7 Eylül 2016 Çarşamba

Sorular


2X2 cennette de 4 mü eder?.

Acı mı daha gerçektir, acının yokluğu mu?.

Ağır gaflet hâlindeki bir toplum için, “sarsıcı” ve “rahatsız edici” olmayan yazılar ve paylaşımlar ne işe yarar?.

Aklı erdiği hâlde eli ermeyenler mi daha değerlidir, yoksa aklı ermediği hâlde eli erenler mi daha değerlidir?.

Allah’ın vâr olmaması ne demektir?.

Altının demirden gerçekten daha değerli olduğunun delili nedir?.

Ameller niyetlere göredir, peki niyetler neye göredir?.

Ankara İlahiyat’ın (Ankara Okulu) tezgâhından geçmiş olanlar, bir süre sonra neden sapıtmaya başlıyorlar?.

Atatürk heykeli mi daha değerlidir, yoksa bir insan mı?.

Bedenin köleliği mi daha kötüdür; yoksa rûhun köleliği mi?.

Bilim, insanların ihtiyaçlarının sonucunda mı, yoksa ihtiraslarının sonucunda mı ortaya çıkar?.

Bir “şehâdet sırası” olsaydı, o sıraya girer miydiniz?.

Bir insanın, bildiklerine aykırı yaşamasına ne denir?.

Bir sabah kalktığınızda Dünyâ’nın her yerinde, Kur’ân, sayfalardan-zihinlerden-hâfızalardan silinmiş olsa ne yapardınız?.

Bir şey “kötü” değilse “iyi”nidir?.

Bir şeyin “şeriata uygun olması” ile, “şeriata aykırı olmaması” aynı şey midir?.

Bir şeyin görünüşü, o şeyin kendisi midir?.

Bir şeyin soyut değil de, somut anlamda “insanla alâkalı” olması ne demektir?. O alâka insanın neresiyle alâkalıdır?.

Bu-gün Allah için ne yaptın?.

Cennete gitmek ister misiniz?. Fakat unutmayın ki, bunun için ölmeniz gerekiyor.

Din ile ilgisi olmayanlara bu ilgisizliği hatırlatıldığında neden bozulurlar ki?.   

Din ve devlet karşı-karşıya gelince hangisini seçersiniz?.

Düşünmek ne ile alâkalıdır?. Beyin ile alâkalı ise, beyne düşünme komutunu kim yada ne veriyor?. 

Eğer Dünyâ’da insan ürünü olan tüm îcatlar bir âfetle yok olsa, meselâ mağmanın lavları onları eritip yok etse ve bu şekilde bin yıl yaşansa, bin yıl sonra insanlar bilim ve teknolojiyi yine aynı çizgide mi ilerletirler ve yine aynı şeyleri mi keşfedip îcat ederlerdi?.

Ey müslümanlar!, samîmice cevap verin; devletlerin yasaları mı daha üstündür; yoksa Kur’ân’ın yâni Allah’ın yasaları mı?.

Ey müslümanlar!, tâğutlar-zâlimler size ne yaparlarsa eleştiri, îtirâz ve isyâna kalkarsınız?.

Ey müslümanlar!; bir “şehâdet sırası” olsaydı, o sıraya girer miydiniz?.

Farkında olmadığınız bir yanlışın içinde olmuş olabilir misiniz?

Geri kalmışlık, neyden geri kalmışlıktır?.

Hayvanlar insandan önce yaratıldıysa, koyun ve keçilerin kılları-yünleri uzadıkça ne oluyordu?.

Her meâl bir tahriftir (yada her meâlde bir tahrif vardır) denilebilir mi?.

İçe çekilen duman mı, yoksa dışa üflenen duman mı insanı daha çok rahatsız eder?.

İknâ olduğumuz şeye kâlbimizle mi, yoksa nefsimizle mi iknâ olduğumuzu nasıl anlarız?.

İnsanlara; “sizin paradan daha değerli olan neyiniz var?” diye sormak lâzım

İslâm’ı hakkıyla yaşayan ve zamanla güçlenmiş bir İslâm devleti, Türkiye’yi fethetmeye gelse ve kapıya dayansa, Türkiye’li “tevhîdî müslümanlar”ın yapması gereken şey nedir?. 

İyi paketlenmiş yalan mı, yoksa kötü paketlenmiş doğru mu daha değerlidir?.

İyi paketlenmiş yalanı mı; kötü paketlenmiş doğruyu mu tercih edersiniz?.

Kesin ve mutlak anlamda bilinemeyecek olan şeyi inkâr etmek mi, yoksa o şeye îman etmek mi daha mantıklıdır?. 

Kişiyi zarâra sokacak bir alış-veriş yapabilir misiniz?.

Kitap yüklenmiş “eşekler” mi üstündür; kitabı yüklenmemiş “eşekler” mi?.

Kul-hakkı yemeden zengin olunabilir mi?.

Kur’ân mı daha üstündür; Nutuk mu?.

Kur’ân, “anlayarak” okunduğundan bêri, ümmette olumlu yönde bir değişme oldu mu?.

Kur’ân’ın anayasa ve kânun kitabı olmasını, yâni Kur’ân’a göre yaşamayı ister misiniz?.

Kurtuluş Savaşı, neyden kurtulmanın savaşıdır?.

Mars’ta da bir Âdem ile Havvâ yaratılmış olsa, 1.000 sene sonra ne olurdu?.

Mezarını ziyâret edeceğiniz hiç-bir tanıdığınızın olmamasını ister miydiniz?.

Modern Türkiye’yi kurmuş olana rükû-secde ediliyor da, “Kâinâtı Kurmuş Olan”a niye rükû ve secde edilmiyor?.

Modern-bilimin klâsik bilimden yada bilimsizlikten daha iyi olduğunun delîli nedir?.

Ne olduğunu kesin olarak bildiğin şeyler içinde senden daha üstün olan bir şey var mı?.

Nefsimize-duygularımıza aykırı davranan şey nedir?.

Ölmekten niçin korkulur?.

Peygamberimiz “pek büyük bir ahlâk üzere olması”na (Kalem 4) rağmen, vahiy o’na niye geldi?. Allah o’ndan ne istiyordu ki?. Kur’ân insandan ne ister?.

Samanı süte dönüştürecek bir makine yapabilir misiniz?.

Soru: Tüm çağlara hitâp eden Kur’ân’da bulunan Kâfirûn Sûresi’nin günümüz Türkiye’sindeki karşılığı nedir ve bu sûrenin muhâtabı kimlerdir?.

Sümer tabletleri mi, yoksa bilgisayar tabletleri mi daha ileri bir gelişmişliktir?.

Şehit olmak ister misiniz?.

Tek-başına bir şey yapmamakla; 100 kişiyle bir şey yapmamak arasında ne fark vardır?.

Tüm kâinât materyâlini dev bir süpürge ile süpürdüğümüzde geriye ne kalır?.

Tüm maddî imkânlarınız sizden alınsa elinizde ne kalır?.

Tüm yaşamını köle olarak geçiren insanın imtihanı nedir?.

Vahyin bilgisi ve bilinciyle tanışmış ve bu yolda bir yol almış kişilerin, amel-eylem, yeme-içme, giyim, müzik, konuşma vs. alışkanlıkları da değişmeli değil midir?.

Vatan hâini olmak mı daha kötüdür, “din hâini” olmak mı?.

Vücûdumuzdaki tüm kanı değiştirdiğimizde, kan-bağımız olanlarla aramızdaki kan-bağı biter mi?.

 

En doğrusunu sâdece Allah bilir. 

 

Hârûn Görmüş

Eylül 2016 (ilk taslak)

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder