden îman etmeyecek olanlar.
56    Canları kim verdiyse o alır. Canları alan Allah’tır.
57    Kur’ân şifâdır.
58    Kur’ân ve İslâm ile sevinip mutlu ol!.
59    Helâl-haram kılma, nîmeti verene mahsustur.          
61    Zerreden kürreye kadar her şey O’nun bilgisinde.
64    İki cihanda da müjde: Dünyâ’da zafer, âhirette cennet.
66    Temelsiz anlayışların peşinden gidenler yalan söylemeye mecburdur.
67    Karanlıkta uyumak iyidir.
68    Bilgi-sâhibi olmadan fikir-sâhibi olma!.
71    Hz. Nuh’un meydan okuması.
74    Bir kere yalanlandığında artık geri dönmesi çok zor olur. Ön-yargıyı değiştirmek neredeyse imkânsız.
78    Peygamberlerin amacı.
83    Despotların yönettiği yerde halk tebliğe hemen cevap veremez.
87    Evlerinizi karargâh edinin. Evlerinizi güneye (kıble) doğru yapın.
88    Firavun’a ve ileri gelenlere verilen servet. Onlar bu serveti Allah yolundan saptırmakta kullanıyorlar. Her zaman böyledir bu. Hz. Mûsa bedduâ ediyor böylelerine.
90    Firavun boğuluyor. Firavun îmânı. Son dakîka îmânı. Şok îman.
91    Son anda yapılan îman geçersizdir.
94    Kuşkuya düşme!. Sana mutlak doğru (Hak) olan hükümler geldi.
96    Îmana gelmeyecek olanlar her türlü delili görseler bile yine de îman etmezler. Ta ki acı azabı görünceye kadar.
98    Müttakî bir toplum isteği. Hz. Yunus’un halkı hâriç peygamberlerin gönderildiği toplumlar dâvete sırt çevirdiler.
99    Zorla îman olmaz. (Ama zorla devlet olur).
100  Aklını kullanmayanlar pisliğe mahkûm olurlar.
101  Gök-bilim/yer-bilim araştırmasına teşvik. Îman etmeyecek olana tebliğ fayda vermez. Îman etmeyecek olana delil yetmez.
102  Mü’minler küfürden doğan azaplardan etkilenmezler.
107  Allah’tan geleni kimse engelleyemez.
108  Kimseyi zorla îmâna getiremeyiz, böyle bir yükümlülüğümüz yok zâten.
109  Güçlüklere göğüs ger.

70- Hûd

5      Allah sînelerin özünü bilir. Allah’tan kaçamazsınız.
7      Altı günde yaratılış. Arşın su üzerinde olması.
9      Veren de O, alan da O. Verince iyi de alınca kötü mü?
10    Başından sıkıntı kalkınca şükret.
11    Sıkıntıya düştüğünde sabret nankörleşme, nîmete kavuştuğunda şükret ve şımarma!.
12    Hazîneciler (kenzolar) iş-başında.
13    Kur’ân’a benzer 10 sûre getirebilir misiniz?.
17    İnsanların çoğu îmâna gelmez.
22    Âhirette en büyük yıkıma uydurukçular uğrayacaktır.
27    Peygamberlere ilk-önce aşağı tabaka uyar.
30    Garibanı yanından kovma!.
31    Peygamber gaybı bilmez.
33    Cehenneme hak kazanmış olanlara laf anlatılamaz.
36    İlk îman edenlerden sonra pek de îman eden olmaz.
40    İkişer (birer) çift hayvan. Nûh’un inananları azdı.
42    Nûh’un gemisi. Dağ gibi dalgalar.
43    Dağ boyunca yükselen su. Allah istemezse yüce dağlar da kurtaramaz adamı.
44    Zâlimler gürûhu olmaz olsun.
46    Âileden olmayan oğul. Aslını-esâsını bilmediğin bir şeyi söyleme/isteme.
53    Tebliğde ısrar edilse de pek fayda vermiyor.
56    Allah sırat-ı müstakim üzere.
57    Tebliğcinin sorumluluğunu yerine getirmesi. Yoksa çok azı dışında insanlar tebliğe karşılık vermezler. Îman kendi yararınız içindir. Allah îmânınıza muhtaç değil.
60    Ad kavminin canı cehenneme!.
61    İnsan yer-yüzünü îmar ile görevli.
65    Uyarıya kulak asılmadığında en kısa zamanda azap gelir.
66    Kıssalarda sürekli Peygamberler ve ona inananlar azaptan kurtarılıyor.
68    Şükürsüzlük ve kâfirlik azap sebebi.
72    Yaşlıyken de çocuk doğabilir.
76    Allah’ın buyruğu devreye girdiyse artık geri çevrilemez. Duânın/yumuşak huylu olmanın da faydası olmaz.
77    Lût kavmi.
78    Şehvet-perestler duyamazlar.
80    Bir peygamber “hak”kı sağlamak için güç istiyor.
81    Yaşadığın yeri pislik sarmışsa oradan kaç/göç.
82    İşâretli taşlar.
84    Şımarıklık azap getirir.
85    Ölçüyü-tartıyı dürüst yap.
86    Allah’ın kâr oranı.
87    Namazın emrettikleri. Mallarınızı dilediğiniz gibi alıp satamazsınız.
88    Kendinle çelişme! Başkasına yasakladığını kendin yapma!.
91    Maddî duruma göre davranan zenginler. Peygamberler mücâdelelerini hep zenginlerle yapmışlardır.
92    Milletin/devletin/ülkenin hatırı Allah’ın hatırının yanında bir hiçtir.
93    Hiç kimseden korkma, mücâdeleye devâm et.
96    “İleri gelenler”, firavun-vâri adamların peşine takılırlar.
103  Bütün her-şeyin gözler-önüne serileceği gün.
105  Şâki ve Sâid.
109  İnsanlar atalarının taptığı gibi tapmaya devâm ediyorlar.
112  Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
113  Zâlimlere meylederseniz (meyletmek bile yeter) onlar gibi olursunuz da ateş siz de dokunur. Allah-merkezli yaşa!.
114  Namazın üç vakti. Teheccüd. İyilikler kötülükleri giderir. Hasenat kötülükleri giderir.
115  Güçlüklere göğüs ger.
116  Kötülüklere dur diyecek adamlar olmalı. Ama çok azı dışında kimse çıkmadı. Bu çıkanlar Allah’ın kurtarmış olduklarıdır. Diğerleri zâlimlere uydular ve refah ve lüks hayâtı seçtiler.
117  Zulüm yoksa helâk da yok.
118  Allah istese tüm insanlığı tek bir ümmet yapardı. İnsanların farklı görüşleri kıyâmete kadar sürecek.
119  Allah’ın sevgi ve merhâmet sâhibi insanlar yaratması ve bunların tevhidi benimsemesi. Cehennem görünür-görünmez varlıklarla dolacaktır. İnsanlar farklı fikirlere uygun yaratılmıştır.
120  Kıssalar gerçek târihi verir. Mü’minlere öğüt ve rahmettir.
121  Îman etmeyenler ellerinden geleni yapıyorlar, biz de yapmalıyız.
123  Göklerin ve yerin sırlarını O bilir.

71- Yûsuf

2      Açık-anlaşılır bir kitap.
4      Yûsu’un rûyâsı.
5      Rûyânı kardeşlerine anlatma! Sonra hakkında iyi düşünmezler. Kıskançlık yer bitirir.
6      Birinci rûyâ tâbiri.
8      Kalabalık olmak, haklı olmak demek değildir.
14    Kalabalık olmanın iyi olduğunun zannedilmesi.
18    Birinci gömlek. Sabr-ı cemil.
22    Ergenlik çağında bilgelik.
24    Yûsuf zînâdan korunuyor.
27    İkinci gömlek. Gömleği önden yırttırmamaya bak!.
28    Kadının fendi (hîlesi) yamandır. Kadının tuzaklarına dikkat et.
31    Kadının şehveti de bir başka oluyor. İnsanı melekleştiriyor.
33    Hapis, şeytanlara köle olmaktan iyidir. Kadının sözünü dinlemektense zindana düş daha iyi.
36    Dürüst kişiler rûyâları iyi yorumlar.
37    Rûyâ ilmi. Rûyâ yorumlama bir tebliğ vesîlesi yapılıyor.
39    Politeizm mi? Monoteizm mi?.
40    Müthiş tebliğ. Ölmek üzere olanlara tevhid tebliği yap!.
41    İkinci rûyâ tâbiri.
47    Üçüncü rûyâ tâbiri..
52    Emânete hıyânet başarısızlık getirir.
53    Nefis dâima kötülüğü emreder.
55    Hz. Yusuf hazîne bakanı olmak istiyor. Çünkü ülkede müthiş bir gelir-dağılımı uçurumu var.
56    Allah, lâyık gördüğüne  ve ahlâklı olanlara sevgi ve merhâmetini yağdırır.
64    En iyi koruyucu Allah’tır. Allah’tan başkasına Allah gibi güvenme!.
67    Ne yaparsan yap, Allah’ın takdirini değiştiremezsin. Dayanak arayanlar Allah’a dayansın.
76    Hz. Yusuf, Mısır kânunlarına aykırı bir hükümle iş yapıyor. Her bilenin üstünde daha iyi bilen biri vardır.
86    Derdini ve üzüntülerini Allah’a şikâyet et.
87    Allah’ın sevgi ve merhâmetinden ümit kesmeyin, yoksa küfre düşersiniz.
90    Allah, güzel ahlâk sâhiplerinin karşılığını zâyi etmez.
92    Bu-gün size kınama yok.
93    Üçüncü gömlek.
94    Koku uzaklara yayılabilir.
99    İsrâiloğullarının Mısır’a yerleşmesi.
100  Te’vil, olayın tezâhür etmesi demektir. Allah, işlerini akıl-sır ermez şekilde yapandır.
103  İnsanların çoğu îman etmeyecek.
106  Onların çoğu ortak koşmadan îman etmezler.
107  Kıyâmet ansızın hiç beklenmedik bir anda kopacak. Tüm âfetler ansızın gelir.
109  Vahyedilenler erkeklerdi.
110  Yardım son-anda gelir.
111  Kıssalarda büyük dersler var. Kur’ân, uydurulacak söz değil. Kur’ân’da rahmet ve hidâyete erdirecek her hüküm var.

72- Hicr

2      Kâfirler âhirette “keşke müslümanlardan olsaydık” diyecekler.
3      Bırak onları; dünyâlıklarla sevinsinler.
4      Her ülkenin doğal bir ömrü vardır.
5      Doğal ömür bellidir.
8      Melekler boş işler için gelmezler, amaçsız gelmezler.
9      Kur’ân’ı/zikri biz indirdik, (peygamberi) biz koruruz.
11    Kendisiyle alay edilmemiş peygamber olmamıştır.
14    Mûcizeyi görenler ona inanmazlar.
15    Müşrikler olağan-üstü bir olay görseler bile yine de inanmazlar.
17    Göğün korunaklı olması. Şihap.
21    Allah rızkı belli bir ölçüye göre indirir.
23    Bâki kalacak olan Allah’tır.
26    İnsanın oluşumu.
27    Cinler daha önce öz ateşten yaratılmıştı.
28    “Ben bir beşer yaratacağım” sözü.
31    İblis’in isyânı.
39    Şeytan Dünyâ’daki her-şeyi süslü gösterir.
41    Allah sırât-ı müstakim üzerinedir. İhlaslı kullara Şeytan etki edemez.
43    Cehennem kâfirlerin buluşma yeridir.
45    Cennet.
46    Huzur ve güven yeri.
47    Cennet hayâtı.
49    Allah çok bağışlayandır.
52    Hz. İbrâhim’in misâfirleri.
55    Alah, olmazı oldurur.
56    Şaşkınlardan/dalâlette olanlardan başkası Allah’tan ümit kesmez.
57    Melekler geldiğinde bir iyi bir de kötü haber verirler.
63    Hicrete başladın mı artık arkana bakma!.
68    Misâfirin yanında insanı rezil etmeyin.
71    Kadınlar var, eş-cinsellik yasak.
72    Sarhoşluk (içki) , ters ilişkiyi arzulatır. Şehvet, bir-nevî sarhoşluktur. Gözünü döndürür adamın.
74    Allah, azap gönderdiği yeri azaptan sonra örtüyor. Zînâ ayyuka çıktığında o beldeye “taş” yağar.
75    İbret almak isteyene sonsuz argüman var.
82    Azâba dağdaki evler de dayanmaz. Ahlâk şart.
84    Biz sana yedi âyeti (Fâtiha) verdik.
88    Asıl ilgileneceğin kişiler îman eden kişilerdir. Mü’minlere kol-kanat ger.
91    Kur’ân’a laf yok. Âyetleri arasında ayrım yapma!. Onu parçalara ayırma!.
94    Tebliği güçlü, haykırarak yap. Dâvâyı tüm açıklığı ile ortaya koy!.
99    Ölünceye kadar/yakin gelinceye kadar “yol” da kal, kulluk yap!.

73- En-âm

2      İlkin balçıktan yaratıldık. Ecel.
3      Gökte de yerde de ilah O’dur. Anti-laiklik.
8      Melekler ancak azap ile gelirler.
9      Melek gelse bile insan şeklinde gelir.
10    Peygamberle alay etmenin cezâsı azaptır.
18    Allah mutlak-hüküm sâhibidir.
20    Kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bilmek îman getirmiyor. Bu yüzden de harekete geçirmiyor.
21    Asılsız inanç ve iftirâlarını Allah’a isnat edenler.
23    Müşrikler şirklerini âhirette inkâr edecekler.
25    Anlama kâlp ile olur. Her türlü mûcizeyi görseler bile inanmayanlar.
27    Âhirette pişmanlık fayda etmez.
28    Kâfirlere ikinci bir hayat verilse yine aynı kâfirlikleri yaparlardı.
31    Âhirete inanmayanlar çok pişman olacaklar. “O gün” ansızın gelecek.
32    Dünyâ-hayâtı “tek başına” bir oyun ve eğlenceden ibârettir.
35    İnsanları yola getirmek için kendini yırtsan da başaramazsın. Allah isteseydi insanların tamâmı müslüman olurdu. Zorla îman yok. 10 numara mûcizeyi getirsen de inanmazlar.
36    Sâdece ciddi olup can-kulağı ile dinleyenler dâvete icâbet edebilirler.
37    Mûcize geldiğinde inanmayanlar helâk olurlar. Bu nedenle mûcize isteyip durmayın.
38    Her şey bir âlemdir. Kitapta eksik yok.
39    Kur’ân’sızlar karanlıklar içindedir.
40    Kıyâmet ansızın kopacak.
41    Bir felâket ânında putları hatırlamazsınız bile.
42    Yalvarıp yakararak Allah’a dönmeleri için onlara belâ verdik.
43    Sıkıntıdayken bile yalvarmıyorlar ve kendilerini düzeltmiyorlar. Şeytan’a uymak kâlpleri taşlaştırır/katılaştırır.
44    Allah’ı unutanlara bolluk verilir. Öyle ki kendilerinden geçerler. Ama azap/kıyâmet, her-şey yolunda giderken ansızın geliverir. Acıklı azâbı görmeden uslanmazlar çünkü.
47    Azap, zulmün üzerine iner. Bir-anda ya da âheste-âheste.
48    Doğruluk yolu, korkuları giderir.
49    Kötülük kişide meleke hâline gelince azap hak olur.
50    Peygamberlerde olağan-üstülük yoktur. Peygamber vahiyler uyarınca hareket eder. Sünnet budur.
51    Aracısız âhirete gitmekten korkanlar.
52    Mü’minleri sakın yanından kovma!.
53    Mü’minlerin bir-birleriyle imtihânı.
54    Allah fakirin tevbesini daha çabuk kabûl eder. Çünkü günaha girmesi kolay olabilir.
55    Âyetler günahları belli eder.
56    Hevâ ve hevese uyma!.
58    Peygambere kalsa Dünyâ’da müşrik bırakmazdı.
59    O’nun bilgisi olmadan bir yaprak bile düşmez. Gayb.
60    Uyku ölüm gibidir.
61    O, karşı konulmaz bir güçle her-şeyi kuşatmıştır.
62    Son hüküm/karar Allah’ın.
63    Uçsuz-bucaksız bir denizin ortasında vukû bulacak bir felâket karşısında sâdece O’na yalvarılır.
67    Her haberin doğru çıkacağı bir zaman vardır.
68    Âyetler hakkında ileri-geri konuşanlardan uzak dur.
69    Hatırlatmakta fayda olabilir.
70    Dinlerini oyun hâline getirenler.
71    Müslüman olmanız emredildi.
72    Namaz, âhirette toplanmanın provasıdır.
73    “Ol” diyecek ve olacak.
75    Gerçek îman hayattan kazanılır. Hz. İbrâhim gök-bilimden anlardı.
76    Hz. İbrâhim’in tez-antitez-sentezi…
79    Hz. İbrâhim’in kavmi yıldıza, Güneş’e ve Ay’a tapıyorlardı.
80    Putlardan/ sahte tanrılardan korkma! Allah, bilgisiyle tüm kâinatı kuşatmıştır.
81    Siz Allah’tan korkmuyorsunuz da ben putlardan mı korkacağım?. Onların neyinde korkayım ki?.
82    Sağlama îmanlılar korkusuzdur, en doğru yolda gidenler de onlardır.
83    Allah her-şeyi yerli-yerince yapar.
84    Monarşik peygamberlik.
88    Peygamberlerin yolunu tâkip et.
89    Sorumluluk sâhibi olanlar hep olacaktır.
90    Kur’ân bir öğüttür.
91    Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Bu nedenle vahyin kıymetini bilemediler. Bırak onları oynayıp oyalansınlar.
92    Merkezden başlayarak tüm Dünyâ’ya yayıl. Âhirete inanlar Kur’ân’a da inanır.
93    Hadis/söz uyduranlar yalancı sözde-peygamberler gibidir. Bu kişiler zâlimdir. Uydurukçuların sonu çok kötü.
95    Allah’ın yararak yaratması, ölüden diri çıkarmasıdır.
96    Gece dinlenme zamanıdır.
97    Yıldızların var olmasının amacı.
98    Tek bir özden yaratılış. İlk yaratılış ayrı tutuluyor. Sonraki yaratılışı zâten gözlemliyoruz.
99    Hasat zamanı ürünleri bir incele de îmânın artsın.
100  Anlam veremedikleri şeyi putlaştıranlar. Allah kimsenin sandığı gibi değildir.
101  Allah’ın örneksiz yaratması.
103  Allah görülemez. İdrâk edilemez. Kavranılamaz mâhiyettedir.
107  Şirk koşmaya layık olmak.
108  Müşriklerin ilahına sövme ki onlar da Allah’a sövmesinler. Eleştiri-hakâret farkı.
109  Mûcize göndermek Allah’ın elindedir. Mûcizelerin de işe yaramaması.
110  Allah’ın Dünyâ’da cezâlandırması örneği. Kur’ân’a inanmayanlar mûcizelere de inanmazlar.
111  Bir kişinin îman etmesi için Allah’ın lâyık görmesi gerekir. Mûcizelerin işe yaramaması.
112  Onları asılsız sözleriyle baş-başa bırak. İnsan şeytanları.
113  Tağutların yaldızlı taktikleri.
114  Tam olarak açıklanmış Kur’ân varken kimsenin sözüne bakma!.
115  Allah’ın sözünden üstün söz yoktur.
116  Demokrasi kötüleniyor. İnsanların çoğuna uyarsan seni saptırırlar, çünkü onlar zannın peşinden gider. Demokrasi ve cumhuriyet rejimleri İslâm’a uygun değildir, yanlıştır. Temelsiz iddialara sâhip bir ideolojidir. Çürük temellere sâhiptir.
118  Besmeleli olanları yiyin.
120  Açık-gizli günah.
121  Besmelesiz kesilenleri yemeyin. Besmelesiz kesilenleri yerseniz müşrikliğe doğru gidersiniz. Çünkü isyânkar davranmış olursunuz.
122  Kâfir ile mü’min bir olmaz. Kâfirlere, yaptıkları güzel görünür.
123  Yöneticiler genelde saparlar. Farkına varmasalar da kendi kuyularını kazarlar böyle yapmakla. Balık baştan kokar.
125  Sapıklar sıkıntılı olurlar.
127  Darüsselam. Sâlih ameller yapanlara vaadedilen yurt.
128  Cinler. Af yok.
129  Zâlimler bir-birlerinin yardakçısıdırlar.
131  Habersiz helâk olmaz.
133  Allah isterse bir süreç içerisinde yerimize başka bir toplum getirir.
136  Kâfirlerin yanlış hükümleri
137  Dinlerini karma-karışık hâle getirenlerden uzak dur.
141  Hasat zamânı infâk. İsraf haramdır.
142  Yük taşıyan ve etlerinden yenen hayvanlar.
143  Sekiz çift hayvan. Kur’ân müşrikleri sıkıştırıyor.
144  Mesnetsiz hükümleri kâle alma!.
145  Yenmesi haram olanlar. Domuz eti haram. Zor durumda kalınırsa belli bir miktar haram olanlardan yenilebilir. Zor, oyunu bozar.
146  Yağın haram edilmesi ile cezâlandırma!.
148  Yanlış kader inancı. Zan ve tahmin ile atıp tutanlar.
149  İnsanların büyük çoğunluğu îman etmeye lâyık değil. Allah’ın delîli en sağlam delildir.
150  Müşriklere sakın uyma!.
151  Allah’ın emirleri. Şirk koşma!, akrabaya iyi davran!, adâletli ol!, Allah bilinciyle yaşa.
152  Yetimin malına zarârına dokunma!.
156  “Biz okuyup anlayamayız” düşüncesi.
158  Mûcizeyi görünce îman etme geçersizdir. Sâlih amel ile taçlanmamış îman faydasızdır.
159  Dinlerini parça-parça edip ayrılanlarla hiç işim olmaz.
160  İyiliğe 10 kat, kötülüğe bir kat karşılık.
161  Doğruluk ve dürüstlük yolu, şirk olmayan yoldur.
162  Hayâtım, namazım, ölümüm yâni her-şeyim Allah içindir. Büyük sünnet, kendini Allah’a adamandır.
164  Herkesin sorumluluğu kendine âittir.
165  Farklı yetenekler. Allah ğafûrur-rahim’dir.

74- Nahl

1      Allah’ın dediği mutlaka olur.
3      Gökler ve yer gerçeğin ta kendisidir.
4      Bir damlacıktan (meni) yaratılan insan, bir zaman sonra bir diktatör kesilebiliyor.
5      Hayvanlar ve maddiyat.
6      Hayvanlar ve tahsiniyat.
8      Hayvanların kullanım amacı.
12    Her-şey bizim için emânettir. Güneş-Ay-yıldızlardan yararlanılabilir.
14    Deniz ürünleri. Allah’ın cömertçe verdiği nîmetlerine şükret!.
15    Dağların yaratılış amacı.
18    Allah’ın nîmetlerini sayamazsınız.
22    Âhirete inanmayanların kâlbi boş kibirlere kapılır. Son-dakika îmânı da geçersizdir.
28    Meleklerin kâfirlerin canını alış şekli.
30    Allah iyilikten, hak ve hakîkatten başka bir şey indirmez.
32    Meleklerin mü’minlerin canını alış şekli.
34    Günahın kendisi cezâ olarak yeter.
35    Yanlış kader inancı.
36    Her topluma peygamber gelmiştir.
37    Kendini yırtsan da, zâten îmânı arayanlardan başkasına ulaşamazsın.
40    “Ol” derim olur.
41    Zulme uğrayıp da hicret edenler güzel yerlere yerleştirilirler.
42    Hicret.. tam bir îman işi.
43    Peygamberler erkeklerden geldi.
45    Allah’ın nice tuzakları vardır.
47    Tehdit. Adım-adım yok-oluş.
48    Gölgelerin secdesi.
49    Secde nedir?. Meleklerde kibir yok.
52    “Lehül-mülk” de, artık korkma!.
53    İnsan sıkışınca Allah’a döner.
54    İnsan gevşeyince şirke başlar.
57    Allah’a kız, size erkek mi?.
58    Kız-çocuğunu sevmeyenler.
59    Kız-çocuğunun gömülmesinin nedeni.
61    Ey insan!, ölene kadar süren var.
62    Herkes cennete gideceğini ümit eder.
64    Kur’ân’ın indiriliş nedeni.
65    Yağmur âyettir.
66    Süt.
68    Rabbin arıya vahyetti.
69    Bal şifâdır.
70    İhtiyarlık hâli.
71    Fazla verilenler eşitleninceye kadar infâk etmelidir. Aksi, nîmeti inkârdır.
75    Bir örnek
76    Bir örnek daha.
77    Göklerde ve yerde uçsuz-bucaksız derinlikleri bilmek Allah’a mahsustur.
77    Kıyâmet süresi. Kıyâmet ansızın gelir.
78    İnsan boş bir zihinle (tabula rasa) doğar.
79    Kuşlar âyettir.
80    Evler huzur ve dinlenme yeri olmalıdır.
81    Nîmetler tam, eksik yok. O hâlde şükret.
82    Tebliğini yap, sonucuna karışma!.
84    Ölümden sonra tekrar Dünyâ’ya dönüş yok.
89    Kitab’ın indiriliş amacı.
90    Cuma hutbesinde de söylenen Allah’ın emirleri.
91    Sözüne sâdık ol.
92    Anlaşmaları bozma!. Verilen söz ile imtihan.
94    Sözün-sözleşmenin-yeminin önemi.
98    Kur’ân okumadan önce “euzü” çek.
99    Îman edip Allah’a dayan, o zaman Şeytan bir şey yapamaz.
100  Şeytan’ın gücü ancak dostlarına yeter.
101  Nesh. Vahyi tanımayanlar onun uydurma olduğunu zannederler.
102  Kur’ân’ı indiren Rûhül Kudüs.
103  Peygambere Kur’ân’ı Cebrâil öğretti, başkası değil.
104  Allah, âyetlere inanmayanları doğru yolda yürütmez.
105  Âyetlere inanmayanlar yalancı olurlar.
106  Îmandan sonraki küfür Allah’ı çok kızdırır.
108  Allah’ın; kâlbini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler.
110  Allah, ağır baskıların ardından hicret ve mücâdele edenlerle berâberdir.
112  Bir örnek. Paylaşmayanlar kıtlıkla cezâlandırılır.
114  Allah derdiniz var mı?.
115  Yenmesi yasak olanlar: ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen. Zorda kalan kişi, haram olanlardan ölmeyecek kadar yiyebilir.
116  Helal-haram belirlemeye kalkma. Allah adına yalan uyduran asla kurtulamaz. Allah’ın bildirdiğinden başka haram yok.
118  Müslümanlara yasak olanlar daha önce yahudilere de haramdı.
119  Allah tevbeyi ve tevbe edeni sever.
120  Hz. İbrâhim.
124  Cumartesi yasağı sâdece yahudilere âit bir cezâdır.
125  Tebliğini süper-tam bir şekilde yap. Gerektiğinde mücâdele et.
126  Karşılık aynıyla olur. Sabır en iyi karşılıktır.
127  Güçlüklere göğüs ger. Onların, morâlini bozmasına izin verme!.
128  Allah, güzel-ahlâk sâhipleriyle berâberdir.

75- Lokmân

2      Kur’ân’ın âyetleri mutlak doğrudur.
3      Kur’ân, güzel-ahlâk sâhibi olana yol gösterir.
4      Namaz kıl, âhirete inan.
6      Bilgiye dayanmayan konuşma boş konuşmadır.
7      Kur’ân’ı umursamamanın sonu kötü olur.
10    Dağların var-oluş amacı. Dağa teşvik.
11    Allah’tan başka yaratan yoktur.
12    Lokman. Allah’a yaptığın şükür senin faydan için. Yoksa Allah’ın kimsenin şükrüne ihtiyâcı yok. O bizâtihi her-türlü övgüye lâyıktır.
13    Şirk zulümdür.
14    Lokman, Allah’ın âyetlerine göre konuşuyor. Akrabâna iyi davran. Emzirme süresi 2 yıl. Ana-babaya şükür. Ana-babaya şükür, Allah’a şükürden hemen sonra gelir.
15    Ana-babaya saygıda kusur etme. Fakat..
16    Allah her-şeyden haberdardır. Hiç-bir iyilik kaybolmaz.
17    İyilerin yanında, kötülerin karşısında ol. Emr-i bil mâruf ve nehyi anil münker. İyiliğin hâkim, kötülüğün mahkûm olması için uğraş!. İşte bedel ödemeye değer iş budur.
18    İnsanlara hor bakma!. Burnu havada gezme!. Allah kendini beğenmişleri sevmez.
19    Anırma! Nâzik konuş!. En kötü ses eşeklerin sesidir, ölçülü ol!.
20    Her-şey emrimize verildi. Daha ne?.
21    Sapmış atalarına uyma.
22    Sağlam kulp.
27    Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep ve bunlara sayısız ağaç ve deniz eklense yine de Allah’ın ilmi tükenmeden ağaçlar ve denizler tükenirdi.
28    Herkesin yaratılması tek kişinin yaratılması gibidir.
30    Gerçek olan Allah’tır, gerisi sahtedir.
31    Fizik-kuralları Allah’ın varlığını gösterir.
32    İnsan zarar görünce Allah’ı hatırlar, zorluk kalkınca îman da gevşer (deniz örneği). Batmak üzere olan gemide ne müşrik, ne kâfir, ne de ateist kalır. Tâ ki karaya çıkana kadar. Nankörlerde başkası âyetleri reddetmez.
33    Babanın çocuğuna, çocuğun da babaya fayda sağlamayacağı gün. Dünyâ-hayâtına kapılma!. Dünyâ’nın câzibesi sizi aldatmasın. Şeytan/tağut/aldatıcı seni/sizi Allah’ın affı ile/Allah ile aldatmasın.
34    Her-şeyi bilemezsiniz, bâzı şeyleri sâdece Allah bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez.

76- Sebe’

1      Duâ öncesi söylenecek sözler.
3      Kıyâmet kesin.
6      Bilgi, Kur’ân’ı ve peygamberi daha iyi görmeyi/kavramayı sağlar.
10    Dağlar ve kuşlar Davut’a hizmet ediyor. Davut’a demiri yumuşattık. İşinizi en iyi şekilde yapın.
11    Sâlih amel işleyin ve işlerinizi çok iyi yapın. Çünkü yaptığınız her işi Allah’ın huzûrunda yapıyorsunuz, unutmayın!.
12    Süleyman’ın yelkenli kullanımı. Bakır ve cin.
13    Cinlerin (Nusaybin, Bâbil) meslekleri. Şükretmek çok önemli. Şükretmek ve şükrün gereğini yerine getirmek.
14    Cinler gaybı bilmezler.
15    Sebe’lilerin süper ülkesi.
16    Suyun azı da çoğu da felâkettir. Arim seli.
18    Düzenli devletler şirk içinde olabilir.
19    Sebe’lilerin hırsı.
20    İblisin haklı çıkması.
21    Şeytan’ın insan üzerinde yaptırım-gücü yoktur.
23    Şefaatin faydası yok. Şefaat, şefaati edene fayda verir çoğu zaman. Şefaat edilene değil. Şefaat, kişi hakkında hüküm bildirmektir.
24    Bir taraf doğru yoldaysa diğer taraf yoldan çıkmış demektir.
28    Peygamberin misyonu.
30    Kıyâmet tam-zamânında kopar.
31    Kâfirlerin cehennemde çekişmeleri 31-33.
32    Kâfirliği herkes kendi seçer. “Büyükleri”de onlara yol açarlar.
33    Pişmanlıktan yanma cezâsı.
34    Peygamberlere ilk karşı çıkanlar önde gelenlerdir. Sâhip oldukları maddî güç ile kendilerini azaptan koruyabileceklerini zannediyorlar.
35    Kibir. Zenginlikten gelen kibir.
41    Cinlere tapanlar. Şeytan’a tapmak, onun vesveselerine inanmak demektir.
44    Kureyş’e ilk gelen peygamber Hz. Muhammed’tir.
46    İleride şiddetli bir azap var!. Vicdâna dâvet.
49    Hak geldi; bâtıl hiç-bir yere kımıldayamaz.
50    Yanlışlık bizden, isâbet Allah’tandır.
52    Âhiretteki îmanın faydası yok.
54    Cehennem, canının istediğini yapamamaktır. Ömür-boyu şüphe. Îman, gayba îmandır. Kâfirler tevbe ve îman etmek isteseler de edemeyecekler.

77- Zümer

6      O sizi tek bir özden yarattı. Üç karanlık içinde yaratılış.
7      Allah kimsenin îmânına muhtaç değil fakat îman etmemizi ister. Kimse kimsenin günahını yüklenmez.
8      Nankör insan!. Nankörlüğün sonu daha da azgınlaşmaktır.
9      “Bilen”lerle bilmeyenler bir olmaz.
10    Hicret edenlere sınırsız mükâfat verilecektir.
18    Sözü dinleyip en güzeline (vahye [23. âyet]) uy.
21    Yağmur ve yağmurdan sonra.
23    Muhkem-müteşâbih.
29    Allah koalisyon kabûl etmez.
42    Uykuda ve ölüm sırasında canların alınması.
45    “Sâdece Allah” denildiğinde rahatsız olanlar.
47    Hazînelerin işe yaramaması.          
48    Âhirete inanmayanlar takıntılıdır 47-49. Âhirette, işlediğimiz tüm günahlar karşımıza çıkacak.
49    Nankör insan.
53    Allah bütün günahları affedebilir. Fakat…
54    En güzel Kur’ân.
62    Kim yarattıysa o hükmeder. Allah’ın hükmü Kur’ân’dır.
65    Şirk, bütün çabaları boşa çıkarır.
67    Allah’ı gerektiği gibi takdir edemediler.
68    Sûra üflenmesi.
69    Mahşer meydanı. Âdil yargılanma.
72    Nihâi adâlet cennette 72-75.

78- Mü’min (Ğâfir)

4      Kâfirlerin rahat bir yaşamı olmasına aldanma!.
5      Her kavim, peygamberine sui-kast düzenleyerek öldürmek istemiştir.
8      Îman-sâhibi akrabâlarımız da bizle berâber cennete girecekler.
11    İki kez (çokça) öldürdün, iki kez dirilttin. “Kurtuluş yok mu” diyenlerin işi Allah’a kalmıştır 11-12.
14    Şirksiz ibâdet edin!.
16    Lehülmülk.
17    Allah, hesâbı çok çabuk görür.
18    Ölüm (kıyâmet) ânı.
20    Allah hakîki olarak hükmeder. Diğerleri ise sahte hükmeder.
21    Geçmişteki halklar daha güçlüydüler ve daha derin izler bırakmışlardı.
24    Firavun, Haman, Kârun.. bir de Belam’ı ekledin mi al sana süper şerefsiz dörtlü. Her devrin tağutlarıdır bunlar.
25    Vahye karşı şiddet.
26    Firavun’ların korkusu.
27    Kibirli insanlardan (Firavun/diktatör) kaç.
28    “Rabbim Allah’tır” diyeni öldürme!.
29    Allah’ın azâbını hiç-bir muktedir önleyemez.
34    Her kavim kendine gönderilen peygamberi son peygamber kabûl eder. Bu nedenle de ondan sonra gelen diğer peygamberleri kabûl etmez. (Son peygamber Hz. Muhammed’tir). İnanmamak bizâtihi azaptır. Dalâlette kalır çünkü inanmayan.
35    Kibir, anlayışı engeller.
40    Kötülüğe aynıyla cezâ; iyiliğe ise sonsuz mükâfat.
50    Meleklerin şefaat yetkisi yok.
52    Mâzeretin kabûl edilmeyeceği gün.
57    Göklerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük.
60    Kulluk etmemek kibirdir. Kulluk etmemenin cezâsı cehennemdir.
61    Gece ve gündüzün olmasının sebebi.
64    Allah bizi yakışıklı-güzel yarattı.
68    “Ol” emri.
71    Cehennem tasvirleri. Kibirliler kıyâmette görünüşlerinden tanıncak 71-72.
83    Söz dîni.
84    Değişmez kânun 84-85.

79- Enbiyâ

1      Hesap vaktinin yaklaşmasına rağmen insanlar gaflet içinde.
2      İnsanlar yeni fikirlere karşı ön-yargılıdır.
3      Kâlpler oyunda-oynaşta.
6      Helâk edilmiş kavimler îmansızdı.
7      Peygamberler erkektir.
12    Azâbı görenler hemen yaşadıkları şehirleri terk etme yoluna girerler.
18    Hak, bâtılı yok eder. Yok olan şey sahte şeydir.
20    Kulluktan usanmayanlar.
22    Laiklik yok. Şirk kaosa neden olur.
23    Allah yaptığından sorumlu değil.
24    Dünyâ tevhid inancının/öğretisinin olmadığı bir dönem yaşamadı.
25    Tüm peygamberler tevhid ile görevlidir.
27    Allah’ın sözünün önüne geçme!.
28    Şefaat tarifi.
30    Gökler ve yer bitişik idi ayrıldı. Yaratılan her şey sudan yaratıldı. (Bu âyet yağmurla ilgilidir).
31    Dağların, vâdilerin olmasının nedeni.
34    Ölümsüz insan yok.
35    Her can ölümü tadacaktır.
37    İnsan çok acelecidir.
40    Kıyâmet ansızın gelecek.
42    Azâbın zamânı olmaz. Her-an gelebilir.
44    Yer-yüzü ara-ara yoklanır ve kaçınılmaz sona doğru gider. İnsan sürekli mevcut hâlde yaşayıp gideceğini sanır.
45    “Sağırlar” uyanışı işitmezler.
47    Hassas terâziler.
48    Furkan nedir.
49    Görmedikleri hâlde haşyet duyanlara övgü.
51    Vicdan sağ-duyuyu harekete geçirir.
52    Tapınıp durduğunuz bu heykeller de ne!.
55    İslâm’ın şakası yok.
57    Hz. İbrâhim’in sünneti. Put kırmak.
63    İlmin vicdanlara değmesi.
67    Yuh size ve Allah’tan başka taptıklarınıza.
69    Ateşin yakmaması.
72    Hayırlı insanların çocukları ve torunları da hayırlı olur genelde.
73    İbrâhim ve soyuna namaz, zekat ve erdemlilik emredildi.
78    Davut ile Süleyman’ın hükümleri.
79    Fehhemna=Anlamak. Kur’ân’da geçtiği tek yer. Davut da kuş-dili bilirdi.
80    Davut’a demir yumuşatılıyor.
81    Süleyman’ın emrine rüzgâr ve şeytanlar verildi.
82    Şeytânilerin dalgıçlık yapmaları.
83    Eyyub ve hastalık.
84    Duâ hastalığa iyi gelir.
87    Yûnus peygamber ve pişmanlığı.
88    Duâ her sıkıntıdan kurtarır.
90    Haşyet ve ümit ile duâ.
91    Hz. Îsa bir mûcizedir.
93    İnsanlar din husûsunda ayrı-gayrı yollara saptılar. Bölündüler.
95    Yıkılış sürecine giren bir devlet/topluluk, artık toparlanamaz.
96    Yecüc-Mecüc.
98    Cehennem.
103  Meleklerin müjdesi.
104  Kıyâmette gök dürülecek. Yeniden yaratma.
105  Dünyâ’nın vârisleri.
106  Kur’ân en iyi kulluk hâlindeyken/hareket hâlindeyken anlaşılabilir.
107  Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber/insan.
108  Haykır! Allah birdir.
109  Peygamber bilgiyi herkese eşit şekilde/aynı düzeyde bildirmiştir. Tasavvufçuların dediği gibi ayrım söz-konusu değildir.

80- Mü’minûn

1      Mü’minin özellikleri 1-11.
2      Ciddî namaz.
3      Boş işlerle uğraşma!.
4      Karşılıksız harcama.
5      Nâmuslu ol!.
6      Meleket eymânüküm.
8      Sözüne sadık ol.
9      Namazı sakın ihmal etme!. Emânete sadâkat göster.
11    En muhteşem cennet: Firdevs.
12    İnsanın önce-sonra yaratılışı.
20    Zeytinin ana-vatanı.
21    Hayvanların yararları.
24    Kâmil insanlara yapılan evrensel suçlama.
27    Nuh’un gemisi.
30    Belâlarla sınanıyoruz.
33    Kâfirliğin sonu ateizm.
34    İnsana güvenmeme. Müşrikler/kâfirler/münâfıklar kendi mal-varlığı kadar mal-varlığı olanların sözlerini dinlemezler.
42    Nesil değişmeden “değişim” olmuyor. İllâ ki devrim!.
43    Toplumların kaderi.
44    Îmansızların canı cehennem. Kahrolsun îmansızlar.
47    Hakkı kimin söylediğinin bir önemi yok.
50    Hz. Îsa ve Meryem mûcizedir.
51    Sâlih-amel için temiz rızıkla beslenmelisin.
53    Gruplara/hiziplere/cemaatlere ayrılanlar kendilerini iyi, başkalarını kötü görürler. O câhilleri boş-ver. Nur Cemaati’nin durumuna örnek 53-55.
55    Gruplara ayrılanlar zenginlikleriyle övünüyorlar ama bu zenginlik hayır değil.
61    İşini Allah’ın huzurunda yaptığının bilincinde ol!.
62    Kimseye kapasitesinin üstünde yük yüklenmez.
67    Zenginlerin çoğu âyetler karşısında kibirlidirler.
70    Kur’ân’ın gerçeklerinden hoşlanmayanlar.
71    İnsanların keyfine göre düzenlenen hayatlar yıkılır gider. (Anti-laiklik). 7 kat göklerden ayağınıza kadar gelen Kur’ân’ı/nîmeti neden tepiyorsunuz?.
74    Âhirete inanmayanlar yola girmezler.
75    Allah insanın tüm sıkıntılarını geçirse bile insan yine de azar.
76    Âfetler de kâr etmiyor.
77    Zorlu azâbı görmeden îman etmezler.
78    İnsan çok az şükreder.
84    Müşriklerin yamuk, Allah inancı 84-89.
96    Kötülüğü en güzel şekilde sav.
99    Reenkarnasyon yok 99-101.
101  Sûra üfürüldüğünde tüm yakınlıklar biter.
104  Son pişmanlık fayda etmez 104-111.
110  Kur’ân’a inanıncaya kadar kibirdesin.
112  Göreceli zaman 112-114.
116  Mülkün gerçek sâhibi.

81- Fussilet

3      Kur’ân bilgi kitabı değil, bilinç kitabıdır.
7      Âhirete inanmayanlar zekat vermezler.
9      Altı günde yaratılışın açılımı 9-12.
10    Eşitlik. Rızık-kaynakları eşit.
15    Ad kavminin kibri ve şımarıklığı.
17    Nîmet ile şımarma!.
18    İslâm’da, kurunun yanında yaş yanmaz.
21    Derilerin, kulakların, gözlerin konuşması.
25    Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
26    Kur’ân anlaşılmasın diye yaygara koparanlar.
27    Kâfirler yaptıklarının en kötüsüyle cezâlandırılacak.
33    “Ben müslümanım”, “teslim oldum” diyenden ve dediğinin gereğini yapandan daha güzel sözlü/eylemli kimdir?.
34    İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şekilde sav.
35    Sabır timsâli kişilerin yapabileceği iş.
41    Muazzam kitap: Kur’ân. Onda çelişki yok. Bâtıl karışmamıştır.
44    Kur’ân şifâdır.
49    İnsan hayır (mal-mülk) istemekten usanmaz.
50    Küstah insan.
51    İnsan nîmet karşısında çok çabuk şımarır.
53    Enfüste ve âfakta âyetlerimizi göstereceğiz.
54    Müşrikler âhirete tam inanmazlar.

82- Şûrâ

5     
Meleklerin insanlar için affı.
8      Allah isteseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Allah sâdece lâyık olanları hidâyete erdirir.
9      Allah’tan başka dost/evliyâ edinme!.
13    Tevhid, müşriklere çok ağır gelir.
14    Şüphe; îmâna/îmânın gereğini yapmaya engel olan etken.
15    Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah’tan başkalarının hayat-sistemlerine uyma!.
18    Kıyâmet hakkında ileri-geri konuşma!.
21    Allah’ın onaylamadığı şeyi din edinenler.
23    Hiç değilse akrabâlık bağının hatırına..
24    Allah şirki yok eder, bâtılı âyetleri ile ortaya koyar.
27    Bol rızık taşkınlığa/azgınlığa sebep olur.
30    Başınıza gelen felâketler ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah bir-çoğunu da affediyor.
37    Mü’minlerin özellikleri: 37-39.
38    İslâm Birliği. Şûra 38-39.
39    Ümmete yapılacak bir zorbalıkta dayanışma içinde karşı koyun.
40    Zulme uğrayana “izin” verilmiştir. Kötülüğün cezâsı kötülüktür. Affedebiliyorsan affet 40-41.
49    Evlat/evlatsızlık ile sınama.
51    Allah’ın insanlarla konuşmasının yolu. (Aslında tek bir yol var).
54    Peygamberimiz peygamberlikten önce vahyi/îmânı “bilmez”di.

83- Zuhrûf

5      Azgınlar her yerde cirit atıyorlar diye Kur’ân’ı indirmekten ve uygulamaktan vaz mı geçelim?
10    Dağların arasında yolların olması nîmettir.
15    Kâfirler çok nankör olurlar.
16    Kız çocuk alerjisini müşriklik üretmiştir.
17    Fâiz borcu olanların kız çocukları doğduğunda, yüzü renkten-renge girer.
20    Yamuk kader inancı.
24    Kâfirler, işlerine gelmeyen dinleri kabûl etmezler.
27    Yaratan kim ise, kulluk yapılması gereken de O’dur.
31    Kur’ân, zenginlerin babasının malı mı? Rahmeti onlar mı paylaştıracaklar?
32    Allah’ın taksimi. “Bir kısmını bir kısmının yanında çalışır diye biraz fazla verdik.
33    Fazla malın inkâra götürme riski büyük.
36    Şeytan’dan arkadaş edinirsen uçuruma yuvarlanırsın.
37    Yoldan çıkmış olanlar doğru yolda olduklarını sanıyorlar.
44    Hesap Kur’ân ile olacak. Kur’ân “anlama” kitabı değil, “uyma” kitabıdır.
48    Yola sokmak için afet.
50    İnsan fazla rahat bırakılmamalı. Müşriklere güvenilmez, dönüverirler çünkü.
53    Zenginliği iyilik olarak görme hastalığı.
54    Zenginler ve muktedirlerin halkı kandırması.
61    O (?) kıyâmet için bir bilgidir.
62    Şeytan’ın hedefi, tevhidi baltalamaktır.
66    Kıyâmet ansızın gelecek. Kıyâmet, şirkin en etkili “ilacı”dır. Fakat bu ilaç acı bir ilaçtır.
67    Dostlar düşman olacak.
73    Cennet meyve bahçeleri ile doludur.
74    Ebedi cehennem.
75    Cehennemdeki çâresizlik.
77    Cehennemde ölmek yok ki kurtulunsun.
78    “Hak”ı sevmeyenler.
79    Gerçeğin ne olduğuna Allah karar verir. Peygambere savaş açmak, Allah’a savaş açmak demektir.
84    O, göklerde de yerde de ilahtır. Çünkü “bilen” O’dur.
85    Yerde de gökte de mülk O’nundur.
87    “Bizi Allah yarattı” demek sapıklıktan kurtarmaz.
88    Halkın doğru yola geleceği yok.

84- Duhân

3      Kur’ân mübârek bir gece inmeye başladı.
9      Şüpheli oyalanma.
10    Gök-yüzünü yoğun bir dumanın kaplayacağı günü gözle.
11    Bu duman tüm insanları etkiler.
20    İnanmazsanız inanmayın, ama yolumda durmanıza izin vermem.
23    Gece yürüyüşü. Deniz gece yarılıyor 23-24.
24    Denizin yarılması.
25    Kâfirlerden geriye neler kaldı neler. Malları onlara fayda vermedi.
29    Ne gök ağladı onlara ne de yer. Azâbın geldiğini gördüğünde, artık af dilemenin bir faydası yok.
35    “Ölümden sonra hayat yok” diyenler.
43    Zakkum.
53    Cennette ince ve kalın elbiseler. Hoş muhabbetler.
56    Cennette ölüm olmayacak.
58    Kur’ân, ibret almaya çok müsâit ve kolay. Peygamberin diliyle daha da kolaylaştırılmıştır.

85- Câsiye

3      Gök-bilim araştırmalarında nice kudret-delilleri fark-edilir.
6      Allah’ın âyetine inanmayıp da hangi söze inanacaklar?.
13    İtaat, En Cömert olana yapılır.
16    İsrâiloğullarına verilen nîmetler ve o zamânın diğer milletlerine üstün tutulmaları.
18    Şeriat/hayat-sistemi ilk önce vahyin ilk muhâtabına, Muhammed’e verildi, şimdi de bize verilmiştir.
21    Firavun gibi yaşayıp da Mûsa gibi âkıbet bekleme!. Allah’ın bir amacı var 21-22.
23    Hevesini ilah edineni gördün mü?.
27    Allah’ın âyetlerini boşa çıkartanlara destek olma!.
29    Büyük harddisk.
30    Büyük bahtiyarlık.
37    Göklerde ve yerde büyüklük sâdece Allah’ındır.

86- Ahkâf

3      Kâinatın bir eceli var.
11    Peygamberlere ilk önce garibanlar îman ederler.
13    Rabbiyle her-an birlikte olanlar sıkılmazlar/korkmazlar.
15    Ana-babaya güzel davran. Çocuğun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Emzirme 24 ay. 6 aylık gebeler doğum yapabilir.
17    İsyankâr evlat ve sâlih ana-baba örneği.
20    Dünyâ’da tüm zevkleri tüketenler, âhirette bir nîmete eremezler.
23    Kıyâmetin ne zaman kopacağın ancak O bilir.
26    Âyetlere inanmayanların konferansları, gözlemleri ve düşünceleri zan olduğu için boştur.
29    Cinler Kur’ân dinliyor.
33    Kâinâtı yaratmaya gücü yetenin, ölüleri diriltmeye mi gücü yetmeyecek?.
35    Güçlüklere göğüs ger. Âhirette sanki 1 saat kalınmış gibi hissedilecek. Günah-küpü olanlara tebliğ fayda vermez.

87- Zâriyât

8      İnsanlar 1000 çeşit fikre sâhiptir.
9      Çeşitli görüşler var ama hiç-biri bir-birini tutmuyor.
10    O çeşitli görüşleri atan yalancılar kahrolsun!.
17    Gece kalkanlar, seherde duâ edenler, infâk edenler ahlâk-sâhipleridir 17-19.
22    Rızık da azap da gökten gelir (yağmur, güneş).
29    Kısır kocakarının da çocuğu olabilir.
36    Hz Lut’a sâdece 1 ev îman etti. (çünkü diğerleri çok zenginlerdi).
42    Ad Kavmi’ni yıkan, hortum idi.
47    “Genişlik”, “genişletme” meselesi. Mûsiun kelimesi “kudret” anlamındadır.
49    Her şey çift yaratılmıştır.
52    Tüm peygamberlere ukalâ dediler, ajan dediler.
53    Kâfirler hep aynı söylemde birleşirler, şimdilik bunlardan yüz çevir.
54    Kulak verene anlat.
56    Sâdece Allah’a îman.

88- Rûm

4      Bir gün (Rumların gâlip geldiği gün) mü’minler Allah’ın yardımıyla sevinecekler.
5      Allah kimi lâyık görürse onu destekler.
6      Allah verdiği sözden caymaz.
7      Onlar bu Dünyâ’nın sâdece dış-yüzünü bilirler, âhireti unutmuşlardır.
8      Allah gökleri ve yeri belirli bir sınırlı-süre için yaratmıştır.
9      Îmârın çokluğu azâba/kıyâmete engel değil.
10    Âyetleri yalanlamanın ve alay etmenin sonu cehennem.
11    Allah yaratmayı başlatır ve sonra da yenileyerek sürdürür.
14    Kıyâmette ak-kara belli olacak.
17    Sabah-akşam, günün iki ucunda salât/tesbih. Namazlardan sonra tesbih 17-18.
19    Ölüden diri, diriden ölü çıkarır.
20    İlk yaratma ve sonraki türetme.
21    Eşler bir-birlerinin huzur vericileridirler.
22    Dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu O’nun âyetlerindendir.
23    Gece uyu, gündüz çalış. Allah’ın sistemi budur.
25    Yerden çıkmanız için tek bir sesleniş yeter. Dirilme bir-anda olur.
27    Yaratmayı ilkin başlatan, sonra da sürekli yeniden yaratan O’dur ve bu O’nun için çok kolaydır. Allah “mutlak tek” olandır.
28    Zenginliklerinizi elinizin altındakilerle paylaşabilir misiniz?.
29    Hevâ ve heveslerine uyanlar zâlimleşirler ve bu nedenle de zenginliklerini başkalarıyla paylaşamazlar.
30    Yüzünü hanif olarak dine yönel ki insanlık o fıtrat üzerinedir. Allah’ın fıtratında bir değişiklik bulamazsın. Gerçek hayat-dîni budur.
32    Onlar (müşrikler) dinlerini parça-parça edip gruplara ayrıldılar. Her-biri kendi grubuyla böbürlenip duruyor. Onlardan uzak dur.
33    İnsanlar nankördür. Sıkıntı onları îmâna taşır ancak 33 ve 36.
37    Allah kimine rızkı fazla verir, kimine de kısar.
38    Yakınlara, düşküne, yoksula hakkını ver. Allah rızâsını kazanmanın kısa-yoludur bu.
39    Fâiz artmaz ama zekat artar.
41    İnsanların kendi yaptıkları yüzünden karada ve denizde tahribatlar oluştu. Bu kötü sonuçlardan bâri ders alınsa.
46    Nîmetler için Allah’a şükredin.
47    Allah’ın, mü’minlere yardım etme vaadi.
52    Ölülere duyuramazsın, çağrıya sırtını dönmüşlere duyuramazsın.
53    Îmâna meyyâl olanlarla ilgilen.
54    Allah neyi uygun görürse onu yaratıyor.
55    Günahkârlar izâfiyetin kölesi olmuşlardır.
57    İkinci bir şans yok.
58    Kur’ân’da vermediğimiz örnek kalmadı. İnanmayacak olana delil yetmez.
59    Bilginin kadrini bilmeyenler.
60    Kâfirler sakın seni fevrî bir davranışa sürüklemesin.

89- Ankebût

2      İnsanlar sâdece “îman ettik” demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Sınav şart.
3      Sınavın hikmeti. Din, sınamadır.
4      Allah’ın azâbından kurtulamazsınız.
5      Allah’a kavuşmayı arzu edene, bir-zaman sonra ecel gelir.
7      Sâlih amel günahları affettirir.
8      Ana-babaya itaat. Fakat...
10    Îman ettiğini söyleyen niceleri vardır ki en ufak bir sıkıntıya bile gelemez.
11    Mü’min-münâfık, sıkıntıda, bir zorlukta belli olur.
12    “Günahın boynuma” sözünün kaynağı.
13    Kâfirler, saptırdıklarının günahlarını da yüklenecekler.
14    Hz. Nûh’un yaşı. Hz. Nûh zamânındaki takvim.
19    Allah yaratmayı ilkin başlatır sonra da onu yineler.
20    Seyahat, Allah’ın yaratış sanatının gözlemlenmesini sağlar.
23    Âhirete îman etmeyenlere merhâmet yok.
24    Hz. İbrâhim’in ateşten korunması 24 ve 26.
25    Sevginin putlaştırılması.
28    Lût kavminin yaptığını daha önce hiç kimse yapmamıştı.
30    Hz. Lût’un çabasından sonraki bedduâsı.
35    Lût kavminden geriye kalan ibretlik manzara.
38    Kimse Şeytan kadar “uyanık” olamaz. Ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar.
40    Azap çeşitleri. Azaplar, Allah’ın haksızlık etmesi değildir.
41    Ankebût. En çürük ev.
43    Bilgi, olayları yorumlamayı iyi yapar.
45    Kur’ân’ı oku ve tebliğ et!. Namazın faydaları. Allah’ı dâima hatırda tutmak (zikir) en iyisidir. Bu, en iyi namaz ile yapılabilir.
46    Ehl-i kitap ile diyalog yöntemi.
47    Âyetleri ancak kâfirler inkâr eder. Ehl-i kitaptan da Kur’ân’a îman edenler vardır.
48    Peygamberin okuma-yazma bilmesi-bilmemesi.
50    Mûcizeleri Allah gösterir.
51    Mûcize olarak Kur’ân yetmiyor mu?. Peygamberimizin mûcizesi Kur’ân’dır.
53    Azaplar ansızın gelirler.
54    Azap isteyenleri cehennem kuşatmış bile.
55    Azâbın kuşatması.
56    Yeryüzü yeterince geniş. Şirk toplumundan ve şirkten kurtulmanın yoludur bu.
57    Her can ölümü tadacaktır.
58    Cennet için çabala!. Pişmân olmayacaksın.
59    Sâlihlerin özellikleri.
60    Hayvanlar geçim endişesi olmadan yaşarlar. Allah onlara da rızık veriyor size de. Geçim endişesi duymadan yaşamanın yolu yer-yüzünün genişliğinden faydalanmak/hicrettir. Korkmayın!, Allah sizin rızkınızı verecektir.
61    Îman ettim diyor ama gerçekte hiç aldırış etmiyor.
62    Allah “lâyık bulduğuna göre” rızkı kişi için kısar da arttırır da.
63    İnsanların çoğunun aklı tutulmuş.
64    Dünyâ-hâyatı tek-başına bir oyun ve eğlenceden ibârettir.
65    Denizlerin Allah’ı hatırlatması. Fırtınalı bir denizdeki gemide karaya çıkana kadar müşrik bulunmaz.
67    Herkes panik içindeyken sapa-sağlam duran belde/insanlar. Bunun için şükredin bâri. Kof inançlara kapılma!.
68    Cehennem boşuna değildir. Cehennem de cennet kadar geniş.
69    Cihad bir nîmettir. Cihad edenlere nice yollar/kapılar açılır. Güzel ahlâk-sâhipleri mücâhitlerdir.

MEDÎNE DÖNEMİ

90- Mutaffifîn

1      Yolsuzluk yapanların vay hâline!. Yazıklar olsun onlara!.
2      Alırken iyi, verirken kötü 2-3.
9      Siccin; silinmesi mümkün olmayan kayıt. Kötülerin kaydı.
12    Hesap-gününü ancak günaha batan ve âhireti yok sayanlar yalanlar.
14    Günahlar kâlplerde pas (ran) yapar.
20    İlliyyun; silinmez kayıt. İyilerin kaydı.
24    Cennettekilerin mutluluğu yüzlerinden okunur.
25    Cennette özel içecek.
26    Hıtâmuhu misk. Hıtâmuhu misk için yarış.
29    Bu-günün yarını da var 29-36.

91- Hacc

1      Kıyâmet çok şiddetli olacak.
2      Kıyâmetin insan üzerindeki tesirleri. Kıyâmet öyle dehşetli ki; emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutacak.
3      Bilgi olmadan fikir olmaz. Bilgisizce Allah hakkında konuşma!.
4      Şeytan tüm dostlarını cehenneme götürür.
5      İnsanın var-oluş/yaratılış aşamaları.
6      Allah gerçeğin ta kendisidir.
8      Bilgi-sâhibi olmadan fikir-sâhibi olmaya kalkışanlar. Delîli olmadan konuşanlar rezil olurlar.
10    Allah kullarına haksızlık etmez.
11    Allah’a kıyısından-köşesinden ibâdet edenler. İşlerin durumuna göre îman. Böyleleri hem Dünyâ’da hem de âhirette kaybedenlerdir.
12    Büsbütün dalâlet.
15    Allah’ın yardım etmeyeceğini sananlar göğe bir ip uzatıp onunla yukarı çıkmaya ve yardımı kesmeye çalışsın.
16    Âyetler açık ve anlaşılır olarak inmiştir.
17    Son sözü Allah söyleyecek.
18    Görmüyor musun? Her-şey Allah’a secde ediyor.
23    Cennette altın bilezikler ve inciler, ipek giysiler olacak. (Kral gibi yaşam olacak).
26    Hz. İbrâhim’e Kâbe’nin ilk yeri gösteriliyor.
28    Haccın faydasını hacca gitmeyenler ve haccı hakkıyla yerine getirmeyenler bilemezler. Hacda kesilen kurbanlardan hem kesen, hem de fakir-fukara yiyebilir.
29    Yer-yüzündeki en eski yapı Kâbe’dir.
30    Yasaklananlar dışındaki tüm hayvanların etlerinden yemek helâldir/serbesttir. Her-türlü aslısız inanç ve iddiâdan uzak dur.
31    Ortak koşanlar perişân olur.
32    Allah’ın sembollerine saygı göster.
34    Kurban kesmek tüm insanlara ön-görülmüş bir ibâdet şeklidir. Cennetle müjdelenenler.
35    Kâlbi temiz olanların özellikleri.
36    Develerin kurban şekli. Kurban etlerini keser-kesmez yiyebilirsiniz.
37    Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Hac yapanları ve kurban kesenleri müjdele!?.
38    Allah îman edenleri savunur.
39    Savaş açılanlara savaş izni. (Savaş yavaş-yavaş başlıyor. Hicretin hemen sonraki aşaması savaştır).
40    Yurtlarından çıkarılma durumu savaş sebebidir. Savaş olmasaydı din bozulurdu.
41    Mü’min toplum iktidâr olursa.. Mü’min toplumun özellikleri. Toplumu bozan kötülükler yasaklanmalıdır. Savaşın amacı.
45    Zulmün doruğuna çıkan toplumlar yıkılır. Kibir şehirlerinin son hâlleri.
46    Kâlpler körleşmeden gözler körleşmez.
47    Allah katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan 1.000 yıl gibidir.
48    Bütün yollar/sonlar Allah’a çıkar.
52    Şeytan tüm peygamberlere musallat olmuştur.
53    Şeytan, kâlplerinde hastalık olanlara sırnaşır. Kendi sözünü Kur’ân’a karıştırma!.
54    Îman, doğru yola götürür ve o yolda yürütür.
55    Kâfirler ölene kadar şüphe ederler. Azâbı görmeden îman etmezler.
58    Allah yolunda hicret edip ölenlerin rızkı Allah’tan. Allah yolunda hicret sırasında ölenler şehittir.
60    Allah, kendisine saldırılanla berâberdir.
62    Tapınılanların içinde sâdece Allah gerçektir.
63    Allah akıl-sır ermez bir bilgiye sâhiptir.
66    Canı veren de alan da Allah’tır.
67    Her ümmetin bir ibâdet tarzı vardır. Bu anlamda mezhepler toplumların sayısı kadardır. Bu konunun tartışmasını yapma!.
70    Allah bilmek için zorlanmaz.
72    Kâfirlerin âyetlere karşı yüz-ifâdesi.
73    Bir örnek: Allah’tan başka herkes bir-araya gelse bir sinek dâhi yaratamazlar. Hattâ sinek onlardan bir şey kapsa onu geri bile alamazlar.
74    Allah’ı gereği gibi takdir edemediler. Bu nedenle hiç-bir güçleri olmayan putlara tapıyorlar.
75    Cebrâil meleklerin peygamberidir.
77    Namaz hareketleri.
78    Allah için cihad edin. Müslüman adlandırması. Tüm insanlara örnek olun. Müslümanlar örnek toplumlardır. Namaz ve bağlılık.

92- Muhammed

3      Kâfirler sahte olana, îman edenler ise gerçeğin ta kendisine uymaktadır.
4      Savaş. Savaşta kâfirlerle karşı-karşıya geldiğinizde boyunlarını vurun/onları ezin. Allah yolunda öldürülenlerin amelleri hebâ olmaz. Savaş esiri. Savaş, delikanlıları ortaya çıkarma/deneme/imtihan yöntemidir. Savaş, “durumu” düzeltir.
7      Allah’a savaş ile yardım ettiğiniz an O da size yardım eder. Savaş, Allah’ın yardımını ânında celbeder.
8      Kâfirlerin hakkı yok olmaktır. Kâfirlerin bütün amelleri boşa çıkar.
9      Şüphe içinde olanların amelleri boşa gider.
10    Helâk olmuş kavimlerin sonlarına bir bak. Kâfirlerin sonu hep aynı olur.
11    Îman edenlerin arkasında ALLAH var. Kâfirlerin arkasında ise hiç kimse!.
14    Îman edenlerin delîli her-zaman daha güçlü olur.
15    Cennetin târifi.
16    Kâlpleri “mühürlenenler” hevâ ve heveslerinin peşinden giderler.
17    Doğru yolda yürüyenlere Allah yollarını kolaylaştırır ve hidâyetleri/îmanları artar.
18    Kıyâmet koptuğunda hiç-bir şey fayda vermez. Ölümden sonra bir-şeyleri anlamanın bir kıymeti yoktur. Kıyâmet alâmetleri.
19    Büyük duâ ne için yapılır?
20    Îman edenler savaş isterler. Savaştan, kâlplerinde hastalık olanlar korkar. Savaş, mü’min-münâfık ayırımı yapar.
22    Savaşmamak büyük bir fitnedir. Saldırı savaşı yapmayanlar, savunma savaşına mecbur kalırlar. Çünkü karşı taraf saldırır.
24    (Savaş konusunda) Kur’ân üzerinde neden hiç düşünmezler? Yoksa kâlpleri kilitli mi?.
25    Şeytan dinden dönenlerin akıllarını çelmiş ve onları “barış” konusunda boş hayâllere düşürmüştür. Kur’ân’ın açık savaş âyetlerine rağmen.
26    “Bâzı konularda anlaşmak”la olmaz. Her konuda anlaşmak lâzım. Münâfıkların tutumları.
27    Meleklerin can alış tarzları. Kâfirlerin canlarının acı bir şekilde çıkması 27-28.
28    Münâfıklar teslîmiyete nefretle bakarlar.
29    Kin ve nefret, insanın içinde gizli kalamaz. Mutlaka açığa çıkar.
30    Kimse kimseyi yüzünden tanıyamaz. Konuşmalarından, hâl-hareketlerinden tanıyabilirsin.
31    İddialarımızın isbâtı için savaş ile imtihan olacağız. Savaş, muazzam imtihan usûlü.
32    Kimse Allah’a zerre miktârınca da olsa zarar veremez.
33    Allah’a ve peygambere itaat.
34    Kâfir olarak ölenler cehenneme.
35    Baş-komutanı Allah olan bir orduyla savaşa çıkıp da ölmekten ya da yenilmekten korkanlara yuh olsun!!. Allah ile berâber savaşa çıkıp da “keşke sulh olsa” diyenler îmansızdırlar. Îman edenler daha üstündür. O yüzden kâfirlere yalvarmayın ve yalakalık yapmayın. Kâfirlerle barış yapmayın.
36    Savaş olamayan dünyâ-hayâtı bir oyun ve eğlenceden ibârettir. Allah cihat için bizden her-şeyimizi fedâ etmemizi istemiyor. Mâkûl şeyler istiyor.
37    Mü’minleri ekonomik anlamda zor durumda bırakma ve çok sıkma!. Hoşnutsuzluk çıkar ve isyân ederler.
38    Cihad için harcama yapın. Bu konuda cimrilik aleyhinizedir. Allah bu konuda cimrilik eden toplumu yok eder ve yerine başka bir toplum getirir.

93- Teğâbün

1      Mülk O’nun olduğu için övgü de O’nundur.
3      Allah bize yaratılışta güzel şekiller verdi.
6      Uyarıcı olarak insanı beğenmeyenler.
8      Kur’ân nûrdur.
9      Aldanma günü. Îman eden ve îmânına yaraşır işler yapanların günahları görmezden gelinerek affedilecek.
10    Cehennemden çıkış yok. Orası son duraktır.
11    Allah’ın izni/haberi olmadan hiç-bir musîbet başa gelmez. Îman, kâlbe yol gösterir.
12    Allah’a ve peygambere itaat.
13    Îman edenler “yalnızca” Allah’a dayansınlar.
14    Çocukla imtihan. Eşlerden ve çocuklardan düşman olanlar. Eş ve çocukların tutum ve tavırları karşısında dikkatli ol! Çocukların kusurlarını biraz görmezden gel.
15    Mallar ve çocuklar birer imtihandır.
16    Kurtulanlar hırslarından kurtulanlardı.
17    Karz-ı Hasen/Güzel borç katlanarak artar. Allah cezâlandırmada acele etmez.

94- Bakara

2      Kur’ân ilâhi bir kelâmdır. Bu kitapta hiç-bir şüphe yoktur. Hidâyet rehberidir. Fakat ortak koşanlar bunu anlayamaz. Takvâ/sorumluluk bilinci/duyarlılık sâhibi kişiler için yol göstericidir.
3      Gayba îman, namaz, infak.
4      Önceki vahiylere îman. Âhirete îman.
6      Kâfirlik edenler ve kâfirlikte direnenler inanmayacak. Çünkü onlara uyarı fayda vermez.
8      İnanç ile îman farkı. İnanç samîmi değil, îman samîmi.
9      Münâfıklar, kendilerini sürekli aldatanlardır.
10    Münâfıklara bedduâ.
11    Tüm fesatçılar ıslah ediciler olduklarını iddiâ ederler.
13    Îman etmek, ahmaklık değildir. Böyle diyenin kendisi ahmaktır.
14    Yalancı “sözde îman”lılar. Kötülüğün ele-başları Şeytan’dır.
15    Allah alaycıları cezâlandıracak. Dünyâ’daki cezâları azgınlık içinde bocalamalarıdır.
16    Hidâyet-dalâlet.
18    Sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler, çıkmaz yola girmişlerdir, bu yüzden doğru yolu bulamazlar.
21    Bilincin getirdiği ibâdet; ibâdetin getirdiği bilinç.
23    Allah müşriklere meydan okuyor.
24    Kur’ân’ın benzerini asla getiremeyeceksiniz.
25    Cennette vaad edilen nîmetler.
26    Allah bir sivrisineği bile örnek vermekten çekinmez. Bu tarz misâller kâfirleri dalâlette bırakır. Allah sâdece yoldan çıkanları şaşırtır.
27    İnsan îmâna uygun yaratılmışlardır. Verdiğin sözü bozarsan yoldan çıkarsın.
28    Nankörlük.
29    Yer-yüzündeki her-şey bizim (insan) için yaratıldı.
30    Rabbin, meleklere demişti ki: Ben yer-yüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de her-şeyi bilemezler.
32    Allah Hakim’dir. Her-şeyi kusursuz bir şekilde yapar/yaratır.
34    Âdem’e secde. İblis secde etmiyor. Küstahlık kâfirliğe yol açar.
35    Yasak ağaç.
44    İnsanlara emrettiğini önce kendin yap.
45    Namaz ile yardım dile. Namaz mü’mine zor gelmez. İslâm, nefse zor gelen işlerle kuşatılmıştır.
47    İsrâiloğullarının bir zamanlar milletlere üstün kılınması.
48    Şefaatin kabûl edilmeyeceği gün.
49    En fecî kötülük.
50    Denizin yarılması.
51    Altına ya da buzağıya tapanlar.
54    Nefislerinizi; buzağı-altın sevginizi öldürün.
55    Allah’ı apaçık görmedikçe inanmayacak olanlar.
60    Kayadan 12 pınar fışkırması.
61    Tek çeşit yemek. Et, yemeklerin efendisidir. İsrâiloğulları bolluk içeren köleliği, zorluk içeren özgürlüğe tercih ediyor.
62    Allah’a ve âhirete îman ettikten sonra, iyilik, güzellik, doğruluk için çalışanın hangi dinden olduğuna bakılmaz.
63    Tûr’u üzerinize yükseltmiştik.
65    Cumartesi yasağını çiğneyenler aşağılık maymun (gibi) oldular.
67    İnek/sığır kesme meselesi.
68    Çok soru sorma, yap. Fazla soru işi sulandırır ve anlam kaymasına neden olur.
69    Parlak sarı renkli sığır “altın”dır. Altın sevgisinin kesilmesi emri.
71    İnsanlar işin eylem tarafına çok zor râzı oluyorlar.
73    “Ölünün dirilmesi”.
74    Kâlp katılığı. Nice taşlar vardır ki, Allah korkusuyla yaşar ve yumuşayıp içinden sular fışkırtır.
75    Katı kâlpliler âyetlere zor inanır ya da inanmaz. Anlayıp kavramak harekete geçirmez. Tevrat’ın tahrifi.
78    Avam takımı hurâfalerin peşinden giderler ve vahyi okumazlar. Kulaktan-dolma bilgilerle bir-şey olmaz.
79    Para hırsıyle ‘bu Allah’tandır’ diyenlerin vay haline. Allah adına yalan-dolan yazılanlardan para kazanılamaz!.
80    Cehenneme kalışa süre belirlemeyin.
81    Günah-küpü hâline gelmiş olanlara ebedî cehennem.
82    Cennetlikler sâlih amel işleyenlerdir.
83    Şirk koşma!, ana-babaya, akrabâya-yetimlere-yoksullara iyilik, güler-yüz, namaz, zekat.
84    Zulme yönelik işgâl yok.
85    Haydutluk yasak. Sürgün etmek yasak. Yoksa kitabın/vahyin bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?
86    Âhiret-Dünyâ seçeneğinden, Dünyâ’yı seçenler.
87    Rûh-ül Kudüs. Tüm peygamberler, insanların hoşlarına gitmeyecek şeylerle gelirler.
88    Kimsenin bilgisi yeterli değildir. Allah îman etmeyenlere lânet ederek kâlplerini köreltir. Kâfirlik alışkanlıktır. Gerçekten îman edenlerin sayısı her-zaman az olur.
90    Nankörlük alışkanlık yapar.
91    İnsanlar, Allah’ın indirdiğine değil, “kendilerine inene” îman ediyorlar.
93    Kulak verdik dinledik-anladık ve isyân ettik. Dinleyip-anlamak isyânı önlemiyor. Buzağı sevgisinin içirilmesi. Îmanları kötü şey emredenler.
94    Cennete gitmeyi garanti görenler, haydi ölümü istesenize!. Ne de olsa cennet Dünyâ’dan daha iyi.
95    Günahkârlar ölümden çok korkarlar.
96    Dünyâ’ya en bağlı olanlar ölümden çok korkanlar, yahudiler ve onlar gibi olanlardır. Bin-sene yaşamak isteyenler. Uzun yaşamak kimseyi azaptan kurtarmaz.
97    Kur’ân’ı Cebrâil indirdi. Ona düşmanlık olmaz.
100  İnsanların çoğu îmansız.
102  Siyâsette iftirâ kaçınılmaz. Baştaki kişi peygamber olsa bile. Büyü. Hârut-Mârut. Büyücüler ve büyü yapanlar cehenneme gidecek.
104  Râina-Unzurna meselesi.
105  Kâfirler kıskançtır.
106  Nesh meselesi.
107  Yerin ve göğün mülkiyeti Allah’ındır.
108  Küfür, adâletten saptırır. Mûcize istemeyi bırak! Kur’ân’a uy!.
109  Gayr-ı müslimlerle belli bir süreye (savaş izni) kadar insanca ilişkilerinizi sürdürün.
110  Namazı hakkıyla kıl. Yapılan her-şey Allah’ın huzûrunda yapılıyor.
111  İddialar ispat ister.
112  Allah’a teslim ol ki dertlerinden, korkularından, endişelerinden, tasalarından kurtulasın.
113  Zanlarına kitaptan delil arama!. Zan üretenlerin peşinden gidenler ne kadar da zavallı!. Yahudi-Hristiyan polemiği.
115  Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü/yasası oradadır. Dünyâ’nın yuvarlak oluşu.
116  Kâinâttaki her-şey Allah’a tam-kulluk yapıyor.
117  Allah bir şeyin olmasını istediğinde o şeye “ol” der  o da hemen oluverir.
118  Âyetler kesin bilgiyi verirler. Kâfirlerin kâlpleri bir-birlerine benzer.
119  Peygamberin ana-görevi. Müjdelemek ve uyarmaktır.
120  Dinlerine/milletlerine/yollarına girmedikçe yahudiler ve hristiyanlar senden râzı olmaz. Bunca bilgiden sonra Alah’tan başkasının yoluna uyma! Yoksa Allah’ın yardımı kesilir. Doğru yol ancak Allah’ın gösterdiği yoldur.
121  Kitabın hakkını vererek oku.
122  İsrâiloğulları “bir-zamanlar” diğer milletlere üstün tutulmuştu.
123  Şefaatin fayda vermeyeceği gün. Kıyâmette kimsenin kimseye faydası dokunmaz.
124  Zâlimler önder olamaz.
125  Kâbe, toplanma yeri.
126  Allah Dünyâ’da herkese geçimliğini garanti ediyor. (onu insanlar eşitsiz hâle getiriyor).
129  Kitap ve hikmet (sünnet).
130  Hz. İbrâhim’in yolu vicdan yoludur. Bu yol şirkten arınmış bir yoldur.
131  İslâm/müslüman olmak teslim olmak demektir.
132  Son nefesinize kadar müslüman olarak yaşayın ve mutlakâ müslüman olarak ölün!.
134  Onlar bir kuşaktı gelip geçtiler. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız size. Herkes kendi sorumluluğunu yüklenecek. Sorumluluk yoksa imtiyaz da yok.
136  Peygamberler arasında ayrım yapma!
137  Müslümanların inandığı gibi inananlar doğru yolu bulur.
138  Allah’ın boyasından (tevhid) daha güzel boya yoktur. Allah’ın boyasından başka boya kullanma!.
143  Peygamber bize, biz de insanlığa örnek ve öncü olmalıyız-olacağız. Allah îmânı zâyi etmez.
144  Kıble değişimi. Yüzünü/gönlünüzü/ideolojinizi/felsefenizi/bakış-açınızı müşriklerin yaptığı gibi Bizans’a (batıya) ya da Pers’e (doğuya) değil de, Hakkın sembolü olan Kâbe’ye çevirin.
145  Kıble/bakış-açısı/ideoloji/felsefe karmaşası.
147  Gerçek olan, Rabbinden gelendir.
148  İyi ve güzel işlerde (takvâ) bir-birinizle yarışın.
149  Mescid-i Haram tarafına yönel!.
150  Ehl-i kitabın istikâmetinden ayrıl!.
154  Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin.
155  Korku, açlık, mallar, canlar ve kazançlar ile imtihan.
156  Başına bir musibet geldiği zaman, “biz Allah’a âidiz de.
158  Safa-Merve.
161  Tevbe etmeden ölme!.
164  Varlıklar ve olaylarda akl-ı selimini kullananlar için mesajlar vardır.
165  Ortak koşmak, Alah’tan başkasını Allah’ı sever gibi sevmek demektir. Cehennemin nasıl bir azap olduğunubu Dünyâ’da iken anlamaya çalış.
168  Helâl ve temiz olan her şey yenebilir.
168  Şeytan’ın emri.
170  Allah’ın indirdiğine değil, atalarımızın uydurduğuna inanırız diyenler.
171  Kâfirlik edenlerin aklı ve vicdânı bloke olur. Kâfirler, “çağırma”yı böğürme olarak anlar.
173  Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilenleri yemeyin. Zorda kalındığında aşırı kaçmamak koşuluyla yasak olan yiyecekler yenebilir.
175  Ateşe karşı çok dayanıklı olanlar.
177  İyilik nedir?. Îmânın şartları: Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere îman. Gerçek dindarlık, insanlara karşı davranışlarınızda ortaya çıkar.
178  Kısas. Öldüren kişinin yerine başkası öldürülemez.
179  Kısasta hayat vardır.
180  Vasiyette bulunmak farzdır.
181  Vasiyet sorumluluğunu yerine getir. Onu uygunsuz şekilde değiştirmeye kalkma!.
183  Oruç. Oruç, sorumlu ve duyarlı bir mü’min ortaya çıkarır.
184  Bir nedenden dolayı orucunu tutamayanlar başka bir gün tutup, bir de fidye versinler. Her hâlükârda oruç tutmak daha iyidir ve tutulmalıdır.
185  Kur’ân Ramazan ayında indirilmeye başladı. Bunun kutlamasını oruç ile yap.
186  Allah duâlara icâbet eder.
187  Ramazanda geceleri cinsel-ilişki serbest. Eşler bir-birinin sırrıdır. Sırları başkalarına açmasınlar. Siyah iplik-beyaz iplik. Îtikaf zamanlarında kadınlara yaklaşma!.
188  Bir-birinizin mallarını haksızca yemeyin. Hatâ be nedenle mahkemelere baş-vurmayın.
189  İyilik, Allah bilinciyle yaşamaktır.
190  Size savaş açanlara siz de savaş açın.
191  Savaşta öldürmek gâyet doğaldır. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Mutlak anlamda olmayan savunma-savaşı Mescid-i Haram’da ve haram aylar için geçerlidir.
193  Baskı ve zorbalık (fitne) kalmayıncaya kadar ve din sadece Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Zâlimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
194  Size saldırana siz de saldırın.
195  Allah yolunda harcamamak, kendi-kendinizi bitirmektir.
197  Hac bilinen aylardadır. Hac sırasında kaçınılması gerekenler.
198  Hacda ticâret yapılabilir. Arafattan dalga-dalga akarak Meş-aril Haram’a yürüyün, insan seli olsun.
199  İkinci dalga. Hacda farklılık yaratmayın. Tüm insanlar hep-birlikte hareket edecekler.
200  Hacdan sonra Allah’ı unutma!. Duâlarında sâdece bu-dünyâ için değil, iki-dünyâ için de iste.
201  Hem Dünya’da hem de âhirette bize iyilik ver Allah’ım!.
202  Allah’ın hesap görmesi çok süratlidir.
203  Haccın süresi.
204  Sözün güzelliğine aldanma!, o kişi düşmanın olabilir.
206  Fitne-fesatçıların hakkından cehennem gelir.
207  Can ile Allah rızasını kazanmaya gayret et.
208  El-birlik İslâm/barış için çalışın.
210  Allah’ı görmedikçe inanamayanlar. Bu-durumda işleri bitirilmiş olacağından yine göremeyecekler. Îman için Allah’ı açıkça görmek istemek îmansızlıktan kaynaklanır.
212  Kâfirlere sâdece Dünyâ hayâtı güzel görünür. Allah lâyık gördüğüne hesapsız rızık verendir.
213  Apaçık deliller insanları ayrıştırır.
214  Sizden öncekilerin başına gelenler gibisi, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?.
215  Kimlere yardım edilir?.
216  Hoşunuza gitmese de savaşmak size farz edildi. İyi gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde iyilik olabilir. Hayrı-şerri Allah bilebilir ancak.
217  Zorbalık/fitne savaştan daha kötüdür.
218  Dâr-ül İslâm’ı kurmanın aşamaları: Îman, hicret, cihat. Bunlar Allah’ın sevgi ve merhametini ummayı hak edenlerlir.
219  İçki ve kumar. Neyi infâk etmeliyiz? İhtiyaç fazlası olan her şeyi.
220  Öksüzlere kucak açmak büyük erdemdir.
221  Îman etmedikçe ortak koşan kadınlarla/erkeklerle evlenmeyin.
222  Kadınların ay-hâlinde cinsel ilişki yasak. Kadınların özel durumları, sâdece bir tür sancılı durumdur. Kadınlara Allah’ın izin verdiği “yol”dan yaklaşın.
223  Kadınlar sizin tarlanızdır. Ürün nereden çıkıyorsa tohum da oraya ekilir. Ters ilişki yasak.
224  Yeminlerin kefâret vererek bozulması.
225  Yeminli sözlerinden sorumlusun.
226  Eşlerine yaklaşmamaya söz verenler 4 ay beklemelidir.
228  Boşanmış kadınlar üç âdet boyunca beklemelidirler. Kocaların kadınlar üzerindeki hakları bir derece fazladır, erkekler kadınlardan bir derece daha üstündürler..
229  Boşanma iki defâdır. Kadının mehrini ya da benzer bir şeyi vererek boşanma hakkı vardır. (Sabit Bin Kays’ın karısı Cemile örneği). Erkek, boşandığında verdiği mehri geri alamaz.
230  Üçüncü boşamada artık kadın başkasıyla evlenmeden tekrar eski kocasıyla evlilik yapamaz.
231  Vahyi kavrayın ve onu hayâta taşıyın.
232  Boşadığınız kadınların başkalarıyla evlenmelerine mâni olmayın.
233  Emzirme süresi. Herkes gücü nispetinde sorumludur. Kapasitesinin üzerinde yük yüklemek olmaz.
235  Dul kadınlara evlenme niyetinizi söyleyebilirsiniz.
236  Boşarken bile kadına bâzı hediyeler verin.
237  Mehir tâyin edildiğinde evlenme/zifaf gerçekleşmese bile mehir geri alınmasa daha iyi olur. Mehir belirlendiği hâlde zifaf olmadıysa mehrin yarısını verin.
238  Orta/en ideâl namaz.
239  Tehlike ânında binek üzerinde namaz.
241  Boşanmış kadına nafaka.
243  Ölüm korkusuyla yurtlarından kaçanlar.
244  Alllah yolunda savaşın.
245  Allah’a verilecek “güzel borç” (can borcu).
246  Ya savaş emri gelince cayarsanız.. Savaş emri gelince çoğu kaçar.
247  Talut. Komutanın özellikleri. Lîder olmak için zengin olma şartı yok.
248  Ahit sandığı.
249  Irmakla imtihan. Nice az sayıdaki bir topluluk büyük kalabalıkları darmadağın etmiştir. Allah, güçlüklere göğüs gerenlerle birliktedir.
250  Savaşta sabır ve cesâret en önemlisidir.
251  Davut, Calut’u öldürdü. Kötüler iyiler eliyle defedilmezse yer-yüzü alt-üst olur.
253  Ruh-ül Kudüs
254  Şefaate değil, infâka güven. Âhirette şefaat değil, infâk kurtarır.
255  Âyet-el kürsi. Allah istemedikçe insanlar onun bilgisinden bir şeye ulaşamazlar. Allah Kayyumdur. Sürekli kıyâm eder.
256  Dinde/îmanda zorlama yoktur. Sağlam kulp.
257  Allah îman edenlerin yar ve yardımcısıdır. Kâfirlerin yârânı tağutlardır.
258  Hz. İbrâhim-Nemrut polemiği ve Nemrut’un afallaması.
259  Allah’tan ümit kesilmez.
260  Hz. İbrâhim’in mutmain olma isteği.
261  İnfâkın kat-kat artması. 1’e 700 artış.
262  İyiliği başa kakmadan yap.
263  Tatlı-dil “başa kakma”dan daha iyidir.
264  Boşa giden iyilik.
266  İstenmeyen durum.
267  Size verildiğinde beğenmeyeceğiniz şeyleri başkalarına hayır için vermeyin. Kaliteli hayır yapın.
268  Şeytan fakir düşmekle korkutur.
269  Kime bilgelik nasip edilmişse ona çok hayır verilmiş olur.
270  Biriktirmek (kenz) hem kişiye hem de topluma zarar verir.
271  Gizli-açık infak.
272  İnsanları doğru yola Allah sokar, sen değil. Yardımlar sâdece Allah rızası için yapılmalıdır. Yardım yapılan kişinin müslüman olması önemli değil. Allah rızası önemli.
273  Öncelikle ilim yoluna düşüp de fakir olanlara yardım edin. Onları genel hâllerinden tanırsın.
274  İnfak, korkulardan arınmaya yardımcı olur.
275  Fâiz. Fâiz yiyenler şeytan çarpmışa dönerler.Fâiz yiyen cehenneme.
276  Fâiz, bereketi öldürür.
277  Korkulardan kurtulmanın yolları.
278  Fâizi terk etmeyenlerin îmânı geçerli değildir.
279  Fâiz alanlar bilsin ki Allah ve Peygamber onlara savaş açmıştır. Bu savaşı kazanma şansları yok. Ne haksızlık yapın, ne de haksızlığa göz yumun.
280  Borçluya kolaylık göster, gerekirse borcu sil.
281  Âhireti aklından bir-an olsun çıkarma!.
282  Borç hukuku. En uzun âyet. Şâhitlikte bir erkek iki kadın?. Şâhitlikten kaçma!.
283  Güveni boşa çıkarma
284  Göklerde ver yerde olan her-şey Allah’ındır.
285  Emenerrasûlü. Îmânın 5 şartı.
286  Muazzam duâ.

95- Enfâl

2      Mü’minlerin özellikleri. Âyetlerin okunması îmanın artması için yeterlidir mü’minlere.
8      Batılın batıllığı en iyi savaş ile ortaya çıkar ve çökmesi de yine savaşla olur.
9      Bin melek ile yardım ve kâlplerin yatışması.
11    Yağmur ile yardım.
12    Allah îman edenlerden yanadır. Vurun müşriklerin boynunu!, kırın parmaklarını!.
15    Savaştan sakın kaçma.
16    Savaştan kaçmanın cezâsı cehennemdir.
17    Attığın zaman sen atmadın, Allah attı.
19    Allah’a karşı kalabalıkların faydası olmaz.
22    Yerde yürüyen canlıların en kötüsü, akıllarını kullanmayanlardır.
24    Savaş hayat verir.
25    Fitneye dikkat.
28    Mallar ve çocuklar imtihan vesilesidir. (Savaş bağlamı).
29    Allah bilinciyle/sorumluluğu ile yaşamak doğruyu yanlıştan ayırma yetisi kazandırır.
34    Azap, zulme iner.
35    Müşriklerin namazı ıslık ve el çırpmak. Yenilgi bir tür azaptır.
36    Kâfirler mallarını sürekli Allah’a ve mü’minlere düşmanlık yolunda harcarlar.
37    Savaş bir imtihandır. Savaş temiz ile pisin, kâfir ile mü’minin ayrılmasını sağlar.
39    Baskı, zulüm ve zorbalık kalkıncaya ve din yalnızca Allah’ın oluncaya kadar savaşın!.
41    Gânimet kimlere verilir?. Doğru ile yanlış savaş meydanında ayrılır.
42    Allah’ın savaşı ayarlaması. Bir delîle göre öl ya da yaşa!.
43    Allah’ın mânevi/psikolojik yardımı. Rûyâ? İle yardım.
45    Savaşta en önemlisi îman ve direnmedir.
46    Birbirinizle çekişirseniz cesâretiniz kırılır ve yılgınlığa düşersiniz. Biraz sabredin.
47    Savaş ahlâkına bir örnek: Kibirsizlik.
48    Şeytan konuşuyor.
49    Din, mü’mini “havaya” sokar. Müşriklerin büyük yanılgısı.
50    Meleklerin can-alış şekli.
51    Allah kullarına asla zulmetmez, kendi ellerinizin sonuçları bu azap.
52    Müşriklerin tutumları Firavunlara benzer.
53    Bir millet kendini değiştirmedikçe Allah da onların hâlini değiştirmez.
55    İnsanların en kötüsü îman etmeyen kâfirlerdir.
57    Anlaşmayı bozanlara sert müdâhale  et!.
58    Şüphelendiğinde anlaşmayı bozabilirsin. Allah sözünün eri olmayanları sevmez.
60    Düşmana karşı gücünüz yettiği oranda kuvvet hazırlayın ve askerî hazırlıklar yapın. Caydırıcı kuvvet olarak.
61    Barışa karşı barış.
63    Îman edenler tek bir yürek olmalı.
65    Savaşa teşvik. Savaştan korkma!. Kâfirler kuru kalabalıklardır.
66    Güçlüklere göğüs germesini bilen 100 kişi 200 kişiyi alt edebilir.
66    Hafifletme. Direnenler iki katı düşmanı yenebilirler.
67    Meydan-savaşı dışında esir alınamaz. Esir fıkhı.
72    Îman, hicret, cihat. Mallarla ve canlarla. Hicret edenlerin dostu yine hicret edenlerdir. Hicret dostluğu.
73    Kâfirler dayanışma içindeler. Siz de dayanışma içinde olmalısınız. Yoksa baskı ve zorbalık hâkim olur.
74    Îman, hicret, cihad edenler ve onlara yardım edenler gerçek mü’minlerdir.
75    Îman, hicret ve cihad şartı. Mîrasta akraba önceliklidir?.

96- Hadîd

3      Allah, evvel, âhir, zâhir, bâtındır.
4      Altı günde yaratılış. Nerede olursan-ol O seninle berâberdir.
5      Lehülmülk.
7      İnfâk et!. İnfâkın karşılığı büyüktür.
8      Neden îman etmiyorsunuz? Peygamber sizi îmâna dâvet edip duruyor. Tüm îmansızlar îmandan dönmüş kişilerdir.
10    Malınla ve canınla Allah yolunda savaş!. Fetihten öncekilerle sonrakiler bir olmaz. Öncülerin ecri daha büyüktür.
11    Allah’a güzel borç (karzen hasenen) vermek.
12    Cennetliklerin önlerinden ve sağ yanlarından nurları koşuşturacak.
13    Mü’minlerle kâfirlerin arasına kapısı olan bir sur çekilecek.
14    Aldatıcının münâfıkları Allah ile aldatması.
16    Îman edenlerin kendilerine gelme zamânı gelmedi mi? Yoksa kendilerinden öncekiler gibi günaha mı daldılar?.
20    Dünyâ-hayâtı, bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, güç ve zenginlik yarışından ibârettir. Tek-başına dünyâ-hayâtı bir kibir ve hırstan ibârettir.Tabi âhiret hesâba katılmazsa. Dünyâ fâni bir yerdir.
21    Genişliği yer ile gök kadar olan cennete girebilmek için yarışın.
22    Başınıza gelen her-şeyi Allah -ezeli ilmince- önceden bilir. Bu nedenle kaybettiklerinize üzülmeyin 22-23.
23    Meydana gelen hiç-bir şey Allah’ın irâdesi/yasası hâricinde değildir. Bu aslında bir nîmettir. Allah kendini beğenmişleri sevmez. Bunlar cimri olurlar 23-24.
25    Peygamberler kesin kanıtlarla gelirler. Kitap, mîzan, demir. Allah, peygamberlere âyetlerine destek olarak demiri de indirmiştir/vermiştir. Çeşitli faydaları olan demirin indirilmesi.
26    İnsanlığın çoğu yoldan çıkmış insanlardır.
27    Ruhbanlık.

97- Nûr

1      Kur’ân üzerinde düşün.
2      Zînânın cezası: 100 değnek. Zîna cezâsını uygulamada acımanız tutmasın ve bir grup da cezâlandırmaya şâhit olsun.
3      Zînâ edenler doğal olarak zînâ edenlerle takılırlar/evlenirler. Mü’minlere haramdır bu.
4      Zînâ iftirâsının cezâsı 80 değnek.
6      Lânetleşme 6-9.
8      Kadını zînâ cezâsından kurtaran sözler/yeminler.
10    Allah, pişmanlık duyanların tevbesini kabûl eder.
11    İfk hâdisesi. 11-20.
12    Bir dedikodu duyduğunda “bu bir iftirâdır” de.
13    Zînâ isnâdına 4 şâhit gerekir.
14    Dedikodu azap sebebidir.
15    Bilgi-sâhibi olmadan fikir-sâhibi olmaya kalkma!.
16    Dedikodudan uzak dur.
19    Çirkinliği yayma!. Dedikodudan haz duyanlara hem Dünyâ’da hem de âhirette acıklı bir azap vardır.
21    Şeytan’ın ardınca gidersen pisliğe bulaşırsın.
22    Garibanın hakkını kesemezsiniz.
23    Mâsum kadınlara zînâ iftirası atanlar lânetlenmişlerdir. Azâba mahkûmdurlar.
24    Diller, eller ve ayakların konuşacağı gün.
26    Kötü erkekler kötü kadınlara, kötü kadınlar da kötü erkeklere meyleder. Temizler de temizlere meyleder.
27    Kendi evinizden başka evlere selâm vermeden girmeyin. Kur’ân âdap öğretiyor.
30    Mü’min erkekler bakışlarını sakınsınlar, ırzlarını ve nâmuslarını korusunlar. “iş” erkekten başlıyor.
31    Mü’min kadınlar da bakışlarını sakınsınlar, nâmuslarını korsunlar ve açılıp saçılmasınlar. Baş-örtüsü. Kadınların örtmesi gereken yerlerini göstermesi serbest olanlar. Kadınlar alımlı yürümesin.
32    Bekârları evlendirin.
33    Evlenemeyenler iffetli davransınlar. Esirleri fuhşa zorlamayın. Köleleri esâretten kurtarmak için maddî yardımda bulunun.
35    Müteşâbih âyetlerin kralı. Allah anlatılıyor. Nûr üstüne nûr.
36    Işık evler.
37    Delikanlı mü’minleri ne alış-veriş, ne ticâret, namazdan, zekattan ve Allah’ı anmaktan alıkoyamaz, çünkü âhiretten korkarlar.
38    Allah lâyık gördüğüne hesapsız rızık verir.
39    Kâfirlerin yaptıkları işler serap gibidir. Yakından bakıldığında değersizlikleri anlaşılır.
40    Denizde kat-kat karanlıklar vardır, öyle ki elini uzatıp baksan elini de göremezsin.
41    Göklerde ve yerde her-şey Allah’ın yüceliğini dile getiriyor, görmüyor musun?.
42    Mülk O’nun olduğu için bütün yollar Allah’a çıkar.
45    Allah, kımıldayan her canlıyı “su”dan yarattı.
48    Laiklerin Allah-peygamber derdi yok.
50    Laikler/münâfıklar zâlimdir.
51    İşittikten sonra itaat edenler samîmidir.
52    Mutluluğun formülü: Allah’a ve peygambere itaat; emirlere itaatsizlikten sakınma; saygıda kusur etmeme.
53    Yemin edip durmayın, itaat edin. Sizden istenen budur.
54    Tebliğ, yapanın sorumluluğunu kaldırır, yapılana pek fayda vermez. Peygambere itaat, doğru yolda olunduğunun göstergesidir.
55    Allah söz veriyor: îman edip sâlih amel işleyenler yer-yüzünün önderliğine gelecekler ve din güçlenecektir. Böylelikle artık yalnız Allah’a ibâdet edilecektir. Buna karşı çıkanlar fâsık/kâfirlerdir.
56    Namaz ve zekat ve itaat sevgi ve rahmet nedenidir.
57    Sakın o kâfirlerin yer-yüzünde karşı konulmaz bir güce sâhip olduğunu sanma!.
58    Sabah, öğle ve yatsıdan sonra ana-babanın yanına izin isteyerek girin.
60    Çok yaşlı kadınlar açılıp-saçılmamak kaydıyla örtünmeden dışarı çıkabilirler. Ama örtülü olurlarsa daha iyi olur.
61    Köre, topala, hastaya sakınca/zorluk yoktur. Ayrı-ayrı ya da berâber yemek yenilebilecek kişiler.
62    Gerçek mü’min.
63    Peygamberin çağrısı normâl bir çağrı değildir.
64    Lehülmülk.

98- Âl-i İmran

2      Lâilâheillallah. Hayyu Kayyum.
7      İlk okunuşta herkesin anlayabileceği âyetler (muhkem). Müteşâbih âyetler. Kâlplerinde eğrilik olanlar müteşâbih âyetlere yönelirler.
10    Kâfirler cehenneme/ateşe odun olacaklar.
12    Kâfirler eninde-sonunda yenilecekler. Bunu kâfirlerin yüzlerine haykırmamız emrediliyor.
13    Allah yolunda savaşanlar, kâfirlere iki kat görünür.
14    Dünyâ’nın da câzibesi vardır ancak âhiret güzelliği yanında değersizdir.
15    Hayırlı nîmetler.
17    Güçlüklere göğüs ger, sözü namus bil, yürekten bağlılık sâhibi ol, infâk et ve seherlerde bağışlanma dile.
18    Allah’tan başka gerçek ilâh olmadığı çok açıktır.
19    Allah katında din İslâm’dır. Nizâlaşmak ayrılık getirir.
20    İslâm’a giren, doğru yola girmiş demektir. Teslim olmak için ne bekliyorsunuz?
22    Amelleri boşa gitmiş olanlar.
26    Mülkün mutlak sâhibi Allah’tır.
28    Îman edenleri bırakıp da kâfirleri dost/müttefik edinmeyin. Kim bunu yaparsa Allah ile ilişiği kesilir. Allah’ın öfkesini çekmekten sakın.
30    Kötüler, âhiretin hiç gelmemesini isterler.
31    Allah’ı sevmek demek, peygambere uymak demektir.
32    Allah’a ve peygambere itaat.
33    Seçilmiş âileler. Bu âilelerin üstünlükleri adanmışlık ve adamışlıkla ilgilidir. Hepsi de kurban ile sınanmıştır.
35    Adak.
36    Adama.
37    Allah lâyık gördüğüne hesapsız rızıklar verir.
38    Namazda zihin kâlp ile birleşerek değişik düşünceler ve umutlar üretir.
39    Hz. Zekeriyya’nın duâsına icâbet.
40    Zekeriyya’nın sorgulaması.
42    Meryem, zamânının kadınlarının üstündeydi. Namazın rükünleri.
46    Beşikteki çocuğun (İsa) konuşması.
47    Meryem’in hiç-bir erkek eli değmemişken hâmile kalması. O, “Ol” deyince oluverir.
49    Hz. Îsa’nın apaçık mûcizeleri.
52    İnkârın derinliği görününce mü’mine, hemen yardımcı/havâri aramaya başlar.
54    Bütün plânlar/tuzaklar Allah’tan döner.
59    Îsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Babasızdır. Bir-anda “ol” diyerek yaratılmışlardır.
61    Mübâhele.
64    Ey insanlar! Gelin ortak bir çağrıda (şirk yapmama) birleşelim. Tevhidin târifi.
65    Aşırı tartışma aklı bloke eder.
66    Hiç bilginiz olmayan konuda tartışmayın.
67    Hz. İbrâhim yahudi-hristiyan değildi. Müslümandı. Yahudi-Hristiyanların dinleri şirk içeriyor.
68    Allah, îman edenlerin velisidir.
70    Teoride kabûl ettiği hâlde pratikte âyetleri inkâr etmek.
73    Yürünecek yol, Allah’ın gösterdiği yoldur.
74    Allah lâyık gördüğüne peygamberlik/ayrıcalıklar verir.
75    Ehl-i kitabın iyileri-kötüleri. Yahudiler “sıradan halka” karşı yaptıkları kötülüklerden sorumlu olmadıklarını söylüyorlar.
78    Allah adına yalan.
79    Peygamber: Rabbâniler olunuz!.
83    Allah’ın dîninden (İslâm-teslîmiyet) başka din arama!.
84    Peygamberler arasında ayrım yapma!.
85    İslâm başka din kabûl edilmez  .
86    Allah zâlim bir halkı doğru yolda yürütmez.
90    Îmandan sonra küfre dönüp iyice kâfirleşenlerin tevbeleri kabûl edilmeyecektir. “Ne olursan ol” sözü geçersizdir.
91    Kâfir olarak ölenin hâli perişan.
92    Sevdiğiniz şeylerden başkalarına da vermedikçe îman etmiş/iyilik yapmış sayılmazsınız.
96    İnsan/insanlık için dikilmiş ilk ev Bekke/Mekke’dekidir.
97    Kâbe, güvenlik merkezidir. Hacc Allah’ın, kulu üzerindeki hakkıdır. Hacca gitmek, keyfi bir şey değildir. Zorunlu bir şeydir. Gücü yetenin gitmemesi olmaz.
100  Ehli kitaba/yahudilere uyarsanız sizi yolunuzdan döndürürler.
101  Âyetlere ve peygambere rağmen îmandan dönülmez.
102  Müslüman olarak ölmeye bak.
103  Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Allah’ın nîmetini hatırlayın.
104  Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükle mücâdele eden bir topluluk bulunsun.
105  Ayrılığa düşmeyin.
108  Allah yarattıklarına hiçbir haksızlık yapmaz.
109  Tüm kâinât Allah’ın olduğu için, O’nun istediği gibi hareket eder.
110  Mü’minler insanlığın yüz-akıdır. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sarsılmaz îman. Ehl-i kitap içinde inananlar varsa da çoğu yoldan çıkmıştır.
111  Eğer gerçekten îman ederseniz kâfirler size ufak-tefek olanlar dışında zarar veremezler. Savaşırlarsa dönüp kaçarlar.
112  Allah’ın ipine sarıl. Ehl-i kitaba alçaklık damgası vurulmuştur.
113  Ehl-i kitap içinde gece vakitlerinde Allah’ın âyetlerini okuyup secdeye varanlar da var.
114  Erdemli ve dürüst insanların özellikleri. Emri bil mâruf ve anil münker.
117  Allah zulmetmez, insanlar kendilerine zulmediyor.
118  Size kötülük edip duranları sırdaş edinmeyin.
119  Kâfirlere genelde güvenme!. Sen onlara iyilikle yanaşsan da onlar seni hiç sevmezler.
120  Direnç ve sabır, kâfirlere karşı zafer getirir.
122  Îman edenler sâdece ve sâdece Allah’a güvenmelidir.
123  Karşı tarafa karşı, güçsüz iken da zafer kazanılabilir. Bedir örneği.
124  Üç-bin melekle yardım.
125  Direnç sâhiplerine beş-bin melekle yardım. Nicelikten ziyâde nitelik önemlidir.
126  Melek ile yardım duygusal/psikolojiktir.
127  Kâfirleri şu-anki durumlarına göre yargıla.
130  Ey müslümanlar! Fâiz yemeyin. “Fâize bulaşmadan güçlü olunmaz” demeyin.
133  Cennete girmek için yarışın.
134  Güzel ahlâk sâhiplerinin/cennetliklerin özellikleri. İnfâk, öfkeyi giderir.
135  Günahları Allah’tan başka kimse bağışlayamaz. Günahta ısrâr etme!.
138  Kur’ân, hak-hakîkati açıkça bildiren bir kitaptır.
139  Eğer gerçek îmânınız varsa sırtınız yere gelmez.
140  Bozgun ile imtihan ve adam seçimi. Şehitsiz olmaz. Allah zâlimleri/kâfirleri hiç sevmez.
141  Savaş, kaliteli-insan seçimidir.
142  Yoksa siz, Allah içinizden cihat edenleri ve direnenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz?
143  Ölümden önce ölüme heveslenmek ama ölümle karşı-karşıya gelince sâdece seyretmek.
144  Muhammed. Peygamber ölümsüz bir varlık değildir.
145  Hiç kimse Allah’ın izni olmadıkça ölmez. Herkese isteğine göre nîmet verilir: Maddî-mânevi.
146  Lîderin ölmesi dâvâyı bitirmez.
147  Direnenlerin duâsı. Îmanda samîmi, cihadta sebatkâr olun.
149  Kâfirlere itaat ederseniz sizi gerisin-geri döndürürler.
151  Müşrikler sürekli bir korku içindedirler. Küfür korku oluşturur çünkü.
152  Gevşeme ve itaatsizlik zaferi tersine çevirir.
153  Acılar adamı adam eder ve elden çıkana üzülmemeyi sağlar.
154  Acının ardından güven. Yanlış kader inancı. Ölümü öldüremezsiniz.
155  Şeytan’a zayıf tarafından yakalanmamaya gayret et!.
156  Ölümün kritiği yapılmaz. Ölüm gelmiş bir kere.
157  Allah yolunda ölmek de öldürmek de nîmettir. Kılıç yarası biriktirmek, altın ve gümüş biriktirmekten çok daha üstündür.
159  Kırıcı konuşursan yalnız kalırsın. Şûra. İşleri danışarak yürüt ve ortak kararı uygula.
160  En güçlü silah bile Allah’ın yardımı karşısında faso-fisodur.
161  Peygamberler asla yolsuzluk yapmazlar, aksine yolsuzlukları kaldırmaya gelmişlerdir.
164  Peygamberler büyük nimetlerdir.
165  Bu başımıza nerden geldi mi diyorsunuz? Kendi ellerinizin yaptıkları yüzünden. Emre itaatsizlik bozguna yol açar.
166  Savaşlar aynı-zamanda gerçek îman sâhiplerini ortaya çıkarmak içindir.
167  Yalan=kâlpte olmayanı söylemektir.
169  Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Onlar diridirler.
170 Şehitlerin rahatı yerinde.
173  Düşmanın büyük askeri gücünü duyunca îmanları artanlar ve şöyle diyenler: Hasbünallahi ve nîmel vekil. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.
174  Allah’ın rızasını her şeyin önünde tut. Seferde ticâret.
175  Şeytan insanları kendi yandaşları ile korkutmaya çalışıyor. Allah korkusuyla (haşyet) bu aşılabilir.
176  Azgın kâfir olma yarışı.
178  Allah kâfirlere doya-doya günah işlemeleri için mühlet veriyor. Utanç-verici azap.
179  Mü’min (temiz) ve münâfık (murdar) ancak savaşla bir-birlerinden ayrılabilir ve açığa çıkabilir. Allah îman edenleri kâfirlerin insafına bırakmaz. Allah kimseye gaybı bildirmez. Peygamber aracılığı ve vahiyle bildireceğini bildirir sâdece. Îman büyük bir şeydir, o yüzden îmânın karşılığı da büyük olacak.
180  Cimriliği iyi bir şey sanmayın. Biriktirdikleriniz kıyamette boynunuza sarılacak.
182  Cehennem, kulun kendi ellerinin yaptıklarının bir sonucudur.
185  Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zâikatül mevt. Dünyâ-hayâtı geçici bir zevkten başka bir şey değildir.
186  Mallarla ve canlarla imtihan. İncitici sözlere yerine göre sabret.
189  Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.
191  Ayaktayken, otururken, yatarken (her hÂlde Allah’ı an/hatırla ve görklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşün.
193  İyilikle dolu bir hayat yaşamış olarak sâlihler gibi ölmeyi dile!.
195 “Hicret edenlerin, Allah için ezâ-cefâ çekenlerin, savaşanların ve ölenlerin yanlışlarını sileceğim ve onları cennetlere koyacağım” diyor Allah.
196  Kâfirlerin egemenliğine aldanma! Bu, geçici bir tatmindir.
199  Kitap ehlinden hem kendilerine hem de müslümanlara inenlere îman edenler vardır. Takvalıdırlar. İhânet etmezler. Onlar da cennete girecekler.
200  Ey îman edenler!. Güçlüklere göğüs gerin ve bunda düşmanlarınızı geçin, dâima uyanık olun, Allah bilinciyle yaşayın. Kurtuluşun yolu budur.

99-   Saff

1      Göklerde ve yerde her-şey Allah’ı anar.
2      Yapmayacağınız şeyi söylemeyin, Allah çok kızıyor 2-3.
4      Allah, yolunda kenetlenerek savaşanları sever.
5      Yalpalayanlar doğru yolu bulamaz.
6      “Ahmed” müjdesi.
7      Allah’ın âyetlerini bırakıp, kendi uydurduklarına sarılanlar kâfirdir.
8      Kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nûrunu tamamlayacaktır.
9      İslâm tüm “din”lerden üstündür. Allah, elçisini, dini hayatta yaşanması (zâhir kılması) için göndermiştir.
11    Allah’a ve peygambere îman edip Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat ederseniz azaptan kurtulursunuz.
12    Büyük zafer.
13    Allah yolunda mallarla ve canlarla yapılan savaş bir nimettir. Arkasından bir-çok nîmet/mükâfat getirir.
14    Allah’ın yardımcıları olun. Sonunda zafer inananlarındır.

100- Cum’a

1      Her-şey Allah’ı övüp yüceltiyor. O kâinâtın yegâne hâkimi ve hükümdârıdır.
3      Hz. Muhammed tüm insanlara geldi.
5      Vahyin sorumluluğunu taşımayan âlimler, kitap-yüklü eşek gibidirler.
7      Günahkârlar ölümü isteyemezler.
8      Vur yüzlerine!: O kaçıp durduğunuz ölüm sizi mutlakâ bulacaktır!.
9      Cuma-namazı sırasında alış-verişi bırakın.
10    Namazdan sonra da Allah’ı anmaya devâm edin.
11    “Sahabeler”’ peygamberimizi çıkar için bırakıp gitmişlerdi. Allah katındaki menfaat eğlenceden çok daha hayırlıdır.

101- Beyyine

1      Apaçık delil gelinceye kadar değişmeyecekler.
2      Kur’ân, Peygambere gelene kadar meleklerden başka kimse ona dokunmamıştı. Bu nedenle de tertemizdir.
3      Kur’ân ayaklanma/kıyam kitabıdır.
4      Kur’ân, kıskançları açığa çıkarır. Ortalığı karıştıran bir kitaptır.
5      Allah’ın insanlardan istediği.
7      Îman ve sâlih-amel işleyenler mahlûkâtın en iyisidirler.
8      Râzı olmak ve râzı olunmak.

102- Haşr

2      Samîmi olursanız, hiç ihtimâl vermediğiniz yardımlara nâil olursunuz.
3      Azap bi-şekilde gelir.
4      Allah’a ve peygamberine savaş açanların sonu kötü olur.
5      Ağaç kesmemeli fakat ağaçtan daha önemli şeyler de var.
7      Servet birilerinin elinde devlet hâline gelmesin!. Sermâyedarların sermâyesi aslında kamunun malıdır. İbnus-sebil.
9      Ensârın özellikleri. Kendi ihtiyâcı olmasına rağmen başkasına yedirirler.
11    Münâfıklara güvenilmez, Allah’tan çok insandan korkarlar. Yahudilerle iş tutmayı severler. 11-13.
14    Münâfıklar kimseyle yalın-kılıç savaşamazlar, ancak cephe gerisinden.. Münâfıklar yek-vücut gibi görünürler ama kendi içlerinde param-parçadırlar.
16    En büyük yalancı Şeytan’dır. Şeytan. “ben Allah’tan korkarım” der.
18    Yarın için ne hazırladığına bak.
19    Allah’ı unutursan Allah da seni unutur.
21    Dağların “emâneti” kabûl etmeyişlerinin nedeni. Bu Kur’ân bir dağa inmiş olsaydı dağ korkudan (haşyet) param-parça olurdu. Ey insan! Ya sen ne yapıyorsun?.
22    Allah’ın isimlerinden bir demet 22-24.

103- Münâfikûn

1      Münâfıklar yalancıdır.
2      Münâfıklar dil ile ikrarın arkasına sığınıp Allah yolunda eylemden sürekli yan çizerler.
3      Münâfıklar sözün maksadını kavrayamazlar. Bir-birlerine dayandırılmış kereste gibidirler. Söylemleri ile eylemleri bir-birini tutmaz.
4      Münâfıkların özellikleri. Münâfıklar her lafı aleyhlerine sanırlar. Münâfıklardan uzak dur. Allah belâlarını versin.
6      Allah yalpalayıp duranları doğru yola çıkarmaz ve affetmez.
7      Münâfıklar derin düşünemezler. Kendilerini rızık-verici zannetmeye başlarlar.
9      Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.
10    Sonunda pişman olmak istemiyorsanız mallarınızdan karşılıksız harcayın. Verilen her yardım yetersizdir.

104- Mücâdile

1      Kadının dâvâ hakkı.
2      Zıhar. İnsanın annesi, onu doğurandır.
3      Zıhar yemîninin kefâreti. İki ay zıhar orucu 4.
6      Siz unutsanız da Allah unutmaz.
7      Her üç kişiden dördüncüsü Allah’tır. Bir toplulukta bir fazla Olan Allah’tır.
8      Kelimelerin değiştirilmesine örnek.
9      Toplantılar iyilik ve Allah bilincini arttırmak için olmalıdır.
10    Kötü niyetli toplantıların/konuşmaların moderatörü Şeytan’dır.
11    Meclislerde yer açın dendiği zaman yer açın.
12    Peygamber ile özel görüşme yapacağınız zaman önce bir infâkta bulunun. İnfâk edecek malınız yoksa üzülmeyin, Allah muaf tutarak affeder.
13    Önceki âyetteki infâk hükmünün değiştirilmesi/kaldırılması.
14    Yahudilerle iş tutanlar ve onlara sempati besleyenler münâfıktır. Tarafsız olanlara azap. 14-15.
16    Dil ile ikrarlarının arkasına sığınanlar.
17    Mallar ve evlatlar Allah’ın azâbını savamaz.
19    Hizbuşşeytan rûhunu Şeytan’a satmış kişilerdir. Şeytan tarafından istilâ edilmişlerdir.
21    Zafer Allah’ın ve Peygamberin olacak.
22    Mü’minler Allah’a ve peygambere düşmanlık yapanlarla zinhar dost/müttefik olamaz. İsterse babaları, oğulları ya da akrabaları olsa bile. Hizbullah. Çift-taraflı râzılık.

105- Ahzâb

1      Peygambere emirler. Kâfirlere ve münâfıklara uyma! 1-3.
4      Kadınlar anneleriniz, evlatlıklarınız da oğullarınız değildir.
5      Evlatlıklar öz-babasına nispetle anılacak.
6      Peygamber îman edenlere kendi canlarından daha önce gelmelidir, hanımları da annelerinizdir. Mîrasta kan-bağı din-bağından önce gelir.
9      Allah’ın tabiat olayları ile yardımı.
10    Gerçek îman savaşta belli olur. Ağır sınanma. Savaş, münâfıkları ve hafif mü’minleri belli eder. Fitne ve korku. Münâfıklar îmandan ziyâde şirke daha kolay adapte olurlar. Hattâ mü’minlere karşı savaşabilirler bile. Münâfıklar sizin cephenizden ayrılsa daha iyi olur. Savaşta direnç gösteremezler. Ölmekten çok korkarlar. Îmanlarında büyük bir sorun vardır. 10-18.
14    İnsanların içinde derin bir münâfıklık olabilir, bunu da temizlemek gerekir.
15    Allah’a verilen söz nâmustur, hesap sorulur.
16    Ey savaştan kaçanlar! Bir ömür biter ve yine ölürsünüz. Ama ebedî yaşamı kaybedersiniz.
18    Zora gelmeyen tipler. Zora gelmeyen tiplerin özellikleri 18-20.
19    Zora gelmeyen tiplerde îman sorunu vardır.
21    Îman edenler için Peygamberde güzel bir örneklik vardır.
22    Savaş, îmanlıların îmanını ve teslimiyetini arttırır.
23    Mü’min adam ölümden korkmaz. Şehâdet bir “fırsat”tır.
26    Müslüman toplumun caydırıcılığı. Beni Kurayza yahudilerine ağır bir ders.
27    Allah’ın mü’minlere mîrası.
28    Eşlerle yapılacak anlaşma 28-29.
30    Peygamber eşlerinin günahlarına iki kat  (kat be kat) cezâ, sevaplarına iki kat sevap 30-31.
32    Ey Peygamber/mü’min hanımları! Edâlı konuşmayın, doğal konuşun.
33    Ey kadınlar! Açılıp-saçılıp-süslenip gezmeyi bırakın da vakarınızla evlerinizde oturun, namaz kılın, zekat verin, ibâdet edin. Dedikodudan uzak durun. Allah sizden kiri gidermek istiyor.
34    Ey hanımlar! Okunan Kur’ân’ı hatırlayın ve üzerinde düşünün.
35    İyilikte kadın-erkek eşittir.
36    Allah ve peygamberi bir işe hüküm verdiğinde artık kimse görüş ileri süremez. Karşı gelen îmandan çıkar.
37    Zeyd. Evlatlıkların boşanmış eşleriyle evlenilebilir. Hz. Zeynep olayı. Asıl çekinilmesi gereken, halk değil, Allah’tır.
38    Allah’ın emrini dinledi diye hiç kimse suçlanamaz. Allah’ın hükmü tartışmaya açık değildir.
39    Peygamberler Allah’tan başka kimseden korkmazlar.
40    Muhammed (sav). Hz. Muhammed son peygamberdir.
41    Allah’ı hiç aklınızdan çıkarmayın.
43    Allah ve melekler mü’minlerin üzerine titrerler. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak isterler.
46    Peygamber nûr saçan bir kandildir (sirâc).
49    Zifaf gerçekleşmeyen evliliklerden boşanma usûlü.
50    Peygambere mahsus evlilik.
53    Davet edildiğin yere kök salma!. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberi incitmeyin. Peygamber eşleriyle evlenemezsiniz. Kadınlarla gözlerinin içine bakarak konuşmayın.
56    Allah ve melekler peygambere destek olurlar. Ey îman edenler! siz de yardım edin ve destek olun.
59    Ey kadınlar! dışarı çıkarken üzerinize örtülerinizi alın, tanınıp eziyet edilmemeniz için en uygun davranış budur.
60    İki-yüzlülere, melunlara, fitnecilere ölüm! 60-61.
62    Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.
63    Kıyâmetin ne zaman kopacağını sâdece Allah bilir. Peygamber bilmez.
66    Son pişmanlık fayda vermez.
68    Cehennemlikler diyecekler ki: Rabbimiz! Biz büyüklerimize/lîderlerimize uyduk da bizi sapıklığa sürüklediler.
70    Allah bilinciyle yaşayıp dürüst olanların işleri yolunda gider ve günahları bağışlanır 70-71.
72    Emâneti dağlara, göklere ve yere sunduk da kabûl etmediler. Bir tek insan kabûl etti ama o da kâfirlik yaparak câhil ve zâlim biri oldu çıktı.

106- Nîsâ

1      İnsanın yaratılışın tek bir öz/nefs/kişi’den başlaması.
2      Öksüzün malına göz dikme!.
3      Çok-eşlilik.
4      Kadınların mehrini verin.
6      Öksüzlere göz-kulak olun. Mallarını koruyun.
7      Mîras.
8      Mîras, uzak-akrabaları da kapsar.
10    Öksüzün malını haksızca yiyenler karınlarını ateş ile doldurmuşlardır.
11    Mîrasta erkeğe 2, kıza 1 pay verilir. Mîras taksimi. Mîrasta vasiyet ve borç göz-önüne alınmalı. Mîras taksimini Allah yapar.
15    Lezbiyen (lâti) kadınların ve zînâ yapan kadınların fuhşu için dört şâhit. Fuhşun cezâsı.
16    Zînâkârları/eş-cinselleri cezâlandırın. Tevbe ederlerse eziyetten vazgeçin.
17    Tevbe, uzun zaman geçmeden önce yapılmalıdır. Geçerli tevbe budur.
18    Son-dakîka tevbesi, “Firavun tevbesi” geçersizdir.
19    Aldatma olmadıkça kadınların mîraslarını zorla almayın. Hoşlanmadığın kadında/kişide hayır olabilir.
20    Mehir olarak çok fazla mal bile vermiş olsanız, boşandığınızda geri almayın.
21    Unutmayın ki kadınlarınızla yıllarca aynı yastığa baş koymuşsunuz.
22 “Çok yakın akraba” [ana-bacı-kız-yeğen-hala-teyze vs. gibi] evliliği yasak.
23    Evlenilmesi haram olan kadınlar.
24    Evli ve nişanlı kadınlarla evlenmek haram. Savaş-esiri hâriç. Ma meleket eymânikum. Muta nikâhı?
25    Esir kadınların zînâsında hür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanır. Bekârlıktan bıkmış erkekler esir kadınları düşünebilir. Fakat sabretmeniz daha hayırlıdır.
26    Allah günahları bağışlamak istiyor.
28    İnsan [özellikle cinsel anlamda] zayıf yaratılmıştır.
29    Bir-biriniz mallarını karşılıklı rızâya dayanan ticâret yoluyla bile olsa haksızlıkla yemeyin.
31    Büyük günahlardan kaçarsan küçük günahların da affolunur.
32    Kadınlar kadın olmalarından dolayı şikâyet etmesinler.
33    Evlatlık aldığınız ve kardeş edindiğiniz kişilere de mîrastan pay verin.
34    Erkek, kadının gözeticisi/koruyucusudur. Kadınlar erkeklere itaatsizlik yapmasın. Şiddetli geçimsizlikte nasıl davranılır? Kadının dövülmesi.
35    Karı-koca arasında ara-buluculuk.
36    Allah kendini beğenmiş kibirli insanları sevmez.
37    Kibirli insanlar aynı zamanda cimridirler. Cimriler sürekli cimrilik tavsiyesi yaparlar.
38    Gösteriş için yapılan yardım.
39    Bir iyiliği Allah rızâsı için yapmak insana ne zarar verir?.
40    Allah, kulunun yaptığı en ufak bir iyiliği bile arttırabilir.
43    Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza durmayın. Cünüp iken temizleninceye kadar namaz kılma! Teyemmüm temiz bir toprakla olur.
44    Sapkınlar herkesin yoldan çıkmasını isterler.
46    Yahudilerin kelime oyunları.
48    Allah mutlak-anlamda sâdece şirki bağışlamaz. Bundan başkasını ise lâyık görürse bağışlar. Ortak koşan müthiş bir iftirâ etmiştir.
50    Allah adına yalan söylemek büyük günahtır.
51    Mü’minler yerine kâfirleri destekleyenler, yahudileşenlerdir.
52    Allah’ın lânetlediği kurtulamaz.
53    Yahudilerdir insanlığı aç bırakanlar.
56    Deriler yandıkça yenileri verilecek.
58    Emânetleri ehline verin.
59    Allah’a, Peygambere ve iş-başına getirdiğiniz emir-sâhiplerine itaat. Anlaşmazlıklarda âyetlere ve sünnetlere gidip yol bulmaya çalışın.
60    Tağut tarafından mahkeme olmayı kabûl edenler, Allah/Kur’ân tarafından mahkeme olmak istemiyorlar. Hâlbuki tağut sizi kandırmak istiyor.
61    Tağutu bırakın, Allah’a ve peygamberine gelin. Anlaşmazlıkları başka türlü çözemezsiniz.
62    Kötülükleri işleyip de “kötü bir niyetimiz yok” demenin bir anlamı yok.
63    Kâfirleri ciddiye alma ve sözünü de sakınma. Fakat onlara etkili konuş.
64    Peygamberler, tâbi olunsun diye gönderildi.
65    Yemin olsun ki, anlaşmazlık konusunda peygamberi hakem kılıp onun verdiği hükme tam anlamıyla teslimiyet göstermeyenlerin îmânı geçersizdir.
71    Düşmana karşı hazırlıklı olun ve birlik hâlinde top-yekün savaşın.
74    Âhireti Dünyâ’dan üstün tutanlar Allah yolunda savaşırlar. Allah yolunda savaşanlar büyük mükâfatlar görecekler.
75    Size ne oluyor da o ezilen, perişân olmuş ve yalvarıp duran erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?.
76    Îman edenler Allah yolunda, kâfirler ise tağut yolunda savaşırlar. Şeytan’ın dostlarıyla savaşın. Şeytan’ın hilesi zayıftır.
77    Savaş sözünü duyunca insanlardan Allah’tan korkar gibi hattâ daha fazla korkarlar ve Allah’a savaşı ertelemesi için yalvarırlar. Âhiret Dünyâ’dan hayırlıdır.
78    Nerede olursanız-olun ölüm sizi bulur. Göklere çıksanız bile. Gök-delenlerde olsanız bile. İyilikler ve kötülüklerin izni Allah’tan.
79    Başınıza gelen iyilikler Allah’tan, kötülükler ise kendi elleriniz yüzündendir.
80    Kim Peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.
81    Kâfirlerin suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç.
82    Kur’ân’ı incelediğinizde göreceksiniz ki onda çelişki yok.
83    Dedikoducu medya-habercilik yasaktır.
84    Savaş bir-çok sorunu çözer. O yüzden savaşmaktan çekinme ve Allah yolunda savaş!. Mü’minleri de savaşa teşvik et. Kâfirlerin gücünden korkma! Savaşta önemli olan “yürek”tir.
85    Güzel ve çirkin işlere aracı olanlara o işlerden pay vardır. Savaşa aracı olana, teşvik edene mükâfat, savaşı kötüleyip kaçanlara aracı olana cezâ var. Savaş, karşılığı güzel olan iştir.
86    Size selam verene/barış teklif edene, iyilikle yaklaşana siz daha güzel bir selamla, iyilikle karşılık verin.
87    Allah gibi doğru sözlü bulamazsın.
88    Allah’ın saptırdığını yola getiremezsin.
89    Münâfıkların kötü işlerine/düşmanla iş-birliğine ortak olmayın. Bu konuda fazla üstünüze gelirlerse de onları öldürün.
91    Tarafsızlara dikkat et! Her-an ihânet edebilirler. Bunları savaş-meydanında bulduğunuz yerde öldürün. Açık bir yetkidir bu.
92    Bir mü’minin diğer bir mü’mini öldürmesi söz-konusu değildir. Başka kavimlerden olan mü’min bir adamı yanlışlıkla öldürmenin cezası. Peş-peşe iki ay oruç.
93    Bile-bile öldürmenin cezâsı cehennemdir.
94    Câhillere kızma! Daha önce sen de bu durumdaydın da Allah sana lütufta bulundu.
95    Oturanlarla, ölümü göze alarak canla-başla savaşanlar/cihad edenler bir değildir, savaşanlar elbetteki daha üstündür.
97    Ey mustazaflar! Yer-yüzü yeterince geniş değil mi? Hicret etseniz ya...
98    Kadın çocuk hicretten muaf tutulabilir. Üstteki âyetin hükmü dışındadırlar.
100  Allah yolunda hicret edenler barınacak çok yer bulurlar. Bolluğa da kavuşurlar. Allah yolunda Hicret ederken ölenler şehit olur.
101  Savaşta namazın kısalması.
102  Savaşta tek-rekat namaz. Kâfirler mü’minler eliyle perişan olacaklar.
103  Ayakta, otururken ve yatarken (yâni her hâlde/şartta) Allah’ı anın. Namaz, vaktinde edâ edilmelidir.
104  Düşmanı hiç-bir zaman hafife alma!. Çok da önemseme!.
105  İnsanlar arasında Kur’ân ile hükmet ve sakın hâinlerin savunucusu olma!.
106  Her-zaman Allah’tan af dile.
107  Fıtrat bozulmadan günah işlenmez.
112  İftira.
113  Kur’ân, sapmadan korur. Doğru düşünme yetisi kazandırır.
114  Gizli yapılan konuşmaların/işlerin çoğunda hayır yoktur.
115  Allah’ın yolundan başka yollara girme!.
116  Ortak koşanlar (şirk) bağışlanmayacak. Diğerleri ise duruma göre.
117  Allah’ı bırakıp da kadınlara/dişilere tapanlar.
119  Fazla hayal kurmak şeytandandır. Yaratılışı değiştirmek Şeytan’ın telkiniyle olur. Allah yerine İblis’i dost edinenler perişandırlar.
120  Şeytan’ınki kuru bir aldatmadır. Şeytan insanı sürekli hayâllere kaptırarak oyalar durur. Gerçek, Şeytan’ın söylediğinden başkadır.
123  Cennet kimsenin kuruntularıyla kazanılacak bir değildir. Kimsenin kuruntularına göre bir yer de değildir.
125  İbrâhim’in dînine uy!.
128  Kadının söz-hakkı.
129  Kadınlar arasında adâleti sağlamaya güç yetiremezsiniz.
133  Ey insanlar! Allah isterse sizi bitirir ve yerinize başkalarını getirir.
134  Allah’tan hüm dünyevî hem uhrevî nîmet iste!.
135  Kendiniz, ana-babanız veya akrabalarınız aleyhine olsa bile adâletten şaşmayın. Sâdece gerçeği söyleyin. Şâhitlik konusu çok-çok önemli.
136  Îmânın 5 şartı: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe îman. Hesap bunlardan sorulacak. Hayrın-şerrin Allah’tan olması söz-konusu edilmiyor.
137  İnkarda sürekli olanlar affedilmeyecek. Îman etmek bir oyun değil.
138  Münâfıklara müjde!.
139  Mü’minleri bırakıp da izzet ve şeref için kâfirleri dost/müttefik edinenlere acı bir azap var. Müşriklerin yanında yer almakla şeref ve izzet kazanılmaz, kaybedilir.
140  Allah’ın âyetlerine küfredip onlarla alay edenlerin meclisinde durma! Yoksa onlara benzersin.
141  Allah, kâfirlerin mü’minleri ber-taraf etmesine fırsat vermeyecektir.
142  Namaza üşene-üşene kalkanların gösterişten başka bir-şey değil.
143  Allah’ı nâdiren hatırlayanlar iki arada-bir derede bocalayıp dururlar.
144  Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost/müttefik edinmeyin.
145  Münâfıklar cehenneme.
147  Şükür îmandan önce gelir. Şükretmeyen, îman da edemez.
148  Allah mazlumlar hâriç, kötü sözün açıkça söylenmesinden râzı değildir. Mazlumun isyân hakkı.
149  Bağışlayanı Allah da bağışlar.
150  Çeşitli sapık inanç şekilleri. Allah’ı tanıyıp da Peygamberi tanımayanlar kâfirdir.
151  Küfür ile îman arasında yol tutturmak isteyenler kâfirdir ve azâba düşerler.
153  “Allah’ı bize açıkça göster” dileği. Buzağıya tapma olayı.
155  Allah’a inanmayanlar çok az şeye inanırlar. Yahudilerin (azı müstesna) îman etmesini bekleme!.
157  Îsa’yı öldürmediler ve asmadılar, öyle zannettiler. Çarmıh meselesi.
158  Hz. Îsa ölmedi, Allah katına yükseldi.
160  Zâlimlik ve sapıklık bir çok helâli haram yapar, kısıtlar.
161  Fâiz, helâli haram yapar.
162  Yahudilerin iyileri. Îman eder, namaz kılıp zekat verir.
167  Kâfirlik edip Allah yolundan alıkoyanlar iflah olmaz bir sapıklık içindedirler.
169  Ebedi cehennem cezâsı Allah için sorun değil.
170  Îman, insanın kendi iyiliği içindir.
171  Dinde aşırılığa kaçmayın. Meryem-oğlu Îsa ancak Allah’ın bir elçisidir, onu kullanarak şirke girmeyin.
175  Îman, sevgi, merhâmet, nîmet ve doğru yolda yürüme sebebidir.
176  Erkeğe iki kız payı. Kelâle, torunların mîrâsı.

107- Talâk

1      Boşanmayı iddetin sonuna doğru yapın. Rast-gele zamanda boşanma olmaz. Allah’ın sınırlarını çiğnemeyin.
2      Allah’tan korkana bir çıkış kapısı gösterilir.
3      Allah’tan korkana ve emirlerine uyanlara hesapsız rızık verilir.
4      İddet süresi 3 aydır. Henüz âdet görmemiş kadınların süresi de 3 aydır. Hâmilelerin süresi doğuma kadardır. Emirlere itaatsizlikten sakınanlara Allah kolaylık sağlar.
6      Emzirme ücreti ödenmesi boşanmış eşler için geçerlidir. Bunun ücreti örfe göre belirlenebilir. Boşanmış çiftler, çocuklarının bir sorunu için bir-araya gelebilirler.
7      Allah bir kimseyi, verdiği imkânlar ölçüsünde sorumlu tutar. Her zorluğun arkasından bir kolaylık gelir.
8      Görülmemiş şiddette azapla helâk edilen kavimler.
11    Îman ve sâlih amel.
12    Allah yedi gök ve yere sürekli emirler gönderir.

108- Mâide

1      Sözleşmelerinizin gereğini yerine getirin!. İhramlıyken avlanmak yasak
2      Hac sırasında saygısızlık yok. Hacca gidemedim diye diyânete kızma!.
3      Yenilmesi yasak olanlar. Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş olan, boğularak/dövülerek/düşerek ölen, putlar için kesilenler. Fal bakmak yasak. Din tamamlandı ve kemâle erdi. Allah din olarak İslâm’ı seçti. Zor durumda kalanlar bu yasak olanlardan biraz yiyebilir.
4      Temiz ve güzel olan her şey serbesttir. Av hayvanlarının yakaladıkları yenebilir.
5      Ehl-i kitabın kestikleri yenebilir.
6      Abdest. Ayağın ve başın mesh edilmesi. Gusül: Cünüplükte tastamam yıkanılacak. Suyun bulunmadığı yerde ve özür durumunda teyemmüm. Teyemmüm toprak ile.
8      Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adâletsizliğe saptırmasın.
12    İsrâiloğullarına yapılan teklif.
13    Yahudilerin tahrifi. Yahudilerin çoğundan hâinlik görürsün.
15    Kur’ân; İncil ve Tevrat’ın silinmiş âyetlerini açığa çıkarıyor.
17    “Meryem oğlu Mesih Allah’tır” diyenler kâfir olmuştur.
18    Tüm mülkiyet Allah’ındır.
21    Arz-ı Mukaddes.
23    Düşmana cepheden saldırın. Cepheyi yardınız mı iş tamamdır.
24    Sen ve Rabbin, ikiniz gidin savaşın.
25    Hz. Mûsa yahudilere söz geçiremiyor. En iyisi yolların ayrılması.
26    Çölde 40 yıl.
27    Adem’in iki oğlunun kıssası.
30    Kâbil Hâbil’i öldürüyor. İlk cinâyet/ölüm.
31    Kâbil, kardeşinin cesedine ne yapacağını kargadan öğreniyor.
32    Kısas ve fitneyi gidermek için öldürmek dışında adam öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Birinin hayâtını kurtarmak da tüm insanlığın hayâtını kurtarmak gibidir.
33    Allah’a ve Peygambere savaş açmanın cezâsı.
35    Cihad et ki kurtuluşa eresin.
36    Kıyâmette fidye kabûl edilmez.
38    Hırsızlığın cezâsı: Hırsızın elinin kesilmesidir.
39    Samîmi tevbe hırsızlığı affettirir.
41    Îman, sâdece ağız ile olmaz. Kur’ân kişiye göre konuşmaz, Allah’a göre konuşur.
43    Yahudiler kendi kitapları olan Tevrat’ı da kâle almıyorlar.
44    Anti-laiklik 1: Her kim (özellikle kısas hakkında) Allah’ın hükümleriyle hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendisidir. Cana can, göze göz, dişe diş
45    Anti-laiklik 2: Her kim Allah’ın hükümleriyle hükmetmezse işte onlar zâlimlerin ta kendisidir.
47    Anti-laiklik 3: Her kim Allah’ın hükümleriyle hükmetmezse işte onlar fâsıkların ta kendisidir.
48    Anti-laiklik 4: Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Allah isteseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı.
49    Anti-laiklik 5: Allah’ın indirdiği ile hükmet ve onların keyiflerine uyma!. İnsanları çoğu sapıp gitmiştir.
50    Anti-laiklik 6: Câhiliye hükmünü mü arıyorlar? Allah’tan daha güzel kim hüküm verebilir?. Bunu ancak gerçek îman sâhibi olanlar anlayabilir.
51    Yahudilerle Hristiyanları dost edinmeyin, onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onları dost edinen onlardandır ve zâlimdir.
52    Yakında devran dönecek.
53    Münâfıkların yaptığı bütün işler boşa gitmiştir/gidecektir.
54    Allah, siz olmazsanız, kendi aralarında yumuşak ama kâfirlere karşı sert, savaşan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir toplum getirir. Allah’ı sevmek kuru-kuruya olmaz. Allah’ı sevmenin bedeli.
55    Dostunuz, Allah, peygamber ve namaz kılıp zekat verenlerdir.
56    Hizbullah (Allah tarafı) gâlip gelecek.
57    Dîninizi alay ve eğlence konusu edinenlerle ilişkinizi kesin!.
59    Îmansızlar ve ehl-i kitap, îman edenlerden hoşlanmaz.
60    Maymun ve domuzlara dönüşenler ve tağuta tapanlara şiddetli cezâ.
64    Yahudiler Allah cimridir derler. Hâlbuki kendileri cimridir. Âyetler bir-çoğunun öfkesini arttırır. Allah fesatları sevmez.
66    Kur’ân’ın hükümlerine uyulmadığı için nîmetten mahrum kalıyoruz.
67    Peygamber tebliğ ile sorumludur. Yapmazsa elçiliğin gereğini yerine getirmemiş olur. Tebliği yapılırken Allah’ın koruması altındasın.
68    Vahyin hükümlerine uyulmadıkça ortada hakîki bir din yok demektir. Sana indirilen, onlardan bir-çoğunun küfrünü ve küstahlığını arttıracaktır.
70    Peygamberlerin getirdiği hükümler hevâ ve hevese uymayan hükümlerdir.
72    Meryem-oğlu Mesih Allah’tır diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır. Hâlbuki Mesih “ortak koşmayın” demişti. Şirkin cezâsı cehennemdir, cennet yüzü görmeyecekler.
73    Lâilâheillallah.
75    Meryem de Mesih de yemek yiyen normâl insanlardı. Yiyip-içenler Allah değildir.
79    Nehyi anil münker. İşlenen kötülüklere göz yumma!.
80    Kâfirlere yardakçılık yapma!.
81    Allah’a, peygambere ve kitaba inananlar müşrikleri dost edinmez.
82    İnsanlara düşmanlıkta en azılı olarak müşriklerle yahudileri bulursun, en yakın olarak da “biz nasarayız” diyenleri bulursun. Kur’ân’ı dinlediklerinde îmanı artan hristiyanlar.
87    Hayâtı haramlaştırmayın ama aşırı da gitmeyin.
89    Bile-bile edilen yeminin kefâreti: 10 yoksulu doyurmak, bir köleyi azad etmek, üç gün oruç. Sık-sık yemin etmeyin.
90    İçki, kumar ve fal, Şeytan-işi birer pisliktir, bunlardan kaçının.
91    İçki ve kumar düşmanlık oluşturur, namazdan alıkor. Karşılıklı kumar oynayan iki kişi nasıl kardeş olsun ki? Olmaz.
93    Îman edenlerin ve îmanlarına yakışır işler yapanların önceki hataları bağışlanacak, yedikleri haramdan dolayı kınanmayacaklar.
95    Hacda hayvan öldürmek bile yasak.
96    Deniz avı ve yiyeceği helâldir.
97    Kâbe, kıyâma kalkış yeridir. Karargâhtır. Kıyam karargâhı.
98    Allah’ın azâbı da, bağışlaması da çok çetindir.
100  Haramın câzibesine kapılma!.
101  Açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın.
102  Fazla soru kâfirliğe götürür. Sorduğun sorunun cevâbını aldığında sorumluluğu yerine getirmezsen kâfir olursun.
103  Uydurma ve haramlaştırma örneği.
104  “Allah’ın indirdiğine gelin” denildiğinde, “biz atalarımızın geleneğine uyarız” diyenler.
105  Sen ilk önce kendini düzelt ve sorumluluğunu yerine getir. Doğru yolda yürüyene kimse zarar veremez.
109  Gaybı sâdece Allah bilir. Peygamberler ölümlerinin ardından Dünyâ’da neler olup-bittiğini bilemez.
110  Rûh-ül Kuds. Hz. Îsa’nın mûcizeleri. Mûcizelere sihir diyenler.
112  Mâide=Sofra.
113  Mutmain olmak isteği.
115  Mûcizeler, ömür-boyu îmanda sebat ister. Hem mûcizeyi göreceksiniz hem de kâfirlik mi edeceksiniz?
116  Hz. Îsa beni ve anamı ilâh edinin dememiştir.
118  Peygamberler, öldükten sonra Dünyâ’da neler olup-bittiğini bilemezler. Eğer onlara azap edersen kullarındır, bağışlarsan güç ve bilgelik senindir.
119  Büyük bahtiyarlık.
120  Lehül mülk!.

109- Mümtehine

1      Düşmanınız ile ittifaklar kurmayın. Hele ki onları dost edineyim demeyin. Ajanlık yapma!.
3      Kıyâmette âile bağları olmayacak.
4      Duâ, şirkin sonucunda Allah’tan gelen cezâyı önleyemez.
5      Hz. İbrâhim ve ona uyanların örnekliği.
6      Delikanlı olan Hz. İbrâhim’in örnekliğini esas alır.
7      Düşmanla aranızda zamanla bir dosluk/meveddet oluşabilir.
8      Sizinle savaşmayanlarla iyi ilişkiler kurulabilir. Allah adâletli olanı sever.
9      Sizinle inanç-savaşı yapanlarla dostluk kurmayın. Onlar zâlimlerin ta kendileridir. İnanç-ayrılığı nezâkete engel değildir.
10    İnanan kadınlar kâfirlere helâl değildir. Hicret etmeyen ve küfre dönen kadınlarla evliliğinizi sürdürmeyin!.
11    İslâm’da hiç-bir şey boşta kalmaz. Es geçilmez.
13    Gazâba uğramışlarla (yahudiler) dostluk kurmayın.

110- Fetih

1      Apaçık fetih.
4      Kendine güven duygusu îmanı arttırır. Îman, kâlplere huzur ve güven verir.
5      Büyük-zafer, cenneti kazanmaktır.
8      Peygamber hem bir şâhit, hem bir müjdeci, hem de uyarıcıdır.
9      Peygambere biat edenler Allah’a biat etmiş demektir.
13    Allah’a ve peygambere inanmayanlar kâfirdir.
14    Mutlak hâkim Allah’tır. Lâyık bulduğunu bağışlar/bağışlamaz.
15    Mâzeretsiz sefere katılmamanın cezâsı, bundan sonra hiç-bir sefere katılmamaktır.
16    Savaşa çağrıldığınızda yan çizmeyin.
17    Köre, topala, hastaya savaşa katılmama konusunda sorumluluk yoktur. Fakat Allah’a ve peygambere itaat edersen, cennette mükâfâtını alırsın.
18    Biat, hemen arkasından zaferi getirir. Biat, huzur ve sükûnet verir 18-19.
21    Küçük zaferlerin ardından büyük zaferler de gelir.
23    Allah kânun olarak mü’minlerden yanadır. Allah’ın sünnetinde bir değişiklik olmaz.
26    Allah bilinciyle yaşamak “kendine güven duygusu” oluşur.
27    Peygamberin rûyası. Büyük fetihten önce yakın fetih.
28    İslâm tüm “din”lerden üstündür. Bilgi-bilinç, dâvet, devlet-medeniyet aşamaları.
29    Namazın rükünleri. Secde izleri.

111- Nasr

1      Allah’ın yardımı geldiği ve fetih gerçekleştiği zaman, insanların Allah’ın dînine akın-akın girdiğini göreceksin 1-2.
2      Fetihten sonraki İslâm’laşma.
3      “Tevbe edenin tevbesini kabûl ederim” diyor Allah.

112- Hucurât

1      Allah’ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah’ın emirlerine duyarlı olun.
2      “Sesinizi/sözünüzü” Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin, yoksa hiç farkına varmadan yaptıklarınız boşa gider.
3      Sözünü Peygamberin sözünün önünde tutmayanlar, bir duyarlılık ve sorumluluk kazanırlar.
6      Tutarsız birisi (fâsık) size bir haber getirdiğinde o haberi iyice araştırın. Yoksa bir haksızlık yapabilirsiniz.
7      Allah îmânı sevdirdi.
9      Mü’minlerin arasını düzeltin. Saldıran tarafın yanında ol!.
10    Bütün mü’minler kardeştir.
11    Birbirinizi küçük düşürücü davranışlarda bulunmayın. Belki de o sizden daha hayırlıdır. Gıybet etmeyin!. Kötü lâkap takmayın. Bir-birinizi aşağılamayın.
12    Zannın bir-çoğundan kaçının, çünkü bâzı zanlar günahtır. Bir-birinizin ayıbını araştırmayın. Gıybet, kardeşinin ölüsünün etini yemek demektir. Tevbe-kapısı her zaman açıktır.
13    Sizi bir erkekle dişiden yarattık. Sizi bir-birinizle tanışasınız diye halklar/kavimlere ayırdık. Allah katında en değerliniz Allah bilinciyle yaşayan (takva) kişilerdir.
14    Aşırı olanlar! îman ettik demeyin, İslâm olduk deyin, îman henüz kâlplerinize girmedi.
15    İyi dinleyin! Gerçek mü’minler Allah’a ve peygamberine îman ettikten sonra mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır, işte bunlardır sözünün eri olanlar. Gerçek mü’minler.
16    Allah’a din öğretmeye kalkmayın!.
17    Müslüman olmanızı kimsenin başına kakmayın.
18    Göklerin ve yerin sırrını Allah bilir.

113- Tahrîm

1      Kadınlarınızın hatırı için Allah’ın helâl kıldığını haramlaştırmayın!.
4      Peygamberin arkası sağlamdır.
5      Her-zaman, gelen gideni aratmaz.
6      Ey insanlar! Kendinizi ve âilenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Orada “acımasız görevliler” (melekler) vardır.
8      Mü’minlerin ışıklarının önlerinden sağ yanlarına doğru yayılması.
9      Kâfirlerle ve münâfıklarla savaşın ve onlara sert davranın.
10    İki eş örneği. Peygamber eşi olmak insanı kurtarmaz.

114- Tevbe

1      Ültimatom.
2      Dört ay mühlet.
3      Allah ve Peygamberin müşriklerle bütün ilişkileri kesilmiştir.
5      Müşrikleri anlaşma bitiminde nerde bulursanız öldürün. Fakat vazgeçip namaz kılar, zekat verirlerse serbest bırakın. Namaz kılıp zekat verme şartı!.
7      Antlaşmalara riâyet.
8      Müşrikler aynı-zamanda ikiyüzlüdürler.
11    Kardeşlik şartı. Bilinçlenmek isteyenlere âyetler daha fazla açılır.
12    Anlaşmalarını bozanlarla savaşın!.
13    Saldırıyı önce kendileri başlatanlarla savaşın, onlardan korkmayın, îman edenler bir tek Allah’tan korkarlar. Allah’tan korkan, kâfirlerden korkmaz.
14    Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları rezil etsin, size zafer versin ve mü’minlerin yüreklerine su serpsin.
15    Savaş, kâlplerdeki kini giderir.
16    Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri ve gerçek mü’minleri belirlemeden bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz?
17    Kâfirler mescitlerin bakım-onarım işleriyle ilgilenmesinler. Müşriklerin tüm yaptıkları boşa gitmiştir.
18    Mescidlerin bakım-onarım hakkı mü’minlerindir.
19    Hacılara su dağıtmayı, mescidin bakımını yapmayı cihad edenlerin işleriyle aynı kefeye mi koyuyorsunuz?.
20    Îman, hicret, cihad/savaş edenler Allah katında en büyük dereceye sâhiptirler, cennet onları bekliyor.
23    Kâfir olan yakınlarınızı yâran edinmeyin.
24    Yakınlarınız, işleriniz/ticâretiniz, kazandıklarınız, evler/arabalar vs. size Allat’tan ve peygamberinden ve cihaddan daha sevimli ise yoldan çıkmış olarak bekleyin artık.
25    Huneyn. Kalabalık olmak önemli değil, cesur olmak önemli.
26    Güven duygusu da ordunun bir parçasıdır. Allah’ın yardımı en çok savaş meydanında kendini gösterir.
28    Müşrikler pisliktir. Allah, uygun görürse maddî lütufta bulunur.
29    Kitap ehliyle; İslâm’ın ilkelerini kabûl etmeyenlerle küçük düşüp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın.
30    Yahudiler Uzeyr, Hristiyanlar “Îsa Allah’ın oğludur” dediler. Kimse Allah’ın oğlu değildir. Böyle diyenleri Allah kahretsin!.
31    Allah’ı bırakıp insanları rabler edinenler.
32    Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isteyenler.
33    Müşrikler hoşlanmasa da İslâm tüm “din”lerden üstündür ve üstün konuma gelecektir.
34    Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı haber ver.
35    Biriktirdiklerinizle dağlanacaksınız. Ebuzer âyeti.
36    Ayların sayısı 12’dir. Müşrikler sizinle top-yekün savaştığı gibi siz de onlarla top-yekün savaşın.
37    “Nesi” âdeti.
38    Ey îman edenler! Size ne oluyor da Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde yerinizde yığılıp kalıyorsunuz? Yoksa Dünyâ’yı âhirete mi tercih ettiniz?.
39    Topluca savaşa çıkmazsanız perişan olursunuz ve Allah yerinize başka bir topluluk getirir.
39    Allah savaşmayan toplumları sevmez. Savaşmayan toplumları helâk edip yerine savaşacak bir toplum getirir.
40    Hz. Muhammed ve Ebubekir’in savr mağarası günleri.
41    Hafifiyle-ağırıyla (her ne durumdaysanız o durumda) top-yekün savaşa çıkın ve mallarınızla-canlarınızla cihat edin, bu sizin iyiliğinizedir.
42    Zor durumlarda münâfıklar belli olur.
43    Peygambere ince bir îkaz.
44    Mü’minler savaş zamânı izin istemezler, izin isteyenler îmansızdır.
45    Savaşmak istemeyenler îmansızdırlar. Bocalama içindedirler.
46    Namazda gözü olmayanın ezanda da gözü olmaz. Savaşmak isteyen hazırlık yapar. Savaşmayanlar karı gibi evde otursunlar.
47    Münâfıklar savaşa gelmese daha iyi.
49    Savaşa giderek “belâ”ya düşmek istemeyenlerin o-anda başı belâya girmiş demektir.
50    Savaştan kaçanlar, kendi taraflarının yenilmesini isterler.
51    Bize Allah’ın yazdığından/yasasından başkası ulaşmaz.
52    Şehâdet ya da gâzilik. İksinden hangisi olursa-olsun kazançtır.
53    Savaştan kaçanların infakları kabûl edilmez. Savaşa yöneltmeyen ilmin de bir anlamı yoktur.
54    Namaza üşenerek kalkanlar zekatı da istemeyerek verirler. Böylelerinin infakları da makbûl değildir.
55    Zenginlerin malına-mülküne aldanma! Bunlar azap sebebi olabilir.
56    Korkak kuru kalabalıklar.
57    Münâfıklar savaşmamak için bin dereden su getirir. Kaçacak her ihtimâli değerlendirirler.
60    Sadakalar kime verilir?.
61    Peygamber her sözü dinler.
64    Münâfıklar kendileri hakkında âyetlerden korkarlar ya da korkar gibi yaparak alay ederler.
67    Münâfığın kadını-erkeği aynıdır: kötülüğü emrederler, iyiliğe mâni olurlar, cimridirler, Allah’a karşı umursamazdırlar.
68    Azap, Allah’ın rahmetinden uzaklaşmaktır.
69    Dünyâ-âhirette yaptıkları boşa gidenler. Siz de sizden önceki servetleriyle şımaranlara benzemeye başladınız.
70    İnsanlar kendi-kendilerine zulmederler.
71    Mü’minlerin özellikleri. Emr-i bil mâruf, nehyi anil münker.
72    Allah’ın zikri en büyük bahtiyarlıktır.
73    Kâfirlerle ve münâfıklarla yılgınlığa düşmeden savaşın, kararlı ve sert olun.
74    Müşrik ve münâfıklara iyilik yaparsan kötülük bulursun. (Kimsenin kıçını fazla kaldırma!). Hakk ile savaşa tutuşan, kesinlikle yenilir.
75    Sadakayı zenginlik şartına bağlayanlar zengin olsalar da sadakayı vermezler ve cimrilik ederler.
76    Zenginlik, yanında cimriliği de getirir.
79    Durumu kötü olmasına karşın infâk edenlerle dalga geçenler. Maddî duruma göre yardım.
81    “Bu sıcakta savaş olmaz” diyenlere: Cehennem daha sıcak.
83    Savaş kaçağının suçu bir daha savaşa alınmamaktır.
84    Münâfıkların namazı kılınmaz. Duâ edilmez.
85    Münâfıkların/kâfirlerin mallarına çoluk-çocuğuna imrenme.
86    Savaştan en çok zenginler korkar.
87    Savaştan kaçanların kâlpleri mühürlenir ve anlayışsızlaşırlar. Savaştan kaçanlar karılarla berâber karı gibi otursunlar.
88    İki cihanda da mutlu olmak istiyorsan savaşmalısın.
91    İyi niyetli/samîmi oldukları müddetçe hastalara ve donanımı olmayanlara günah yok. Bunlar iyiliğe devâm etsinler.
93    Zenginlerin savaştan ödü kopar.
95    Savaşmayan pistir.
96    Savaştan kaçanları siz affetseniz Allah affetmez.
97    Irkçıların (A’rabi) kâfirliği-münâfıklığı beter olur. Kur’ân’ı da en çok onlar anlayamazlar.
98    Irkçılar kendileri gibi düşünmeyenlere başka toplumların zarar vermesini isterler.
99    Irkçılar/milliyetçiler içinde iyiler de vardır.
100  Hicret edenden ve muhâcirlere yardım edenden Allah râzı olmuştur.
102  Kimileri yaptıkları bâzı şeylerden dolayı kendilerini mü’min görür. Allah’ın onları affetmesi umulur.
103  Peygamberin iltifâtı morâl verir.
105  Tüm yaptıklarınızı Allah’ın huzurunda yaptığınızı unutmayın.
107  Mescid-i Dırar.
111  Allah mü’minlerin canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Öldürecekler ve öleceklerdir. Bu İncil ve Tevrat’ta da böyledir.
112  Mü’minlerin özellikleri.
113  Cehennemlik oldukları belli olanlar için af dileme olmaz.
115  Allah, bilgisi olmayan toplumları yaptıkları yanlışlardan dolayı suçlamaz.
118  Allah’tan Allah’a sığınma. Tevbe edenin pişmanlığı karşılıksız kalmaz.
120  Allah güzel ahlâk sâhiplerinin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.
122  Sefere top-yekün çıkılmasın. Mü’minlerin bir kısmı sefere çıkıp, öğrendiklerini döndüklerinde kavimlerine anlatıp onları uyarsınlar. Gerçek bilgi teorik değil, pratik bilgidir.
123  Kâfirlerle ama özellikle en yakınınızdakilerle savaşın ki sizde bir güç olduğunu görsünler.
124  Sûreler, îmânı olanların îmânını arttırır. Onları mutlu eder.
125  Sûreler kâfiri daha beter kâfir yapar.
126  Sürekli imtihan. Her yıl bir-iki defâ belâya çarptırılıyorlar.
127  Kur’ân’ı fıkh edemeyenlerin kâlpleri yamulur.
128  Peygamberin özellikleri/yumuşaklığı/şefkati.
129  Sâdece Allah’a güven!.
120  Lehülmülk.

Sadakallahülazim

En doğrusunu sâdece Allah bilir.

(Not: İniş sırası Mustafa İslamoğlu tertibine göre yapılmıştır).

Hârûn Görmüş
Eylül 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder